Våga vila!
EP
14
/
Johanna Hector
45 min

Våga vila!

2/11/2021

Hur kan vi jobba smartare och få mer gjort? Key takeaways från sessionen: A) Work In och Work out är två viktiga begrepp att ha koll på. B) Många dras med att det är skamfyllt att vila - det krävs mod för att fullfölja. Detta avsnitt är av våra mest uppskattade tillfällen!

Vi möter livscoachen Johanna Hector, som blev uppmärksammad efter sitt deltagande i framgångspodden.

Johanna coachar och utbildar inom fysisk och mentalt välmående. Vi kommer prata om vikten av vila, WorkIn som aktiv återhämtning och konsten att lyckas med avslappning. Dessutom beror vi hur man lyckas leva med energi långsiktigt.

Vi berör:

  • Tekniken för avslappning
  • Skillnad mellan avslappning och avkoppling
  • Hur gör man för att bara släppa taget

Missa inte detta viktiga avsnitt! Vila och återhämtning är avgörande för vår prestation.

Anamma ett agilt mindset

Anamma ett agilt mindset

Vad innebär agilitet och hur anpassar man sig egentligen till en konstant föränderlig miljö? Key takeawas från sessionen: A) Ledarnas förhållningsätt är A och O för att åstadkomma förändring. B) 94% anser att det är viktigt med ett agilt förhållningssätt, men hur många tillämpar det?

EP
9
/
Frida Mangen
45
Facilitera

Facilitera

Facilitering är en underskattad konst som kräver övning! Key takeaways från sessionen: A) Graden av upplevd trygghet spelar stor roll för en grupps totala resultat. B) Att facilitera en grupp handlar om att fokusera på "hur:et". C) Facilitering är underskattat givet dess inverkan för att nå ökad effektivitet.

EP
8
/
Anna Gullstrand
45
Kulturvisionens kraft!

Kulturvisionens kraft!

Hur förflyttar man en organisation från -20 till + 60 i eNPS? Vi möter Cancerfonden som gjort denna resa och som generöst delar med sig om hur.

EP
7
/
Sofia Sjövall
45
FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat