Äg DITT liv
EP
11
/
Magnus Helgesson
45

Äg DITT liv

12/16/2020

Äg ditt liv genom att fokusera på rätt saker. Key takeawas från sessionen: A) Det finns 3 magiska faktorer för mental hälsa - vet du vilka? B) Vi påverkas av dem vi omger oss med. Detta är ett av de mest lyssnade tillfällen.

Den mentala coachen Magnus Helgeson delar öppenhjärtigt med sig om sina personliga erfarenheter på temat samt svarar på frågan: hur kan man coacha sig själv och andra till välmående?

Vi utlovar:

  • Garanterat den mest inspirerande lunch du haft
  • Fräscha insikter kring det klyschiga, men alltid så viktiga ämnet "mindset"
  • Verktyg för att påbörja DIN resa
Anamma ett agilt mindset

Anamma ett agilt mindset

Vad innebär agilitet och hur anpassar man sig egentligen till en konstant föränderlig miljö? Key takeawas från sessionen: A) Ledarnas förhållningsätt är A och O för att åstadkomma förändring. B) 94% anser att det är viktigt med ett agilt förhållningssätt, men hur många tillämpar det?

EP
9
/
Frida Mangen
45
Facilitera

Facilitera

Facilitering är en underskattad konst som kräver övning! Key takeaways från sessionen: A) Graden av upplevd trygghet spelar stor roll för en grupps totala resultat. B) Att facilitera en grupp handlar om att fokusera på "hur:et". C) Facilitering är underskattat givet dess inverkan för att nå ökad effektivitet.

EP
8
/
Anna Gullstrand
45
Kulturvisionens kraft!

Kulturvisionens kraft!

Hur förflyttar man en organisation från -20 till + 60 i eNPS? Vi möter Cancerfonden som gjort denna resa och som generöst delar med sig om hur.

EP
7
/
Sofia Sjövall
45
FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat