Resources
Blog

Inför medarbetarsamtal

Camilla Hällström
December 2, 2020
Minutes
Inför medarbetarsamtal

Hur skapar du effektiva medarbetarsamtal, som engagerar och hjälper medarbetare att prestera bättre? Där medarbetaren utvecklas och ni sätter tydliga mål?Med rätt steg skapar du lyckade medarbetar- och utvecklingssamtal. Och här nedan delar vi med oss av de stegen. Läs vidare för 7 smarta råd att tänka på under medarbetarsamtal!

Håll kontinuerliga one-on-ones

Ett av de största misstagen företag gör vad gäller medarbetarsamtal är att se dem som ett nödvändigt ont och som måste stökas undan en gång om året.Men så är inte alls fallet! One-on-one medarbetarsamtal är några av de bästa tillfällena för chefer och medarbetare att utvecklas och lägga mål som öppnar för medarbetarnas potential.Ändå håller hela 72% av alla företag årliga medarbetarsamtal, enligt en undersökning av SHRM. Samtidigt visar en undersökning av Gallup att 86% av medarbetare inte ser årliga samtal som effektiva för sin utveckling.Inte nog med det - årliga utvecklingssamtal är dessutom dyra. Ett företag med 10000 medarbetare skulle betala kring $2,4 miljoner till $35 miljoner i arbetstimmar - som inte ger resultat.Varför har företag då fastnat i årliga utvecklingssamtal? Jo, förr var jobben ofta mindre specialiserade och det fanns ett överflöd av arbetare. Fokuset var att identifiera medarbetare som inte presterade för att kunna bli av med dem.Idag är situationen en annan. För det första inser man nu att medarbetare kan coachas till att prestera bättre. För det andra är det dyrt att hålla igång rekryteringsprocesser och många jobb är nischade expertjobb. Det råder allt som oftast brist på medarbetare.Därför är regelbundna one-on-ones så viktiga. Intressant nog säger 68% av medarbetare som får regelbunden feedback att de känner sig nöjda med sin arbetsplats. Risken för att medarbetare, vars chefer håller one-on-ones varannan vecka, känner sig utbrända är 84% mindre än för medarbetare som går samtalslösa.

Coacha istället för att dirigera

Vårt andra steg att tänka på under medarbetarsamtal? Istället för att ge order - coacha.En ledare är någon som lyfter andra och hjälper dem nå sina potential. Forskning visar att konstruktiv kritik under medarbetarsamtal inte bidrar till att bygga upp medarbetare, utan kan trycka ner till och med sådana medarbetare som kan verka öppna för feedback.Under medarbetarsamtalen handlar det inte så mycket om att berätta för medarbetaren vad som ska förbättras och varför, utan istället lyssna och jobba ihop med hen.Vad är medarbetarens styrkor? Svagheter? Mål och önskemål? Hur kan de optimeras för medarbetarens arbetsuppgifter och företagets målsättningar?Medarbetarsamtal är utmärkta tillfällen att vägleda teammedlemmar hur de kan växa i sina roller.

Visa medarbetare hur de kan bidra till medarbetarsamtalen

Att hålla medarbetarsamtal på rätt sätt är en färdighet - vilket du som chef vet.Coacha därför medarbetare i att delta i samtalen. Medarbetare måste kunna förstå vad som förväntas av dem för att samtalen ska vara effektiva.Osäker på vilka typs frågor du borde ställa och vice versa för medarbetare? Våra medarbetarsamtalsmallar hjälper dig lägga upp lyckade one-on-ones.Mallarna hjälper dig dessutom strukturera medarbetarsamtalen på samma sätt oberoende av om det är du eller en annan chef som håller i trådarna, vilket betyder jämlikare och bättre resultat.

Mall  Frågor vid medarbetarsamtal (Utvecklingssamtal) Ladda ned frågorna

Skräddarsy medarbetarsamtalen med digitala verktyg

En av de största bristerna med så kallade “traditionella” medarbetarsamtal och utvecklingssamtal? Jo, att de utgår från genomsnittet. Men som den här TEDx-presentationen av L. Todd Rose, Harvard Graduate School of Education, visar finns det inget sådant som “genomsnitt” när det kommer till att anpassa system till grupper av människor.https://www.youtube.com/watch?v=4eBmyttcfU4&feature=youtu.beIdag finns det ändå lyckligtvis digitala verktyg som gör det mycket lättare att anpassa processer så att individers styrkor får lysa.Winningtemp är ett sådant verktyg. Vi hjälper din organisation att skapa en bättre arbetsplats för medarbetare så att de kan prestera bättre genom att mäta medarbetarengagemang. Till vår plattform hör även avstämningsverktyg.I genomsnitt ser Winningtemp-användare redan efter ett år att personalomsättningen minskar med 30%, negativ stress på arbetsplatsen minskar med 26% och nöjdheten bland medarbetare ökar med 48%. Med verktyg som Winningtemp kan du skräddarsy medarbetar- och utvecklingssamtal för ditt team. Det är så du använder deras styrkor på bästa sätt.

Förbered dina medarbetarsamtal

Hur du som ledare hjälper medarbetare att utvecklas i sina roller beror i mångt och mycket på medarbetarsamtal. Därför är det inte samtal man “tar som de kommer”. Förberedelse är A och O för att dialogen ska vara genomtänkt och ha ett tydligt syfte.Att tänka på inför medarbetarsamtal är vad du vill diskutera med enskilda medarbetare. Ta en titt på medarbetarens prestation och välmående (vilket du enkelt kan göra med data som du samlar i verktyg såsom Winningtemp).Se till att ha fokus på att utveckla medarbetaren istället för att utvärdera hen.(Nu kanske du inte personligen har möjlighet att diskutera med alla medarbetare i ditt team - delegera i så fall samtalen till medarbetarens närmaste chef. Säkerställ att kvaliteten på samtalen bibehålls i hela organisationen genom att hålla workshops och utbildningar för ledarskapet.)

Ta tillfället i akt och utvecklas som chef

Ordet “medarbetarsamtal” är något vilseledande. Medarbetarsamtal handlar också om att du som ledare kan utvecklas i din roll.I slutändan är medarbetarsamtal och utvecklingssamtal några av de bästa tillfällena för att växa som chef. Och de allra flesta arbetsplatser behöver ledarskapsutveckling. Enligt Gallup är endast 18% av chefer väldigt bra på att leda andra. 20% är någorlunda bra på det.Under medarbetarsamtalet ska du både titta tillbaka på vad medarbetaren och du som chef gjorde bra och kunde ha gjort bättre. Be om feedback av medarbetare och öppna för diskussion.

Följ upp på medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal ska inte ses som engångshändelser eller som något som slutar då ni går ut ur mötesrummet. De bygger på varandra - endast så kan medarbetare utveckla sig.Istället gäller det att följa upp på samtalen för att de verkligen ska ha ett mervärde.Till exempel kan ni lägga upp regelbundna avstämningar i Winningtemp och smärtfritt fortsätta medarbetarsamtalen där ni lämnade dem.Där har du det - de sju stegen att tänka på under medarbetarsamtal. Medarbetarsamtal handlar, som du ser, om att utveckla och utvecklas. Med de här stegen skapar du samtal som ökar arbetsglädjen och höjer engagemanget. Medarbetare känner att deras arbete är viktigt, att de växer i sina roller och att de är delaktiga.Vill du använda de här stegen på en gång?Ladda ned våra mallar med medarbetarsamtalsfrågor för att hålla bättre medarbetar- och utvecklingssamtal.

Camilla är Content Writer på Winningtemp med en stark tro på det Bill Gates säger om att innovation är till för var och en. Hennes passion är att hjälpa företag att uppnå deras fulla potential och skapa värde för alla.

About the author
Camilla Hällström

Focusing on people

If you are interested in finding out more about what Winningtemp can offer your organisation get in contact with our sales team.