Varför Winningtemp?

Efter att ha använt Winningtemp i endast 1 år har våra kunder, i genomsnitt, rapporterat:

-30% i personalomsättning

-26% i upplevd negativ stress på arbetsplatsen

+21% ökning av medarbetarnöjdhet

15 min introduktion!

Våra demogenomgångar är helt skräddarsydda, vi kommer därför i den här korta introduktionen prata om era behov och utmaningar samt hitta en tid för demogenomgången som passar er.

Daniel Thysell

Daniel Thysell

Vice-President på Sigma Technology Consulting

"Ett välmående företag är viktigt och därför är resultatet i Winningtemp den riktiga resultaträkningen. Vi har en budget där vi följer upp de ekonomiska resultaten, men det är i Winningtemp vi ser trenden och prognosen."