HEIMSTADEN

Hur AI-baserade temperaturmätningar hjälper Heimstaden att följa medarbetarnas mående och engagemang

background story shape

Challenge

Utmaning

Utfordring

Resultat

Result

Resultat

Background

Utmaning

Utfordring

Heimstaden, en av de kunder som varit med oss från start, har sedan 2018 använt Winningtemp som ett viktigt verktyg för att följa upp på hur medarbetare mår. De jobbar med temperaturmätningar som skickas ut till medarbetare en gång i månaden. Under COVID-19 krisen blev vikten av att snabbt scanna av skiftningar i organisationens kollektiva välmående tydligt. Effekterna av de åtgärder som sattes in kunde också ses i resultaten som gått upp på alla områden. - COVID-19 är fruktansvärt på så många sätt. Samtidigt har det gjort att vi börjat kommunicera mera och oftare med våra medarbetare, säger Suzanna Malmgren, Chief HR Officer på Heimstaden.

Vad är det bästa med plattformen?

WHAT DO YOU LIKE BEST WITH THE PLATFORM?

Hva er det beste med plattformen?

Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Europa med fokus på att förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Företaget, som har ca 1100 medarbetare, använder Winningtemps temperaturmätningar för att kontinuerligt följa upp på medarbetarnas trivsel och mående och för att utveckla ledarskapet.

Data från temperaturmätningar effektiviserar Heimstadens beslutsfattande

Innan Heimstaden började använda Winningtemp använde företaget inte medarbetarundersökningar.

– Det var den största utmaningen. Vi visste inte vad folk tyckte mer än vad dom som hörde av sig berättade. Det var inte jättemånga, så vi visste inte vad man tyckte om oss som organisation, eller ledarskapet, berättar Helena De Geer Sahlberg, Head of HR Sweden på Heimstaden.

Med Winningtemp kunde Heimstaden sluta gå på magkänslan och istället samla in konkret data.

Winningtemp erbjöd ett sätt för oss att få data på vad man tycker – hur man trivs, hur ledarskapet är, vad man upplever som bra och vad som behöver utvecklas. Med datan som samlas in förstår vi om vi är på rätt väg eller om vi behöver jobba mer med olika områden.

Ett konkret exempel på hur Heimstaden kunde använda kunskapen från Winningtemp och dess undersökningar kom från ett kontor med många utmaningar, såsom hög rotation av ledare och allmänt missnöje. Även om de hade på känn att saker inte fungerade, kunde de inte konkret peka på något. Winningtemp visade att missnöjet på kontoret var något som företaget måste ta tag i.

En ny kontorschef sattes in som aktivt började jobba både med ledarskapet och kontoret – och med Winningtemp. Det här innebar frekvent återkoppling av resultaten, att svara aktivt på kommentarer från medarbetare och fokus på trivsel. Kvittot på att man gjorde rätt saker kom snabbt i Winningtemp.

– Alla våra medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Holland och snart Tjeckien använder Winningtemp, oberoende var man jobbar eller vilken roll man har, säger Helena.

Utmärkta resultat under COVID-19-krisen

Krisen som uppstod som en följd av coronapandemin har orsakat problem för företag på flera plan. Distansarbete kan, utan rätt verktyg, orsaka sämre arbetsprestation. Många företag har även sett sina inkomster sjunka med uppsägningar som en följd.

Heimstaden har inte påverkats av krisen på samma sätt.

– I och med COVID-19 har många tvingats varsla personal. Vi har tvärtom behövt anställa ännu fler då vi fortsätter växa, säger Helena.

Resultaten som sådana har varit jämna och bra sedan Heimstaden började använda Winningtemp. Men i och med COVID-19-krisen började företagets chefer ta en synligare och tydligare roll. Att medarbetare uppskattade ledarskapets engagemang syntes i företagets temperaturmätningar.

– Jag tror att man har upplevt att det har varit ett större fokus på dig som medarbetare, att man upplever att vi har tagit det här på allvar och att vi är måna om dem som jobbar hos oss. Det här har kortsiktigt gjort att resultaten har varit väldigt fina, förklarar Suzanna.

Tack vare frågeförslag från Winningtemp kunde Heimstaden snabbt anpassa sig till den nya situationen och ta tempen på hur teamen mådde.

– Winningtemp pushade oss och sade, “Här har ni frågor ni kan ställa”. Vi hade nog inte kommit på det lika fort, säger Suzanna.

– Vi började skicka frågorna varannan vecka, vilket vi även beslutat oss för att göra under en tid framöver. Då får vi också in information som vi nog inte fått in annars. Nästa gång det blir en kris, även om den inte blir lika stor som COVID-19, vet vi hur värdefullt det är att skicka ut extra frågor och se hur folk mår, inflikar Helena.

Utbildning och uppföljning som nyckeln till framgången

Vad är då hemligheten till att Winningtemp blivit så etablerat som verktyg hos Heimstaden? Viktigast är att ledare från högsta nivå ställer sig bakom och tycker detta är viktigt. Det stödet har Heimstaden haft från dag ett och särskilt har Heimstadens COO tryckt på vikten av att företaget kontinuerligt har fingret på pulsen.

– Vi har hela tiden poängterat för våra team: ger ni inte feedback och går ni inte igenom resultaten tillsammans med medarbetarna så kommer de att sluta fylla i dem, berättar Suzanna. Man får inte ge upp om svarsfrekvensen går ner. Du måste pusha för att få upp den, förtydliga hur viktigt den är och ge cheferna verktyg att kunna prata om även sämre resultat.

– Vi har utbildat chefer i verktyget och gett mallar för hur man återkopplar resultat. Vi tar upp det i varenda HR-forum vi har. Hade vi tagit bort Winningtemp nu så hade man nog upplevt att vi tappar överblick, säger Helena.

För att uppnå liknande resultat är det viktigt att inse att det här inte är ett jobb som slutar, utan hela tiden påminna cheferna om att följa upp.

– Vi ser vikten i att fylla i temperaturmätningarna för att vi är genuint intresserade av att veta hur man mår, säger Suzanna.

Resultaten används även för att göra dem tillgängliga för alla.

– Vi följer upp på våra resultat varje månad och skickar ut en rapport till organisationen. Det är helt transparent och vi delar med oss av resultaten per land. Man återkopplar sedan siffrorna till organisationen, säger Helena.

Dessutom poängterar Helena och Suzanna att det inte lönar det sig att fokusera på en eller ett par månader. Istället mäter Heimstaden sina resultat över tid och använder denna data för att ständigt förbättra sina resultat.

– Resultaten från temperaturmätningarna kan svänga och man måste se resultaten över tid. Många punkter kan vara sådana som vi inte kan påverka. Till exempel nu med COVID-19-krisen kan motivation och glädje överlag vara lägre och när vi nu mäter arbetsglädje i Winningtemp har resultaten ju inte bara ha med oss att göra, utan situationen i sig.

Vetenskapligt underbyggt verktyg hjälper Heimstaden att lyckas

Heimstaden använder Winningtemp regelbundet. Att Winningtemp är vetenskapligt underbyggt ser Heimstaden som något väldigt bra.

– Winningtemp är användarvänligt och utvecklas hela tiden. Vi uppskattar att de saker som vi bett om har kommit som funktioner, vilket visar att Winningtemp lyssnar på oss, säger Suzanna.

EXPLORE WINNINGTEMP

Increase happiness and trust through engagement

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

A FEW OTHER CUSTOMER STORIES

Other customers share their success stories

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
FLER KUNDCASE

Flera kunder vi är stolta över

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater