Framtidens hybrida arbetsplats - vad funkar när?
EP
17
/
Leif Denti
45 min

Framtidens hybrida arbetsplats - vad funkar när?

4/28/2021

Vad säger forskningen om fördelar och nackdelar kring distansarbete. Exempel på key takeaways från sessionen: A) Distansarbete är bra för oss ur många aspekter. B) Vi bör dock se upp med ett par potentiella fallgropar. Missa inte detta uppskattade tillfälle!

Vi möter forskaren Leif Denti som redogör att vi börjar möta en ny verklighet där de flesta arbetsgivare sannolikt kommer tillämpa en hybrid av arbete på plats och på distans. Vad säger egentligen forskningen? Vilka fördelar och nackdelar finns kopplat till distansarbete, och när lämpar sig vad?

Vi berör:

  • Vilka är fördelarna och fallgroparna med att mötas på distans
  • "Hybridmodellen"
  • När funkar digitala möten och när funkar det inte?
Anamma ett agilt mindset

Anamma ett agilt mindset

Vad innebär agilitet och hur anpassar man sig egentligen till en konstant föränderlig miljö? Key takeawas från sessionen: A) Ledarnas förhållningsätt är A och O för att åstadkomma förändring. B) 94% anser att det är viktigt med ett agilt förhållningssätt, men hur många tillämpar det?

EP
9
/
Frida Mangen
45
Facilitera

Facilitera

Facilitering är en underskattad konst som kräver övning! Key takeaways från sessionen: A) Graden av upplevd trygghet spelar stor roll för en grupps totala resultat. B) Att facilitera en grupp handlar om att fokusera på "hur:et". C) Facilitering är underskattat givet dess inverkan för att nå ökad effektivitet.

EP
8
/
Anna Gullstrand
45
Kulturvisionens kraft!

Kulturvisionens kraft!

Hur förflyttar man en organisation från -20 till + 60 i eNPS? Vi möter Cancerfonden som gjort denna resa och som generöst delar med sig om hur.

EP
7
/
Sofia Sjövall
45
FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat