KOMPETENSUTVECKLING

Smidig kompetens­utveckling för både medarbetare och ledare

UTBILDA HELA ORGANISATIONEN

Talent Management på riktigt

Att följa och stärka olika kompetenser i organisationen är en viktig del av den gemensamma utvecklingen. I Winningtemp skapar du engagemang kring kompetensutvecklingen genom att samla, dokumentera och utvärdera alla era olika utbildningsinsatser på ett och samma ställe. Enkelt för chefer att få överblick och smidigt för varje medarbetare att lära sig nya saker.

SAMLA MATERIALET

Allt på en och samma plattform

Från onboarding till vidareutbildning – i Winningtemp kan du lägga upp allt digitalt material som bidrar till medarbetarnas kompetensutveckling från den allra första arbetsdagen. Spara ner filmer, webinarier, guider och tutorials – så kan varje person arbeta med det utbildningsmaterial som de behöver för stunden. Allting dokumenteras längs vägen, så medarbetaren både ser vad man har gjort hittills och vad som ligger framför en.

KVALITETSSÄKRAT LÄRANDE

Rutiner för effektiv kompetensutveckling

You can publish good-to-know information and in-depth materials on different courses for the entire organisation to take part in. Invite participants, post the preparatory content and initiate discussions about current courses.

After each session completion, employees are allowed to report and rate their experience to ensure quality training. The evaluations contribute to new insights on how you can improve learning and skills development in the business.

SÅ HJÄLPER VI ANDRA ATT LYCKAS

Klara Papper har fått en klar bild av medarbetarupplevelsen

Med Winningtemp kan vi verifiera om vår känsla av hur organisationen mår verkligen stämmer, istället för att gå runt och gissa. Nu undrar jag hur vi någonsin klarade oss utan plattformen.

MARIA BJURSTRÖM ROSÉN
ADMINISTRATIV CHEF, KLARAPAPPER
Klara Papper har fått en klar bild av medarbetarupplevelsen
WINNINGTEMP ERBJUDER

Utforska våra funktioner

Temperaturmätning

Skrota den årliga medarbetarundersökningen och visualisera dina medarbetares välmående i realtid. Istället för att själv analysera insamlad data, tillhandahåller vår plattform dig med trender, förslag på åtgärder och handlingsplaner som ständigt förbättrar organisationen.

Agil Performance Management

Skapa en bättre infrastruktur för medarbetarsamtal med genom exempelvis 1:1s, kontinuerliga dialoger och 360 graders feedback. Med en plattform som hanterar förberedande aktiviteter och dokumentation kan du skapa ett maskineri för att driva framgång och innovation.

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat