BISNODE

Winningtemp bidrar till självledarskap och engagemang på Bisnode

background story shape

Challenge

Utmaning

Utfordring

Resultat

Result

Resultat

Background

Utmaning

Utfordring

En anledning till varför Bisnode valde Winningtemp som verktyg är för att Winningtemp är baserad på AI och erbjuder prediktiva analyser. – Något som är viktigt för oss är att leva som vi lär. Med Winningtemp får vi dessutom ihop allting i ett system – vi kan både jobba med målsättningar men även mäta engagemanget bland medarbetarna. Vi ser att det finns uppenbara samband mellan att ha tydliga klara mål och att ha engagerade medarbetare, säger Cecilia Westerholm Beer, HR-direktör på Bisnode.

Vad är det bästa med plattformen?

WHAT DO YOU LIKE BEST WITH THE PLATFORM?

Hva er det beste med plattformen?

Winningtemp stöttar Bisnode med att effektivisera målhantering och samla in insikter från medarbetare

Allt fler företag blir medvetna om hur viktigt det är att skapa engagemang bland medarbetarna för att öka lönsamheten. Bisnode har valt att arbeta hypermodernt, bland annat med metoden Objectives & Key Results (OKR) som ger full transparens ner på individnivå och självledarskap. För att ha koll på engagemanget tar Bisnode tempen i Winningtemp och med hjälp av AI kan de agera effektivt i realtid. Cecilia Westerholm Beer som är HR-direktör på Bisnode ser att engagemanget bland medarbetarna stadigt tickar uppåt.

Bisnode arbetar med att tolka, förädla och förstå data för att på så sätt hjälpa kunderna i deras affärsbeslut och marknadsföring. Idag finns de i 19 europeiska länder och har cirka 2 400 medarbetare. För att medarbetarna i de olika länderna ska jobba mot de gemensamma bolagsmålen har Bisnode valt att vara transparenta och arbeta med målstyrning ända ner på individnivå. På så sätt kan medarbetarna själva se hur de kan bidra för att nå målen.

– Jag vet att det är en viktig del i vår medarbetarupplevelse att alla i hela organisationen vet vart vi är på väg och hur man som medarbetare kan vara med och påverka, säger Cecilia Westerholm Beer.

Medarbetarupplevelse med självledarskap i fokus

Självledarskap och att känna ansvar för sin egen utveckling är andra faktorer som skapar engagemang bland medarbetarna. Här har Bisnode valt att vända på vissa procedurer, bland annat att medarbetarna själva kan bestämma hur frekvent de vill ha medarbetarsamtal med chefen.

– Det är inte cheferna som kallar till medarbetarsamtal utan det gör medarbetarna själva. Vi tror att våra medarbetare vet bäst själva hur ofta de behöver jobba med sin egen utveckling. Sen är det såklart chefens uppgift att följa upp, men vi lägger ganska stort ansvar på individen vilket vi tror bidrar till hela medarbetarupplevelsen, fortsätter Cecilia Westerholm Beer.

Att mäta medarbetarnas engagemang är viktigt och Bisnode har valt att göra en temperaturmätning en gång i månaden. För dem innebär det stor skillnad gentemot att de tidigare använde sig av årliga medarbetarundersökningar.

– Förr skulle temperaturmätningen gå genom HR-avdelningen innan den skickades ut. Nu kan cheferna se hur deras team mår via mobiltelefonen och utan fördröjning. Med denna smidighet hamnar ansvaret där det ska vara, hos teamet. De visar sitt engagemang och driver sin egen utveckling och det är inte bara cheferna som har ansvaret över det, fortsätter Cecilia Westerholm Beer.

Artificiell intelligens förenar Bisnode och Winningtemp

En anledning till varför Bisnode valde Winningtemp som verktyg är för att Winningtemp är baserad på AI och erbjuder prediktiva analyser. På så sätt kan Bisnode ligga i framkant och jobba på ett sätt som andas företaget.

– Något som är viktigt för oss är att leva som vi lär. Med Winningtemp får vi dessutom ihop allting i ett system – vi kan både jobba med målsättningar men även mäta engagemanget bland medarbetarna. Vi ser att det finns uppenbara samband mellan att ha tydliga klara mål och att ha engagerade medarbetare, fortsätter Cecilia Westerholm Beer.

Transparens är essentiellt för att arbeta med OKR

På Bisnode använder man sig av metoden OKR – Objective & Key Results och Winningtemp som verktyg för denna metod.

– Transparens är viktigt för denna metod. Alla kan se varandras mål och även resultatet i Winningtemp vilket är en framgångsfaktor för att lyckas med metoden. Winningtemp är ett enkelt användarvänligt system och vi känner att Winningtemp som bolag har varit en väldigt bra samarbetspartner att jobba med eftersom de är på tå och lyhörda inför våra tankar och ideér, säger Cecilia Westerholm Beer.

Sedan Bisnode började mäta engagemanget i Winningtemp kan de se att det stadigt tickar uppåt, även om de alltid har legat på höga nivåer.

– Vi har ganska höga mättal och vi får bra utslag på ledarskap så vi jobbar med små förändringar och tänker långsiktigt. Nu behöver vi inte rulla ut medarbetarundersökningar utan vi kan gå in där det behövs istället. Vi har ett etablerat och fungerande arbetssätt om vi ser att mätningarna är sämre hos ett team. Utmaningarna för oss är att jobba med ledare som visar skyhöga resultat och vad vi kan lära dem som redan är jätteduktiga, avslutar Cecilia Westerholm Beer.

EXPLORE WINNINGTEMP

Increase happiness and trust through engagement

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

A FEW OTHER CUSTOMER STORIES

Other customers share their success stories

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
FLER KUNDCASE

Flera kunder vi är stolta över

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group
Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater