Boosta engagemang!
EP
16
/
Niklas Delmar
45 min

Boosta engagemang!

4/21/2021

Vad är engagemang och vad kan vi göra för att boosta det? Exempel på key takeaways från sessionen: A) Inre motivation skapas av upplevd kompetens, autonomi och samhörighet. B) Vi bär ett kollektivt ansvar för varandras motivation och engagemang.

Häng med när vi möter engagemangs- och motivationsexperten Niklas Delmar, medgrundare till HejEngagemang!

Vi kommer tala om HUR vi kan boosta motivation och engagemang i en tid då arbetsglädjen tycks dala neråt. Vad kan man som ledare och medarbetare göra för att må ännu bättre.

VI BERÖR:

  • Hur hänger ledarskap, motivation och engagemang ihop?
  • Tips och trix för att skapa motivation och engagemang, i en digital tillvaro.
Anamma ett agilt mindset

Anamma ett agilt mindset

Vad innebär agilitet och hur anpassar man sig egentligen till en konstant föränderlig miljö? Key takeawas från sessionen: A) Ledarnas förhållningsätt är A och O för att åstadkomma förändring. B) 94% anser att det är viktigt med ett agilt förhållningssätt, men hur många tillämpar det?

EP
9
/
Frida Mangen
45
Facilitera

Facilitera

Facilitering är en underskattad konst som kräver övning! Key takeaways från sessionen: A) Graden av upplevd trygghet spelar stor roll för en grupps totala resultat. B) Att facilitera en grupp handlar om att fokusera på "hur:et". C) Facilitering är underskattat givet dess inverkan för att nå ökad effektivitet.

EP
8
/
Anna Gullstrand
45
Kulturvisionens kraft!

Kulturvisionens kraft!

Hur förflyttar man en organisation från -20 till + 60 i eNPS? Vi möter Cancerfonden som gjort denna resa och som generöst delar med sig om hur.

EP
7
/
Sofia Sjövall
45
FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat