Våga veckla ut dig!
EP
19
/
Christer Olsson
45 min

Våga veckla ut dig!

6/9/2021

Hur kan vi locka fram vår omedvetna potential? Key takeaways från sessionen: A) Du läcker vad du tänker. B) Undvik att krångla till det. Detta är ett av våra mest lyssnade och uppskattade avsnitt!

Vi möter inspiratören, coachen och föreläsaren Christer Olsson. Mannen som genom sina erfarenheter och klokskap påverkar många människors liv i en positiv riktning.

VI BERÖR: 

  • Livet och arbetet som ett  "tillsammansprojekt"
  • Varför omedveten potential är just omedveten
  • Hur man kan stötta människor i att leda sig själva

...och så avslöjas framtidens viktigaste egenskap!

Anamma ett agilt mindset

Anamma ett agilt mindset

Vad innebär agilitet och hur anpassar man sig egentligen till en konstant föränderlig miljö? Key takeawas från sessionen: A) Ledarnas förhållningsätt är A och O för att åstadkomma förändring. B) 94% anser att det är viktigt med ett agilt förhållningssätt, men hur många tillämpar det?

EP
9
/
Frida Mangen
45
Facilitera

Facilitera

Facilitering är en underskattad konst som kräver övning! Key takeaways från sessionen: A) Graden av upplevd trygghet spelar stor roll för en grupps totala resultat. B) Att facilitera en grupp handlar om att fokusera på "hur:et". C) Facilitering är underskattat givet dess inverkan för att nå ökad effektivitet.

EP
8
/
Anna Gullstrand
45
Kulturvisionens kraft!

Kulturvisionens kraft!

Hur förflyttar man en organisation från -20 till + 60 i eNPS? Vi möter Cancerfonden som gjort denna resa och som generöst delar med sig om hur.

EP
7
/
Sofia Sjövall
45
FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat