Relatable

Hur Relatable dominerade den globala marknaden genom att förstärka ledarskap, välmående och innovation

background story shape

Challenge

Utmaning

Utfordring

Att utveckla ett nystartat bolag från att ha ett enda kontor och totalt 10 anställda till att ha femdubblat antalet medarbetare spridda över hela världen, på under 4 år, är inte en lätt uppgift. Det krävs envishet, kreativitet och ett oerhört starkt driv. Grundaren och före detta VDn av Relatable, Martin Garbarcz, avslöjar att det också krävs konkret data, uppbackad av den senaste forskningen för att lyckas.

Resultat

Result

Resultat

Background

Utmaning

Utfordring

Vi kan numera vara proaktiva samtidigt som vi kan vara reaktiva. Vi kan snabbt identifiera problem och jämföra de olika teamen för att se var utmaningar och möjligheter finns. När ett team får höga poäng gång på gång, så vet vi att vi kan lära från dem och applicera lärdomarna på de andra teamen. På så sätt kan de nya cheferna lära sig från de som redan leder med framgång. Insikterna och de analytiska delarna i plattformen är otroligt värdefulla för oss.

Vad är det bästa med plattformen?

WHAT DO YOU LIKE BEST WITH THE PLATFORM?

Hva er det beste med plattformen?

Bakgrund

Att utveckla ett nystartat bolag från att ha ett enda kontor och totalt 10 anställda till att ha femdubblat antalet medarbetare spridda över hela världen, på under 4 år, är inte en lätt uppgift. Det krävs envishet, kreativitet och ett oerhört starkt driv. Grundaren och före detta VDn av Relatable, Martin Garbarcz, avslöjar att det också krävs konkret data, uppbackad av den senaste forskningen för att lyckas.

Relatable grundades 2016 som en influencer marketing-byrå, vars syfte var att sammanföra varumärken med influencers över hela världen genom Instagram, Youtube och numera även TikTok. De är också partner med mediajätten Conde Nast där de bidrar med expertis inom marknadsföring och just influencer marketing. Grundaren Martin Garbarcz är övertygad om att en stor anledning till att de lyckades landa det eftertraktade samarbetet berodde på deras AI-plattform som kombinerar beteendevetenskap med omfattande forskning.

Relatable drivs framåt av teknologi och de tror på att data, analyser och insikter är de viktigaste byggstenarna för framgång. Dock är Martin tydlig med att det allra mest centrala i företaget är människorna. Därför var det viktigt att hitta rätt teknologi, som kan använda effektiva data-baserade metoder för att få fram kvalitativa insikter om medarbetarna.

En nödvändighet för att accelerera

Specifikt behövde de lösningar som kunde implementeras i företagets vardag på ett enkelt sätt. Martin är öppen med att Winningtemp var det perfekta valet. En innovativ plattform som använder kraftfull AI för att hjälpa chefer och andra ledare att förbättra sin arbetskultur. I plattformen får du insikter och konkreta tips på handlingar genom att mäta “temperaturen” i organisationen.

"Jag värderar Winningtemp-verktyget väldigt högt. Redan i början förstod vi att det var en nödvändighet för att accelerera i den hastighet vi har lyckats med. Vi har ett otroligt team och det var viktigt för mig att investera i dem. Nu har vi kontor runt om i världen, i olika tidszoner, och därför måste vi ha något som samlar oss alla på ett ställe.”

Via plattformen får de en inblick i ledarskapet och vilka områden som behöver förbättras. Just den delen är ovärderlig, menar Martin. 

“Vi kan numera vara proaktiva samtidigt som vi kan vara reaktiva. Vi kan snabbt identifiera problem och jämföra de olika teamen för att se var utmaningar och möjligheter finns. När ett team får höga poäng gång på gång, så vet vi att vi kan lära från dem och applicera lärdomarna på de andra teamen. På så sätt kan de nya cheferna lära sig från de som redan leder med framgång. Insikterna och de analytiska delarna i plattformen är otroligt värdefulla för oss.”

Hitta positiva och negativa trender snabbt

Martin anser att framgångsrikt ledarskap kräver ansvarstagande, och man behöver visa att man vill utvecklas, snarare än att bara prata om det. 

“Idag har vi 8.0 i snittpoäng på Winningtemps skala. Men vi förstår också att vi fortfarande har en lång väg att gå. Vid ett tillfälle dippade vår poäng från 8.5 till 7.6 och vi insåg att det var problem i ett av teamen.”
Ta del av mer klokskap från Leif Denti  Forskningsgrunden till Winningtemps plattform Ladda ner whitepaper

Genom att använda plattformen i sitt lärande kunde de identifiera utmaningar och agera på dem snabbt.

“Vi kan vara öppna om utmaningarna och visa att vi jobbar på att lösa dem så fort som möjligt. Vi kan hitta positiva och negativa trender snabbt för att välja rätt action. Vi ser den här plattformen som ett av våra viktigaste verktyg.”

Anonymitet leder till en öppen kultur

I plattformen kan man vara helt anonym vilket skapar förtroende bland medarbetarna och cheferna. Varje vecka triggas automatiserade frågor via appen, och frågorna har blivit utvalda baserat på svaren i tidigare pulsundersökningar. Allt görs helt anonymt.

"Feedback måste komma från båda sidor, och vi i ledningen är väldigt öppna med att vi vill ha konstruktiv feedback på vårt jobb också. Det är så vi lär oss och utvecklas. Förtroendet som anonymiteten skapar innebär att vi kan skapa en öppen kultur, där man vågar dela sina sanna åsikter.”

Den här ärligheten och transparensen som kommer uppifrån i organisationen är ett viktigt element för att öka välmåendet på arbetsplatsen. Just välmåendet är en hög prioritet för Martin som erkänner att på grund av hur branschen ser ut så finns det perioder med högre stressnivåer. 

“Vi mäter våra stressnivåer noggrant. Speciellt när vi vet att vi har många kampanjer igång samtidigt, och arbetsbördan ökar under en period.”

Genom att lyssna på individer och team under de pressade perioderna så kan man hantera utmaningarna snabbt, utan att medarbetarna hinner bygga upp negativitet eller frustration.

“Du kanske tror att du vet hur dina medarbetare känner, men med Winningtemp kan vi konkret se hur de mår, eftersom de berättar för oss. Plattformen skapar en trygg miljö där de vågar berätta exakt hur läget ligger till.”

Ta åsikterna på allvar

Winningtemp hjälper Relatable att skapa högre engagemang och bygga en arbetsmiljö med en hög nivå av kreativitet.

"Idéer är en av våra kärnpunkter. Vi vill att alla ska vara en del av företagets utveckling, och att alla medarbetare svarar på undersökningarna. Det här är ju något vi kommer att arbeta med länge. Vi har haft idéer som har kommit från alla nivåer i företaget som sedan har applicerats i organisationen.”

För Martin behöver innovation komma från hela organisationen.

“Det är så vi tar våra medarbetare till nästa nivå. Vi måste se dem, lyssna på dem, och de måste känna att deras åsikter faktiskt tas på allvar och gör skillnad. Det har varit viktigt för mig från början, och det är därför det var så viktigt för oss att börja använda plattformen tidigt för att bygga ett effektivt och framgångsrikt företag.”

Allt handlar i slutändan om människor

Relatable är utan tvekan ett bolag som drivs av teknologi. De älskar teknologiska framgångar, och anser att det är så man gör det möjligt för människor att nå framgång.

“Det är människorna som driver oss framåt. Vi vill och måste förstå hur människorna runt oss mår. Det handlar om expertis, talang, att bli utmanad, bli förstådd, synas, höras, och att utveckla möjligheterna för att det ska kunna hända.”

Relatable har fått användning av plattformen från början, och är glada över att de valde Winningtemp.

“Winningtemp mötte alla våra behov och värderingar perfekt på ett sätt som inga av deras konkurrenter kunde. Feedbacken vi får kring plattformen från våra medarbetare understryker detta. En sak jag är säker på, är att vi hade saknat det här enormt, om vi inte hade det.”

EXPLORE WINNINGTEMP

Increase happiness and trust through engagement

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

A FEW OTHER CUSTOMER STORIES

Other customers share their success stories

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
FLER KUNDCASE

Flera kunder vi är stolta över

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater