Tips och råd för en välmående arbetsplats
New insights & fresh perspectives

Organisasjon og ledelse

Hva betyr egentlig EVP, medarbeiderengasjement og Talent Acquisition? Slik henger du deg med i svingene innen HR -begreper

HR –bransjen florerer av begreper som for mange, ikke minst for ledere, nesten ligner litt på gresk språk. Du er ikke alene at det kan være vanskelig å lære nye HR-begrep. Men du kan bare senke skuldrene! Vi er her for å hjelpe deg.

Cecilia Holmblad
Cecilia Holmblad
October 22, 2021
3 trinn for økt strategisk fokus i pandemien

Det er på tide at organisasjoner begynner å reflektere over den fremtidige arbeidsplassen. Blant annet ved å opprettholde og utvikle sine evner, samt fokus på mobilisering for å skape en velstående organisasjon som fortsetter å vokse og tilpasse seg.

Anders Holmquist
Anders Holmquist
September 29, 2021
Hvordan måler du suksess? Tips til videreutvikling innen strategisk HR

Hva er veien mot suksess? Hvis du forstår dine egne drivkrefter og leder deg selv på en god måte, har du bedre forutsetninger for å også lede andre og bidra til virksomheten på riktig måte.

Cecilia Holmblad
Cecilia Holmblad
September 21, 2021
HR teknologi ‘Smart Prediction’ varsler før dine beste medarbeidere sender over oppsigelsen

Du merker nok på frustrasjonen når både tiden og ressursene som brukes på rekruttering, ombordstigning og opplæring, ikke tjener sin hensikt når den ansatte til sist slutter. Hva om du kunne forutse dette?

Product Crew
Product Crew
September 14, 2021
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat