Hvordan motiverer man uengagerede medarbejdere

by
Cecilia Holmblad
July 5, 2022
3 MIN READ
Hvordan motiverer man uengagerede medarbejdere

At vide, hvordan man forbedrer medarbejdernes moral og motivation, har en enormt positiv indvirkning på virksomheden generelt. Man kan jo ikke forvente at opnå 100% hvis halvdelen af dit team kun orker at give 30%. Det er svært at nå det punkt, hvor medarbejderne er engagerede, motiveret og virkelig nyder deres arbejde. Svært, men bestemt umagen værd. 

En rapport udarbejdet af den britiske regering afslørede, at virksomheder med en lav engagementscore havde en driftsindtjening, der var 33% lavere end de virksomheder, hvor engagementsscoren var høj. En af hovedårsagerne til dette er, at uengagerede medarbejdere både har et lavere produktivitetsniveau men også at disse medarbejdere oftere har et højere sygefravær. En anden bekymrende tendens er, at denne modløshed kan sprede sig til resten af arbejdsstyrken, så én uengageret medarbejder kan have en negativ indvirkning på resten af deres team. 

En anden undersøgelse indenfor medarbejderengagement udført af Gallup fandt ud af at:

  • Motiverede medarbejdere vil arbejde 20% mere effektivt, end hvis de er umotiverede. 
  • Blot 15% af arbejdere verden over siger, at de føler sig motiverede.
  • Virksomheder oplever et fald i arbejdsulykker på 64% når engagementsniveauet stiger. 
  • Motiverede teams oplever et fald i sygefravær på 81% sammenlignet med teams med et lavt motivationsniveau.
  • Virksomheder med motiverede teams har i gennemsnit en salgsrate, der er 18% højere og en profitabilitet, der er 23% højere. 

På trods af denne viden, er det at motivere uengagerede medarbejdere, en svær balancegang. Det er vigtigt at forstå, hvorfor medarbejdernes engagementsniveau er lavt, finde ud af hvordan de kan motiveres og derefter implementere en plan. 

Mange tror, at den bedste måde at forbedre moralen på og øge motivationsniveauet, er at tilbyde en højere løn.  Men det viser sig, at en højere løn, ikke motiverer medarbejderne. Utallige undersøgelser har ikke formået at bevise, at der er et link mellem kvaliteten af arbejde på lang sigt og højere engagement via økonomiske belønninger.  Så selvom en anstændig løn vil tilskynde folk til at blive i virksomheden, vil det ikke nødvendigvis få dem til at yde deres bedste – og engagement handler ikke kun om at beholde medarbejderne men om at få det bedste frem i dem og motivere dem til at yde deres bedste. 

Første skridt på vejen er at forstå, hvad der motiverer medarbejderne – og det er meget tænkeligt, at du ikke vil kunne finde en løsning, der virker for alle. Nogle mennesker motiveres af at have magt, andre motiveres når de nyder deres arbejde. Nogle medarbejdere motiveres af at være en del af et stærkt team, eller hvis de har muligheden for at gøre noget godt for deres samfund. 

Derfor er den fornuftige løsning at skabe personlige karriereveje og engagementsmekanismer for hver enkelte medarbejder. 

Hvad motiverer medarbejdere

For at øge engagementsniveauet, skal man vide hvilke knapper man skal trykke på hos hver enkelt medarbejder. Find ud af hvad der motiverer hver især, og implementer en plan, der fastholder et højt engagementsniveau, i modsætning til engangslønstigninger eller bonusser.   

Magt:

Tilbud dem en mulighed for at opnå en højere stilling, ved at skygge nogen i den rolle, de ønsker at opnå eller ved at deltage i interne projekter indenfor deres interessefelt. Dette kan gøres sideløbende med deres nuværende rolle men med en forventning om, at der vil være mulighed for at deres karriere kan udvikle sig i den ønskede retning hen ad vejen. 

Penge: 

I stedet for at tilbyde en lønforhøjelse, kan du motivere via en række mål. Hvis visse mål opnås, vil de modtage en økonomisk bonus. Dette hjælper med at sikre, at motivationsniveauet forbliver højt, længe efter at lønsedlen er underskrevet. 

Arbejdsforhold:

Planlæg socialt samvær, der giver dine teams mulighed for at lære hinanden bedre at kende, tilskynd dem til bedre samarbejde, skab et åbent arbejdsmiljø og hyggelige pauseområder. Tilskynd uengagerede medarbejdere til at knytte sig til deres kollegaer, for at skabe et mere samarbejdende miljø. 

En udfordring:

Find de medarbejdere, der får et kick ud af en udfordring, ved at inspirere dem til at løse et problem, udvikle nye idéer, eller at foreslå nye måder at arbejde på. Ved at involvere medarbejderne føler de sig mere engagerede i virksomheden, hvilket bringer det bedste frem i folk. 

Gør noget meningsfyldt:

Det kan være svært hvis en medarbejder drømmer om at gøre en forskel hvis jobbet ikke giver vedkommende mulighed for dette. Giv medarbejderen mulighed for at tage en betalt fridag til at udføre noget velgørende arbejde, hvis medarbejderen når nogle aftalte mål. 

Hvordan motiverer forfremmelser medarbejderne? 

Et af de redskaber man har til at motivere modløse medarbejdere, er forfremmelse. Det er de færreste medarbejdere, der ikke ønsker at komme højere op på karrierestigen og få mere autoritet og ansvar. Forfremmelser kan appellere på mange niveauer, hvilket gør dem til en god, alsidig løsning, når medarbejderne skal motiveres. 

Kompensation:

En forfremmelse betyder normal, at du også kan motivere medarbejderne via økonomiske belønninger. Det behøver ikke kun være det beløb, de får ind på kontoen sidst på måneden – bedre fordele, firmabiler og bonusser kan alle være med til at motivere medarbejderne til at yde mere. 

Arbejdserfaring: 

At blive forfremmet kan få medarbejderne til at føle sig mere sikre i deres stilling, hvilket kan hjælpe dem med at føle sig mere knyttet til virksomheden og føle, at de er en del af et team. Det kan også betyde at deres rolle ændrer sig til en lederrolle, hvilket vil tiltale mange, eller hjælpe dem med at skifte over til et andet team, der passer bedre til deres individuelle karrieremål. 

Ambitioner:  

De fleste mennesker er ambitiøse af natur. Uanset om ambitionen er at få en højere stilling indenfor virksomheden, eller en mere personlig ambition som at købe et sommerhus, hvilket kan gøres via en økonomisk forfremmelse, appellerer forfremmelser til vores ambitiøse natur. 

Forfremmelsen skal selvfølgelig være berettiget. Det giver ingen mening at forfremme uengagerede medarbejdere i håbet om, at de så bliver mere motiverede, hvis ikke de fortjener forfremmelsen. Medarbejderne vil blot lære, at de stadig bliver belønnet uden at skulle yde en indsats. 

Hvordan man motiverer en overvældet medarbejder

Der vil selvfølgelig være situationer, hvor du står med en medarbejder, der er så overvældet af deres arbejde, at motivation virker som et uopnåeligt mål. Fordelene hvis det lykkes at motivere medarbejderen på trods af dette, kan dog være rigtig store. 

Det er vigtigt at finde årsagen til deres mangel på motivation – er det arbejdsbyrden? En kollega? Et specifikt projekt? Ved at finde årsagen, er det muligt at finde en løsning og få medarbejderen tilbage på rette spor. 

Oplæring kan ofte være en nøglefaktor – ved at øge deres viden og få dem til at føle sig mere sikre i deres rolle, bliver de bedre rustet til at klare deres arbejde. Det er også vigtigt at de ved, at de er værdsatte som medarbejdere, så sørg for at give dem masser af muligheder for at samarbejde med andre og få støtte. Og husk at rose og anerkende hårdt arbejde, gode resultater og et veludført stykke arbejde.  

Hvis du har mulighed for at give dine overvældede medarbejdere en grad af autonomi – for eksempel ved at lade dem bestemme mere over deres arbejdstid, deres arbejdsmiljø eller hvordan de løser en opgave – kan det hjælpe dem til at finde et bedre og mere behageligt arbejdsmønster. Derudover kan man give dem en mentor, som de kan henvende sig til når de har behov for støtte, hvilket kan hjælpe dem med at føle sig mindre magtesløse og øge deres produktivitet. 

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Hvorfor bør man foretage medarbejderundersøgelser?
Hvorfor bør man foretage medarbejderundersøgelser?

Så det at forstå hvor motiveret dit team er til at yde et godt stykke arbejde, vil give dig en masse forskellige muligheder for at se, hvordan du yderligere kan øge motivationsniveauet.

Alice Henebury
Alice Henebury
July 14, 2022
Hvordan AI og forskningen bag Winningtemp gør arbejdsdagen nemmere 
Hvordan AI og forskningen bag Winningtemp gør arbejdsdagen nemmere 

Nøglen til succes (hvilket i dette tilfælde betyder bedre præstationer, øget produktivitet, gladere og mere engagerede medarbejdere) er at stille de rigtige spørgsmål og drage de rigtige konklusioner ud fra svarene. Det er netop her, at de år, vi har investeret i at kombinere adfærdsvidenskab og forskning med kunstig intelligens og dyb læring, kommer til udtryk.

Alice Henebury
Alice Henebury
June 9, 2022
Winningtemp er nu ISO 27001- og ISO 27701-certificeret
Winningtemp er nu ISO 27001- og ISO 27701-certificeret

Det er vigtigt at beskytte dine medarbejderes personlige oplysninger, fordi tabet af disse, kan forårsage væsentlig skade, såsom identitetstyveri eller svindel. Det er også et stort tillidsbrud, som kan have langvarige konsekvenser for medarbejdernes engagement - det stik modsatte af, hvad vi ønsker at opnå! Vores ISO 27001- og ISO 27001-certificeringer betyder, at du nu med sikkerhed ved, at vi har den bedst mulige privatlivsbeskyttelse.

Abtin Kronold
Abtin Kronold
June 8, 2022
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater

Få en gennemgang af  Winningtemp i dag!

Skab en sund og  engageret arbejdsplads, hvor alle driver resultaterne.