FRAMTIDENKONCERNEN

Temperaturmätningar förbättrar arbetsklimatet i Framtidenkoncernen

background story shape

Challenge

Utmaning

Utfordring

Resultat

Result

Resultat

Background

Utmaning

Utfordring

Framtidenkoncernen har valt Winningtemp för att skapa en mer välmående arbetsplats. – Verktyget ger oss förutsättningar för att utveckla verksamheten, få medarbetare engagerade och vara sina bästa jag, säger Linda Björk, HR-chef på Framtidenkoncernen.

Vad är det bästa med plattformen?

WHAT DO YOU LIKE BEST WITH THE PLATFORM?

Hva er det beste med plattformen?

Engagerade medarbetare är en viktig ingrediens för att skapa en framgångsrik verksamhet. Framtidenkoncernen är en av många organisationer som valt Winningtemp för att skapa en mer välmående arbetsplats.

– Winningtemp ger oss förutsättningar för att utveckla verksamheten, få medarbetare engagerade och vara sina bästa jag, säger Linda Björk, HR-chef på Framtidenkoncernen.

Framtidenkoncernen är Sveriges största allmännytta och förvaltar över 72 500 lägenheter i Göteborg. Inom koncernen arbetar över tusen personer och det läggs stor vikt vid att medarbetarna ska känna entusiasm över sitt arbete. För att mäta medarbetarnas välbefinnande och engagemang användes tidigare enkäter, men metoden var omständlig och i värsta fall kunde det ta upp till två år innan ledningen fick kännedom om missförhållanden. För att effektivisera processen använder sig Framtidenkoncernen nu av Winningtemps digitala plattform för att mäta hur medarbetarna upplever sin arbetssituation i realtid.

– Metoden med enkäter som genomfördes vartannat år var extremt trög. Ofta var kritik eller synpunkter inaktuella, och ibland bortglömda, innan de nådde den ansvariga chefen och ledningsgrupperna. Med Winningtemp får vi mycket snabbare återkoppling och kan vidta åtgärder direkt och regelbundet, säger Linda Björk.

Linda Björk

Användarvänlig plattform baserat på forskning

Istället för enkäter får de anställda nu kontinuerligt svara på frågor i Winningtemp. Plattformens algoritmer samlar in komplex data som visualiseras pedagogiskt i form av ”temperaturmätningar” på arbetsklimatet, vilket ger arbetsledningen inblick i medarbetares engagemang, motivation och stressnivåer. Målet med plattformen är att bidra till en mer välmående företagskultur genom att underlätta diskussioner kring blanda annat ledarskap och arbetsplats.

– Vi valde Winningtemp eftersom det är viktigt för oss att frågorna som ställs är grundande i forskning. En annan anledning är de smidiga funktionerna som verktyget erbjuder, såsom att insikter skickas till ansvarig chef och HR-avdelning gällande, till exempel, stress eller kränkande särbehandling. Det var också viktigt att det skulle vara enkelt att använda och administrera, säger Linda Björk.

Förbättrar arbetsklimatet

Framtidenkoncernens ambition är att vara en inkluderande arbetsplats där medarbetarna känner tillhörighet, samtidigt som de uppmuntras till att ta egna initiativ och att använda sina individuella förmågor. Genom Winningtemp sätts medarbetarnas ställningstaganden i fokus, vilket bidrar till att skapa en engagerande arbetsplats. Hittills har det testats av en mindre grupp inom koncernen, men responsen har varit så positiv att det nu ska implementerats i hela organisationen.

– Vi startade med piloter i höstas och vi har redan exempel på hur chefer fått konkret stöd i att stärka sitt ledarskap samt att det i vissa arbetsgrupper finns behov av att ta tag i problem. I andra fall har det varit en indikator som bekräftar känslan av hur bra det går, vilket bidrar till att höja engagemanget ännu mer, avslutar Linda Björk.

EXPLORE WINNINGTEMP

Increase happiness and trust through engagement

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

A FEW OTHER CUSTOMER STORIES

Other customers share their success stories

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
FLER KUNDCASE

Flera kunder vi är stolta över

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater