KUNGSLEDEN

Hur effektiva medarbetarundersökningar hjälper Kungsleden att skapa förtroende bland medarbetare

background story shape

Challenge

Utmaning

Utfordring

Resultat

Result

Resultat

Background

Utmaning

Utfordring

Kungsleden AB är ett innovativt fastighetsbolag som jobbar med långsiktig förvaltning, utveckling och förädling av kommersiella fastigheter, framför allt kontor. Målbild är att vara den mest attraktiva arbetsplatsen med en effektiv organisation och motiverade medarbetare som skapar goda resultat. -Det är fantastiskt att se att våra åtgärder ger avkastning. Winningtemp möjliggör för medarbetare att göra sin röst hörd och för oss att kunna förändra enligt behov, säger Hanna Brandström, Head of People and Culture på Kungsleden.

Vad är det bästa med plattformen?

WHAT DO YOU LIKE BEST WITH THE PLATFORM?

Hva er det beste med plattformen?

Från stelbenta, årliga medarbetarundersökningar till regelbundna och digitala mätningar

Innan Kungsleden började använda Winningtemp för ungefär 1,5 år sedan hade företaget utmaningar som många känner igen; stress, arbetsbelastning och dylika hälsorelaterade problem. Man ville komma åt medarbetarnas perspektiv och förstå hur företaget kunde förbättra sig och tillämpa riktade åtgärder.

-Tidigare hade vi gjort årliga medarbetarundersökningar. Men det blev väldigt stelbent; man gjorde dem en gång per år, gick igenom resultaten med chefer och pratade om dem med alla medarbetare, förklarar Hanna. Det tog ungefär ett halvår att få ihop rapporten och då var man ett halvår efter att alla hade svarat på frågorna. I det här skedet var ju vissa saker inte ens relevanta längre och så skulle man planera åtgärder – men då var det dags att göra om allt igen. Systemet var segt och tungrott.

Man kunde inte heller se om insatserna hade någon effekt. Speciellt för problem som stress och arbetsbelastning är ett år en väldigt lång tid och för att åtgärderna skall ha någon verkan måste man ta dem direkt. Med årliga undersökningar fanns inte den möjligheten.

Därför började Kungsleden se sig om efter ett alternativ.

-En av orsakerna till att vi fastnade för Winningtemp är möjligheten att kunna sköta även andra HR-aktiviteter, såsom avstämningar och måluppföljningar, med samma verktyg för att skapa och mäta engagemang, säger Hanna.

Winningtemp är en del i Kungsledens moderniseringsarbete. Nu kan man se om HR-åtgärderna har effekt på en månad istället för ett år. Man följer upp på åtgärder och tar nya insatser för att sedan följa upp igen.

De goda resultaten kan ses i Kungsledens temperaturmätningar i Winningtemp. Företaget har generellt sett gått upp, från 7,8 till 8,0, med till exempel ledarskap på 8,5 och meningsfullhet på 8,0. De här siffrorna innebär att Kungsleden har en väldigt engagerad arbetskraft.

Data hjälper Kungsleden att fatta beslut som stärker förtroendet bland medarbetarna

Med Winningtemp samlar Kungsleden in ärlig feedback från temperaturmätningar och kommentarer.

Winningtemp har ett stort mervärde för ledningsgruppen och HR. Vi kan följa upp på medarbetarpulsen. Många gör nog inte det – de baserar allt på en känsla för hur de tror saker och ting är. Men här får vi en väldigt ärlig bild för den är baserad på objektiva data.

På så sätt bygger bolaget en välmående organisation och förtroende bland medarbetare.

-Framför allt kan vi se hur våra avdelningar fungerar och ifall de skiljer sig åt från resten av bolaget. Om bolaget ligger på 8,0 och en avdelning ligger på 6,0 är det ju ett tydligt tecken på att vi bör agera.

Tack vare insikterna man får från Winningtemp har Kungsleden kunnat ta konkreta åtgärder för att förbättra situationen.

-Till exempel när vi sett stress och ett behov för avlastning har vi anställt nya medarbetare. Vi pratar mycket om hälsa och förebyggande hälsa, säger Hanna och räknar upp aktiviteter som Kungsleden organiserar, såsom yoga, springcoachning och hälsoundersökningar.

Ett annat tillfälle där Winningtemps datadrivna undersökningar varit viktiga är vid den rådande coronapandemin. Normalt sett organiserar Kungsleden en onboarding av nya medarbetare på sitt kontor. Men i och med pandemin fick man tänka om och dra den digitalt. Då gick betyget för onboardingen ned – och Kungsleden fick en tydlig indikation på att man behövde agera.

På samma sätt använder man Winningtemp för att förstå om man ska implementera ett nytt system, göra ändringar inom organisationen eller ta sig an ett nytt projekt. Man kan basera beslutet på hur medarbetare känner och tycker istället för en magkänsla, som inte nödvändigtvis stämmer överens med hur situationen egentligen ser ut.

Ett annat område där databaserade temperaturmätningar ger mervärde är i det systematiska miljöarbetet.

Winningtemp är ett viktigt verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet, som annars kan bli väldigt administrativt. Nu blir det väldigt levande och underlättar för chefer. Vi kan undersöka anonymt, även om man också kan kliva ut och ge feedback. Tillsammans med medarbetare och chefer kan vi planera åtgärder för specifika problemområden.
Utforska Winningtemp Bygg förtroende genom ökat engagemang Boka en demo

Med Winningtemp gör medarbetare sin röst hörd. Kungsleden får objektiva svar till exempel på hur ledarskapet fungerar.

-Vi ser svart på vitt om det fungerar eller inte fungerar, säger Hanna.

Resultaten öppnar dörren för dialoger. Snarare än att alltid komma på lösningar, ska ledare använda verktyget för att lyssna på medarbetarna.

-Winningtemp möjliggör för medarbetare att ta ansvar, säger Hanna. Var och en har ett ansvar för att få saker och ting att fungera, även om själva implementeringen ägs av cheferna.

Dessutom ser man hur samarbetet fungerar inom organisationen.

-Man kan se vad som är bra och inte så bra med teamworket. Det skapar en delaktighet så att alla påverkar samarbetet, förklarar Hanna.

Inkludering av medarbetarnas åsikter är nyckeln till resultatet

Kungsleden har ett högt svarsdeltagande, 95%. Svarsdeltagandet beror på att Kungsleden aktivt arbetar för att ledarna ska anamma verktyget och bolaget agerar på svaren. HR rekommenderar sina chefer att ta upp undersökningsresultaten med sin avdelning en gång i månaden. En gång per kvartal diskuterar man dem på ledarskapsnivå. För att få liknande resultat som Kungsleden rekommenderar Hanna att man pratar om Winningtemp och hjälper ledarna att använda verktyget, till exempel genom utbildningar.

-Man måste vara beredd att ge det lite tid, tillägger hon. Medarbetarna ska ju se att det händer någonting. Har det varit sämre i en avdelning så har vi tagit åtgärder, såsom att organisera workshops och diskutera. Ledarna är också väldigt aktiva och vi lyfter resultaten med högsta ledning och pratar om dem.

Hanna brukar även lyfta ledare som framgångsrikt använder Winningtemp så att chefer förstår vad man får ut av verktyget.

Feedbacken som ledare på Kungsleden delat med sig av är positiv; medarbetare känner att de kan påverka och att de är mycket mer delaktiga än förr.

Slutligen kan HR basera fler processer på data och vad medarbetare verkligen tycker och känner.

Winningtemp ger ytterligare en kanal för att lyssna på medarbetarna, säger Hanna. Och på samma sätt signalerar vi ju till omvärlden att det är viktigt för oss att lyssna på våra medarbetare, avslutar hon.

EXPLORE WINNINGTEMP

Increase happiness and trust through engagement

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

A FEW OTHER CUSTOMER STORIES

Other customers share their success stories

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
FLER KUNDCASE

Flera kunder vi är stolta över

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater