3 steg för att bygga en tillitsfull kultur
EP
15
/
Teresa Acuna Lopez & Angela Nihlén
45 min

3 steg för att bygga en tillitsfull kultur

2/17/2021

För att skapa de bästa arbetsplatserna krävs mod och engagemang. Key takeaways från sessionen: A) Investering i kultur är win-win-win. B) Det finns en skillnad mellan "kultur" och "värderingar" - vet du vilken?

En tillitsfull kultur är onekligen en stark konkurrensfaktor i dagens föränderliga klimat. Vi vill därför djupdyka på ämnet med Teresa Acuna Lopez och Angela Nihlén, grundarna till företaget Culture by Design.

Vi berör:

  • Förståelsen för hur kultur uppstår
  • Vad ett högt engagemang innebär i pengar
  • Hur processen ser ut för att skapa en kultur baserad på tillit

Som vanligt utlovas konkreta tips och råd på hur ni kommer igång idag och en frågestund på slutet!

Anamma ett agilt mindset

Anamma ett agilt mindset

Vad innebär agilitet och hur anpassar man sig egentligen till en konstant föränderlig miljö? Key takeawas från sessionen: A) Ledarnas förhållningsätt är A och O för att åstadkomma förändring. B) 94% anser att det är viktigt med ett agilt förhållningssätt, men hur många tillämpar det?

EP
9
/
Frida Mangen
45
Facilitera

Facilitera

Facilitering är en underskattad konst som kräver övning! Key takeaways från sessionen: A) Graden av upplevd trygghet spelar stor roll för en grupps totala resultat. B) Att facilitera en grupp handlar om att fokusera på "hur:et". C) Facilitering är underskattat givet dess inverkan för att nå ökad effektivitet.

EP
8
/
Anna Gullstrand
45
Kulturvisionens kraft!

Kulturvisionens kraft!

Hur förflyttar man en organisation från -20 till + 60 i eNPS? Vi möter Cancerfonden som gjort denna resa och som generöst delar med sig om hur.

EP
7
/
Sofia Sjövall
45
FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat