No items found.
close

PRO Plan

Om du vill ha full förståelse för dina anställda, se information om alla stadier i de anställdas livscykel samt agera datadrivet är Pro något för dig.

Vår Pro plan bygger på realtidsdatan som genereras från kärnan av Winningtemp och är fullmatad med ytterligare funktioner som hjälper dig att fokusera på det som är viktigast för dina anställda.

UPPTÄCK VÅRA OLIKA DELAR AV PRO

Åtgärder

Många chefer saknar stöd i hur dem ska agera på resultatet och datan som kommer in. Åtgärder är ett kraftfullt verktyg som gör det enklare för mottagaren att börja arbeta med de områden och kategorier man valt att fokusera på. Dels blir rekommendationer tillgängligt på hur man kan arbeta för att förbättra situationen men det är också möjligt att skapa en handlingsplan baserat på förslagen. Modulen ger då en överskådlig bild av vilka insatser man gör, hur man genomför dem men också en möjlighet att kunna följa progressen av insatsen.

Detta leder till att övergripande chef alt. HR-avdelning kan följa, ta del av och ge stöd i arbetet. När ni ser ett positivt resultat blir det tydligt vad som fungerar och att ni skapa synergieffekter inom organisationen. Att arbeta tillsammans mot ett mål har aldrig varit enklare.

Ny

Engagemangsrapport

För att få en sammanställning och överblick på arbetet med Winningtemp kan ni ta hjälp av vår Engagemangsrapport. Spara tid och ge er själva en flygande start för det stundande mötet med organisationen. Ni genererar rapporten i PowerPoint-format som jämför data över tiden tolv månader.

Rapporten hjälper er att få en mer djupgående analys och en bredare förståelse av resultatet. Presentationens data är ett gediget underlag för både utvärdering av resultatet som är, men också för kommande arbete och målsättning. Rapporten är anpassningsbar utifrån de områden och grupper ni vill fokusera på.

Stöd för Onboarding & Offboarding

Våran segmentering och mallar för nyanställda hjälper dig under introduktionsprocessen. Våra forskningsbaserade onboardingfrågor har noggrant valts ut i enlighet med gällande standarder. Dessutom använder vi frågor som har testats i HR-miljöer och som har bevisat att de ger mest värde för dig som chef. Syftet med en offboarding-enkät är att förstå de anställdas erfarenheter både under starten och i slutet av deras anställning på företaget.


En offboarding-undersökning kan ge dig värdefulla insikter om vad du gör rätt som företag och var det finns utrymme för förbättringar. Eftersom enkäten är anonym får du ärligare svar jämfört med en avgångsintervju. Förutom att förstå varför anställda säger upp sig får du också en djupare inblick i din företagskultur, ledarskapets uppfattning och medarbetarnas engagemang.

Ny

Multiple surveys

I större- eller mer komplexa organisationsstrukturer kan det vara svårt att få till en generell undersökning som är anpassat efter samtligas behov och relevans. Ni kan då välja att ha ännu mer flexibilitet genom att skapa flertalet undersökningar samtidigt för att då anpassa den efter mottagaren. På så sätt kan ni skräddarsy undersökningarna utefter era organisatoriska behov och inom de olika avdelningarna.

Exempelvis kan det vara skillnad på vilken typ av frågor man vill ställa till kollektivanställda och tjänstemän, en avdelning vill kanske ha fler frågor med längre intervall alternativt att frågorna ska vara anpassade efter exempelvis kulturella skillnader.

Ny

Tillvalskategorier

Winningtemp bygger på våra standardkategorier och är grunden i våra undersökningar. Utöver dem kan ni även få tillgång till ytterligare kategorier med en mängd frågor för att komplettera helhetsbilden. Precis som våra standardkategorier är även dessa forskningsbaserade och bygger på ett samarbete tillsammans med Göteborgs universitetet. Områdena är valda baserat på marknadstrender och feedback från våra kunder.

De 11 kompletterande tillvalskategorierna är: Hållbarhet, Självledarskap, Ambassadörskap, Tillit, Innovationsförmåga samt Inkludering, Jämlikhet, Rättvisa, Subjektvt välbefinnande, Tvärfunktionellt samarbete, Psykologisk trygghet, Transaparens och Matchning mellan person och arbete.

OCH MÄNGDER AV ANNAT INGÅR I PRO-PLANEN

Smart Index

Med hjälp av två grafer kommer ni kunna få specifik temperatur på sjukfrånvaro och personalomsättning. Temperaturen i graferna är baserade på olika frågor från flera av kategorierna i vårt frågebatteri.

Prediktioner

Systemet presenterar prediktioner för er som är baserade på hur medarbetarens svarsmönster sett ut. Har en medarbetare svarat negativt på frågor kopplat till ex stress, kan det leda till en sjukskrivning eller medarbetarens avgång om de inte åtgärdas.

Hot Topics

Winningtemp analyserar den fritextfeedback som de anställda ger i samband med sina svar och sammanställer med hjälp av avancerad textanalys de ämnen som diskuteras mest.

Självledarskap

Vår Självledarskapsmodul gör det möjligt för medarbetaren att få insikter baserade på sina svar som individen sedan kan ta actions på för att förbättra och spåra framsteg.

Jämförelse med egen datakälla

Om du vill jämföra Winningtemp-data med din egen data kan du samla in data från en extern källa med hjälp av Data Jämförelse-funktionen. Om du till exempel mäter NPS kan du också jämföra den med ditt företags eNPS-score.

Analys av personalomsättning

Analysen är en del av vår heatmap och visar svarsmönster för anställda som har valt att sluta. Personalomsättningsanalysen gör det möjligt att följa upp och jämföra med dina engagemangresultat - så att du proaktivt kan behålla dina talanger.

ÄR DU REDO ATT TA STEGET TILL PRO?

Om du tror att Pro-paketet är rätt för dig, prata med vårt team, så hjälper de dig.