No items found.
close
Videnskaben

Baseret på videnskab, drevet af data, understøttet af teknologi

Vi hjælper dig med at måle det, der betyder noget, og handle på det. Udnyt den styrke, der ligger i data, til at nedbringe stress, fravær og medarbejderudskiftning og samtidig øge medarbejdernes engagement og arbejdsglæde.

En platform udviklet i samarbejde med en af verdens førende forskningsinstitutioner

Som en del af vores mission om at revolutionere medarbejderengagement har vi samarbejdet med ph.d. Leif Denti (Innovation Leadership and Management) ved Göteborg Universitet.

Vores forskningsprojekt har givet os større indsigt i, hvilke data der virkelig betyder noget, når det gælder om at forudsige medarbejdernes adfærd. Det betyder, at vi kan foreslå intelligente handlingsplaner, som bidrager til at nedbringe stress, fravær og medarbejderudskiftning og samtidig øger medarbejdernes trivsel.


Hav tillid til, at du stiller de rigtige spørgsmål

Det vigtigste formål med den forskning, der danner grundlag for Leif Dentis hvidbog, var at finde ud af, hvilke data der var essentielle, så vi kunne sikre, at Winningtemps undersøgelser måler det, der virkelig betyder noget.

Forskningen trak på undersøgelser, der baserer sig på databaserne fra Web of Science, Business Source Premier og PsycInfo, hvilket betød, at vi var i stand til at finde konkret evidens for nytteværdien af at måle bestemte faktorer.

I sidste ende betyder det, at fordi vi ved, at vi stiller de rigtige spørgsmål, kan du være sikker på, at du får de svar, du har brug for, og anbefalinger, du kan have tillid til.


Og resultatet?

9 nøglemålinger, der med garanti måler niveauet af engagement på tværs af din virksomhed
1.

Ledelse

Read More

Med ledelse menes den enkelte medarbejders opfattelse af, hvordan vedkommendes team, organisation og personlige karriere bliver håndteret. Små ting – såsom regelmæssige individuelle møder, der afholdes via Winningtemp-platformen – kan have væsentlig indflydelse på hele organisationens trivsel.

Read Less
2.

Selvbestemmelse

Read More

Med selvbestemmelse menes den enkelte medarbejders mulighed for og frihed til selv tage styringen og foretage egne valg. Det betyder, at medarbejderne har kontrol over vigtige aspekter af deres arbejde, f.eks. hvordan de bruger deres tid, og at de har frihed til at vælge, hvordan de udfører deres arbejdsopgaver i hverdagen.

Read Less
3.

Personlig udvikling

Read More

Med personlig udvikling menes de muligheder, den enkelte medarbejder har for at udvikle sig på det faglige plan, når det gælder viden, kompetencer og evner, og når det gælder personlig effektivitet, teamwork og ledelse. Det kan også omfatte aktiviteter, der ikke er arbejdsrelaterede, såsom opnåelse af en god balance mellem arbejde og fritid, produktivitet og stresshåndtering.

Read Less
4.

Meningsfuldhed

Read More

Med meningsfuldhed menes til den enkelte medarbejders følelse af at have et formål, herunder i hvilken grad han eller hun føler sig forbundet til sit arbejde og motiveret til at gøre sit bedste for organisationen. Gennem stærkt lederskab kan en virksomhed skabe et solidt fundament af personlig udvikling, tillid, holdånd, inddragelse og mening.

Read Less
5.

Inddragelse

Read More

Med inddragelse menes, i hvor høj grad medarbejderne er engagerede i driften af organisationen, fungerer som brandambassadører og involveres i beslutningsprocesserne.

Read Less
6.

Arbejdssituation

Read More

Med arbejdssituation menes de opgaver, medarbejderne udfører, herunder typen af opgaverne samt de mentale og fysiske krav, opgaverne stiller, hvordan de opnår anerkendelse, hvor stor deres arbejdsbyrde er, og hvor retfærdigt arbejdsbyrden er fordelt. Negative faktorer såsom arbejdsrelateret stress skal også tages med i betragtning.

Read Less
7.

Arbejdsglæde

Read More

Med arbejdsglæde menes, hvordan den enkelte medarbejder har det med sit arbejde, og hvordan vedkommende har det med sin arbejdsgiver. Brug af systemer, hvor medarbejderne får anerkendelse for deres arbejde gennem offentlig ros fra kolleger, er f.eks. en god måde at øge arbejdsglæden på.

Read Less
8.

Engagement

Read More

Med engagement menes, hvor højt medarbejderne går op i deres arbejde, og i hvor høj grad de vil stræbe efter at hjælpe virksomheden med at nå sine mål. Medarbejdere, der ikke er engagerede, er mindre loyale over for deres arbejdsgiver, har tendens til højere fravær og er mindre engagerede.

Read Less
9.

Holdånd

Read More

Med holdånd menes den energi, der opstår, når et team arbejder sammen. Det omfatter en følelse af stolthed, af at høre til, af dedikation og taknemmelighed og af viljen til at gøre en ekstra indsats for at hjælpe teamet og organisationen som helhed.

Read Less
+
21
%
Increase in job satisfaction from employees after 1 years usage
-
26
%
stress in the workplace
-
30
%
employee turnover

An ISO certified, compliant, and secure solution

Our commitment to excellence doesn’t stop at our scientific method – we take data security extremely seriously too.

All customer data is processed and secured within Europe by AWS​, and all personal data is pseudonymised. We have two ISO-certificates: 27 701 & 27 001, and we observe Post-Schrems II compliance.

FIND UD AF, HVORDAN WINNINGTEMP KAN HJÆLPE DIT TEAM

Vi bruger videnskab og teknologi til at hjælpe ledere med at opbygge engagerede og produktive arbejdspladser, som kan skaleres globalt