Tips och råd för en välmående arbetsplats
New insights & fresh perspectives

Arbeidsgiverforhold

Medarbeiderundersøkelser: den komplette guiden

Det er ikke uvanlig at ledelsen kvier seg for å innføre selskapsdekkende systemer som de ansatte kan gi tilbakemeldinger gjennom. Likevel vil fordelene disse undersøkelsene bringer lett utkonkurrere uromomentene eller problemene som eventuelt kan oppstå. Det er mange grunner til at medarbeiderundersøkelser er viktige.

Alice Henebury
Alice Henebury
May 13, 2022
Hvordan pandemien påvirket og endret medarbeideropplevelsen

Medarbeiderengasjement kan defineres på mange måter, men et gjennomgående tema er den ansattes følelsesmessige tilknytning til arbeidsplassen sin. Dette kan tolkes som hvor stor innsats de er villige til å gi for å se at selskapet eller organisasjonen de er en del av lykkes. Hvordan påvirket pandemien dette følelsesmessige båndet?

Hannah Wigren
Hannah Wigren
March 30, 2022
Engasjer de ansatte før vi går over til 2023! 

Få flere ideer til hvordan du kan engasjere ansatte! For en oppmøtebasert bedrift betyr dette at man må være veldig tydelig på når de ansatte bør jobbe hjemmefra. Og hvorvidt det forventes at de jobber hjemmefra dersom rollen deres tillater det.

Chelsea Milojkovic
Chelsea Milojkovic
March 23, 2022
Blås i fløyta! – hvordan intern varsling (whistleblowing) styrker bedriftskulturen

Ved å varsle når de ser kritikkverdige forhold, gir medarbeiderne bedriften tillit og sjansen til å gjøre nødvendige endringer før det svekker bedriftens rykte eller skaper usikkerhet hos investorer. Varslingsrapporter bør ses som at medarbeiderne aktivt forsøker å beskytte selskapets interesser, ikke som en trussel mot bedriften de jobber for.

Product Crew
Product Crew
February 16, 2022
Hvordan AI og vitenskapen bak Winningtemp gjør arbeidshverdagen enklere

Nøkkelen til suksess (som i dette tilfellet betyr bedre ytelse, økt produktivitet, gladere og mer engasjerte ansatte) er å stille de riktige spørsmålene og trekke de riktige konklusjonene fra svarene. Det er her årene vi har investert i å kombinere atferdsvitenskap og forskning med kunstig intelligens og dyp læring kommer til sin rett. 

Product Crew
Product Crew
January 25, 2022
Hvorfor en moderne prosess for Performance Management et must

Datadrevet og digital HR i Performance ManagementOppskriften på suksess er i dine hender. Det handler om å forenkle prosessen og få ledere og medarbeidere til å ha en følelse av kontroll, uten frykt for irettesettelse.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
January 3, 2022
Hva er agil HR i praksis?

I stedet for å legge alt ansvaret på lederne, kan mange virksomheter bli flinkere til å gi lederne de riktige verktøyene og arbeidsmetodene. Det er her agil HR kommer inn i bildet

Hannah Wigren
Hannah Wigren
December 29, 2021
5 ulike typer medarbeidesamtaler – og når du skal avholde dem

Medarbeidersamtaler kan føles vanskelige. Hvilken type medarbeidersamtale skal du avholde? Og når avholder du hver enkelt samtale? Samtidig er medarbeidersamtalen så utrolig viktig.

Camilla Hällström
Camilla Hällström
December 1, 2021
Slutt med årlige medarbeidersamtaler - innfør bedre rutiner på avstemninger

De fleste er nok enige om at årlige medarbeidersamtaler ikke er den optimale metoden for å oppnå den beste effekten. Er det på tide å slutte med de årlige prestasjonsevalueringene og i stedet fokusere på bedre rutiner for avstemninger?

Hannah Wigren
Hannah Wigren
October 12, 2021
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat