No items found.
close

PRO Plan

Hvis du ønsker å ha full forståelse for medarbeiderne, se alle stadier i den ansattes livssyklus og i tillegg ta beslutninger basert på data, da er Pro-planen noe for deg.

Pro-planen bygger på sanntidsdata som kommer fra kjernen av Winningtemp og er fullpakket med tilleggsfunksjoner. Det gir deg muligheten til å ha en bedre oversikt over hva som betyr mest for nøyaktig dine medarbeidere.

SE DE ULIKE DELENE AV PRO

Handlinger

Mange ledere mangler støtte i hvordan de skal jobbe på resultatene og dataene som samles inn. Handlinger er et kraftig verktøy som gjør det lettere for mottakeren å jobbe med de spesifikke områdene og kategoriene de har valgt å fokusere på. Du vil kunne se anbefalinger på hvordan man kan forbedre en konkret situasjon i tillegg til å lage en handlingsplan basert på forslagene. Modulen gir et tydelig bilde av hvilke innsatser som gjøres, hvordan de skal gjennomføres, og oppfølging av fremdriften i innsatsen.

Dette fører til at ansvarlig leder enklere kan holde i sin avdeling og sine medarbeidere, mens HR-avdelingen kan enkelt følge med og gi støtte i arbeidet. Når du ser et positivt resultat, blir det tydelig hva som fungerer og slik skaper du en synergieffekter innad i organisasjonen. Det har aldri vært enklere å jobbe sammen mot et mål!

Ny

ENGASJEMENTSRAPPORT

For å få en oppsummering og oversikt over arbeidet kan du bruke engasjementsrapporten. Spar tid og gi deg selv en bedre start for det kommende møtet der du må presentere dine resultater. Du genererer rapporten i PowerPoint-format som sammenligner data over tolv måneder.

Rapporten hjelper deg med å få en mer dybdeanalyse og en bredere forståelse av resultatene. Analysen er et solid grunnlag for både evaluering av resultatene som er, men også for fremtidig arbeid og målsetting. Rapporten kan tilpasses basert på områdene og teamene du ønsker å fokusere på.

STØTTE FOR ONBOARDING OG OFFBOARDING

Vår segmentering for nyansatte vil hjelpe deg med Onboardingen. De forskningsbaserte onboarding-spørsmålene er nøye utvalgt i samsvar med gjeldende standarder. I tillegg bruker vi spørsmål som er testet i HR-miljøer og gir mest verdi for deg som leder. Formålet med en offboarding-undersøkelse er å forstå medarbeidernes erfaringer både under oppstart og ved slutten av ansettelsesforholdet i bedriften.

En offboarding-undersøkelse kan gi deg verdifull innsikt i hva du gjør riktig som selskap og hvor det er behov for forbedring. Fordi undersøkelsen er anonym, får du ærligere svar sammenlignet med et exit-intervju. I tillegg til å forstå hvorfor medarbeideren slutter, får du også en dypere innsikt i din bedriftskultur, erfaringer med lederne og trivsel på arbeidsplassen.

Ny

Multiple surveys

I større eller mer komplekse organisasjonsstrukturer kan det være vanskelig å få til en generell undersøkelse som er tilpasset alles behov og arbeidsoppgaver. Du kan derfor velge å ha enda mer fleksibilitet ved å lage flere undersøkelser samtidig for så å tilpasse det til de ulike avdelingene. På denne måten kan du skreddersy undersøkelsene etter dine behov og innenfor de ulike teamene.

Det kan for eksempel være forskjell på hva slags spørsmål man ønsker å stille - en avdeling kan ønske flere spørsmål med lengre mellomrom eller at spørsmålene skal tilpasses kulturforskjeller.

VALGFRIe KATEGORIER

Winningtemp er basert på våre 9 kategorier og er selve grunnlaget for våre undersøkelser. I tillegg til disse kan du også få tilgang til flere kategorier med en rekke spørsmål for å fullføre helhetsbildet.

De valgfrie kategoriene er forskningsbaserte gjennom vårt samarbeid med Universitetet i Gøteborg. De ekstra kategoriene velges ut fra trender og tilbakemeldinger fra våre kunder. De seks ekstra valgfrie kategoriene er: Bærekraft, Selvledelse, Ambassadørskap, Tillit, Innovativitet og inkludering, Likestilling og rettferdighet.

..OG MYE MER ER INKLUDERT I PRO-PLANEN

Smart Index

Ved hjelp av to grafer vil du kunne få en bestemt temperatur på sykefravær og personalomsetning. Temperaturen i grafene baseres på ulike spørsmål fra flere av kategoriene i spørsmålsbatteriet vårt.

Forvarsler

Systemet viser forvarsler basert på resultater fra undersøkelsene. Dersom en medarbeider har svart negativt på spørsmål knyttet til for eksempel stress, kan det føre til sykefravær dersom ledelsen ikke tar tak i utfordringene tidsnok.

Hot Topics

Winningtemp analyserer tilbakemeldingene med fritekst som de ansatte frivillig kan legge inn og sammenstiller ved hjelp av avansert tekstanalyse de temaene som diskuteres mest.

SELVLEDELSE

Vår selvledelsemodul gjør det mulig for medarbeideren å få innsikt basert på deres svar, som den enkelte deretter kan iverksette tiltak for å forbedre og spore fremgang.

SAMMENLIGNING MED EGEN DATAKILDE

Hvis du ønsker å sammenligne Winningtemp-data med dine egne data, kan du samle inn data fra en ekstern kilde ved å bruke Data Comparison-funksjonen. Hvis du for eksempel måler eNPS, kan du også sammenligne det med bedriftens eNPS-score.

ANALYSE AV PERSONALOMSETNING

Analysen er en del av vårt varmekart og viser responsmønstre for ansatte som har valgt å slutte. Analysen av personalomsetning lar deg følge opp og sammenligne med resultatene av medarbeiderengasjement hos dere – slik at du proaktivt kan beholde de beste talentene dine.

ER DU KLAR TIL Å TA ET STEG MOT PRO-PLANEN?

Hvis du tror at Pro-planen er riktig for deg, snakk med teamet vårt, så hjelper vi deg videre.