Uppladdnig framtidens arbetsplats och det nya normala
EP
18
/
Linda Hammarstand
45 min

Uppladdnig framtidens arbetsplats och det nya normala

5/5/2021

Hur möter vi morgondagens förväntningar och hur kan vi anpassa vårt ledarskap därefter? Exempel på key takeaways från sessionen: A) Var mer intresserad än intressant så får du ett rikare liv. B) Det är vanorna som gör oss framgångsrika.

Vi möter kulturexperten Linda Hammarstrand, en uppskattad föreläsare, författare och f.d. Director of Passion på Clarion Hotels. Vi berör kraven och förväntningarna på morgondagens arbetsgivare, hur man som företag kan anpassa sig till tiden efter Corona och den så viktiga superkraften – självledarskap.

Vi berör:

  • Vad kan vi göra idag för att må bättre redan imorgon?
  • Vad som präglar framtidens ledarskap?
  • Hur kan du påverka upplevelsen av det nya normala
Anamma ett agilt mindset

Anamma ett agilt mindset

Vad innebär agilitet och hur anpassar man sig egentligen till en konstant föränderlig miljö? Key takeawas från sessionen: A) Ledarnas förhållningsätt är A och O för att åstadkomma förändring. B) 94% anser att det är viktigt med ett agilt förhållningssätt, men hur många tillämpar det?

EP
9
/
Frida Mangen
45
Facilitera

Facilitera

Facilitering är en underskattad konst som kräver övning! Key takeaways från sessionen: A) Graden av upplevd trygghet spelar stor roll för en grupps totala resultat. B) Att facilitera en grupp handlar om att fokusera på "hur:et". C) Facilitering är underskattat givet dess inverkan för att nå ökad effektivitet.

EP
8
/
Anna Gullstrand
45
Kulturvisionens kraft!

Kulturvisionens kraft!

Hur förflyttar man en organisation från -20 till + 60 i eNPS? Vi möter Cancerfonden som gjort denna resa och som generöst delar med sig om hur.

EP
7
/
Sofia Sjövall
45
FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat