Att lyckas med affären 2021 - bygg människan och kulturen samtidigt!
EP
13
/
Erik Holmen
45 min

Att lyckas med affären 2021 - bygg människan och kulturen samtidigt!

1/20/2021

Hur växer man ett bolag under Hyper Growth? Vår kund Get Accept delar med sig av sina erfarenheter. Key take aways från sessionen: A) En tydlig riktning har varit avgörande för framgång. B) Nyttja digitala verktyg som automatiserar processer.

NOTE: Detta är ett norsk-svenskt event.

Bli med når Winningtemp møter det raskt voksende selskapet GetAccept og diskuterer lønnsom vekst gjennom å fokusere på «People & Culture»! Det siste 18 måneder har GetAccept gått fra å være x ansatte til å bli x ansatte. Bli inspirert av hvordan GA jobber med fokus på People & Culture, som er nøkkelen til økt lønnsomhet i 2021.

Vi diskuterer:

  • Visjon & mål, Teamarbeid, Arbeidsmiljø og tilfredshet
  • Vi prater også om hvilke utfordringer som kan oppstå når man jobber i et raskt voksende selskap.

* GetAccept hjelper selskaper med å endre måten de selger online på, gjennom å tilby markedet en digital løsning som effektiviserer avtalehåndteringen.

Anamma ett agilt mindset

Anamma ett agilt mindset

Vad innebär agilitet och hur anpassar man sig egentligen till en konstant föränderlig miljö? Key takeawas från sessionen: A) Ledarnas förhållningsätt är A och O för att åstadkomma förändring. B) 94% anser att det är viktigt med ett agilt förhållningssätt, men hur många tillämpar det?

EP
9
/
Frida Mangen
45
Facilitera

Facilitera

Facilitering är en underskattad konst som kräver övning! Key takeaways från sessionen: A) Graden av upplevd trygghet spelar stor roll för en grupps totala resultat. B) Att facilitera en grupp handlar om att fokusera på "hur:et". C) Facilitering är underskattat givet dess inverkan för att nå ökad effektivitet.

EP
8
/
Anna Gullstrand
45
Kulturvisionens kraft!

Kulturvisionens kraft!

Hur förflyttar man en organisation från -20 till + 60 i eNPS? Vi möter Cancerfonden som gjort denna resa och som generöst delar med sig om hur.

EP
7
/
Sofia Sjövall
45
FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat