Skrota traditionell HR
EP
20
/
Kristan Randel
45 min

Skrota traditionell HR

6/14/2021

Hur kan HR arbeta proaktivt för att minska stress, sjukskrivning och personalomsättning?

Kan HR arbeta proaktivt för att minska stress, sjukskrivning och personalomsättning? Vi möter Kristian Randel på företaget Orango som generöst delar med sig av sina erfarenheter.

VI BERÖR: 

  • Förändringsresan från 20  till 260 anställda
  • Hur man genom att ge ledarna rätt förutsättningar ökar motivation och engagemang
  • Hur man minskat långtidssjukskrivningar
  • Bakomliggande faktorer till en ökning från 21 till 45 i eNPS

Missa inte chansen att få ta del av klokskap från en affärsdriven HR-ledare som med datadrivet underlag påvisar hur HR bidrar till affärsnytta.

Anamma ett agilt mindset

Anamma ett agilt mindset

Vad innebär agilitet och hur anpassar man sig egentligen till en konstant föränderlig miljö? Key takeawas från sessionen: A) Ledarnas förhållningsätt är A och O för att åstadkomma förändring. B) 94% anser att det är viktigt med ett agilt förhållningssätt, men hur många tillämpar det?

EP
9
/
Frida Mangen
45
Facilitera

Facilitera

Facilitering är en underskattad konst som kräver övning! Key takeaways från sessionen: A) Graden av upplevd trygghet spelar stor roll för en grupps totala resultat. B) Att facilitera en grupp handlar om att fokusera på "hur:et". C) Facilitering är underskattat givet dess inverkan för att nå ökad effektivitet.

EP
8
/
Anna Gullstrand
45
Kulturvisionens kraft!

Kulturvisionens kraft!

Hur förflyttar man en organisation från -20 till + 60 i eNPS? Vi möter Cancerfonden som gjort denna resa och som generöst delar med sig om hur.

EP
7
/
Sofia Sjövall
45
FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat