Att leda, motivera och beröra – med hjärnan!
EP
21
/
Anna Tebelius Bodin
45 min

Att leda, motivera och beröra – med hjärnan!

5/10/2021

Förstå de bakomliggande processerna i hjärnan och vässa ditt ledarskap därefter. Exempel på key takeaways från sessionen: A) Du kan påverka din och andras upplevelse av livet. B) Du kan påverka andra människors motivation.

Vi möter den hyllade pedagogen, författaren och "hjärnvetaren" Anna Tebelius Bodin. Vi talar om hur vi genom att känna till hjärnans emotionella loop kan stärka vår ledarskapsförmåga.

Vi berör:

  • Vad som krävs i kommunikationen för att bli den naturliga ledaren
  • Vad som får medarbetare att känna sig bekräftade
  • Vilken oväntad känsla som bygger motivation
  • Varför hanteringen av det som är obehagligt är viktigare än att undvika det
  • Varför det är viktigare för ledare att undvika de stora misstagen än att göra allting rätt
Anamma ett agilt mindset

Anamma ett agilt mindset

Vad innebär agilitet och hur anpassar man sig egentligen till en konstant föränderlig miljö? Key takeawas från sessionen: A) Ledarnas förhållningsätt är A och O för att åstadkomma förändring. B) 94% anser att det är viktigt med ett agilt förhållningssätt, men hur många tillämpar det?

EP
9
/
Frida Mangen
45
Facilitera

Facilitera

Facilitering är en underskattad konst som kräver övning! Key takeaways från sessionen: A) Graden av upplevd trygghet spelar stor roll för en grupps totala resultat. B) Att facilitera en grupp handlar om att fokusera på "hur:et". C) Facilitering är underskattat givet dess inverkan för att nå ökad effektivitet.

EP
8
/
Anna Gullstrand
45
Kulturvisionens kraft!

Kulturvisionens kraft!

Hur förflyttar man en organisation från -20 till + 60 i eNPS? Vi möter Cancerfonden som gjort denna resa och som generöst delar med sig om hur.

EP
7
/
Sofia Sjövall
45
FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat