CEVT

CEVT höjer medarbetarengagemanget genom att jobba datadrivet

background story shape

Challenge

Utmaning

Utfordring

Resultat

Result

Resultat

Background

Utmaning

Utfordring

CEVT arbetar datadrivet och proaktivt med medarbetarnas välmående. Att välja Winningtemp var självklart då de vill arbeta med framstående teknik. – Vi tyckte Winningtemp var spännande för att plattformen är baserad forskning och AI och därigenom sammanställer automatiska analyser. Det är något som vi inte har sett tidigare, säger Dennis Heltorp, Project Director GROW på CEVT.

Vad är det bästa med plattformen?

WHAT DO YOU LIKE BEST WITH THE PLATFORM?

Hva er det beste med plattformen?

CEVT arbetar med datadrivet medarbetarengagemang genom Winningtemp

CEVT har man konstaterat att det tar cirka åtta sekunder i Winningtemp att dela med sig av sin upplevelse på arbetsplatsen och därigenom påverka sin egen såväl som hela organisationens arbetssituation. Genom att jobba datadrivet och proaktivt med medarbetarnas välmående får cheferna en samlad bild om företagets ledarskap, stressnivåer och engagemang. Ett arbete som tidigare tog flera månader för CEVT att mäta och sammanställa sker nu direkt i Winningtemp.

CEVT är en förkortning på China Euro Vehicle Technology AB och är ett tekniskt innovationscenter i Göteborg med fokus på att leverera teknik åt flera kända bilmärken som exempelvis Geely, Volvo, Lynk & Co och Lotus. Idag jobbar cirka 2000 medarbetare hos CEVT. De letade efter ett modernt verktyg som komplement åt den klassiska medarbetarundersökningen och valet föll snabbt på Winningtemp.

– Vi tyckte Winningtemp var spännande för att plattformen är baserad forskning och AI och därigenom sammanställer automatiska analyser. Det är något som vi inte har sett tidigare, säger Dennis Heltorp, Project Director GROW på CEVT.

Insikterna i Winningtemp har lett till konkreta åtgärder

På CEVT har datadrivna analyser om medarbetarnas engagemang skapat stora insikter i organisationen. Insikterna har lett till åtgärder för individer som har kunnat förbättra sin arbetssituation och dessutom öka sitt engagemang på arbetsplatsen.

– Vi hade en ledare som fick en väldigt låg temperatur på sin arbetssituation och då gav Winningtemp ett bra underlag som vi kunde ge till cheferna och få hjälp med att tillsätta mer resurser. De kunde tillsammans planera om och inom några veckor kunde man tydligt se en förändring av temperaturen på arbetssituationen. Man kunde också se att ledarskapstemperaturen steg, säger Dennis Heltorp.

EXPLORE WINNINGTEMP

Increase happiness and trust through engagement

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

A FEW OTHER CUSTOMER STORIES

Other customers share their success stories

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
FLER KUNDCASE

Flera kunder vi är stolta över

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater