Voittajatiimit ja vastuulliset organisaatiot

Emme tingi tehokkuudesta hyvinvoinnin kustannuksella- ymmärrämme, että tarvitset molempia luodaksesi vahvan organisaation.  

Siksi tavoitteenamme on vaikuttaa positiivisesti miljooniin yrityksiin maailmanlaajuisesti, jotta ne voivat olla tiiminsä kanssa vuorovaikutuksessa heitä kuunnellen.

Luomme vaikuttavuutta

Pääomasijoittajiemme, kuten Bonnier Venture, Frog Capital, Chalmer Venture ja Norrsken, yhteinen piirre on sijoittaminen yrityksiin, jotka voivat ehdistää positiivista muutosta yhteiskunnassa.Winningtemp raportoi säännöllisesti kestävän kehityksen lisäksi yrityksen kehityksestä ja vaikutuksista.

Globaalit tavoitteet

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja pyrimme aktiivisesti parantamaan:

Health & Wellbeing

Tuotteemme avulla autamme miljoonia ihmisiä ja parannamme heidän työtilannettaan päivittäin.

Gender Equality

Emme suvaitse minkäänlaista syrjintää ja työskentelemme aktiivisesti sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi kaikilla organisaation tasoilla

Decent Work & Economic Growth

Tarjoamme kehitysmahdollisuuksia työntekijöillemme ja reiluja palkitsemispaketteja. Varmistamme, että noudatamme lakeja ja määräyksiä kaikkissa maissa, joissa toimimme.

Our initiatives

Product


Teemme jatkuvasti töitä tuotteen parissa, jonka tarkoituksena on ehdistää kestäviä tiimejä ja turvallisia työympäristöjä

People


Tavoitteenamme on luoda monimuotoinen, osallistava ja terveellinen työkulttuuri, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä.

Tavoitteenamme on aktiivisesti edistää parempaa ilmastoa ja maapalloa kaikin mahdollisin keinoin.

Planet

Product

Kestävä työkalu

Kun meitä kuullaan työntekijöinä, tunnemme ja suoriudumme paremmin. Tiedämme tämän tosiasian Winningtempillä, koska käytämme omaa työkaluamme ja hyödynnämme jatkuvasti tekoälyn tuottamia oivalluksia.Alustamme auttaa meitä ja asiakkaita rakentamaan terveen ja tuottavan kulttuurin heti alusta lähtien. Varmistamme, että toimimme palautteeseen perustuen ja käytämme säännöllisiä lämpötilakokouksia tiimiemme kanssa.

Tietoturva & tietosuoja

Winningtemp on serfitifioinnut ISO 27001 ja ISO 27701.  Yrityksellämme on viimeisin riskienhallinta ja tietoturvatoimet, täytämme kansainväliset tietosuojamääräykset ja lait GDPR:ssä ja tietosuojalaissa. Asetamme tietoturvan ja yksityisyyden etusijalle, minkä vuoksi voimme tarjota:

Systematic GDPR implementation
All personal data is ISO IEC 27001
All data to be processed and secured within Europe
Confidential functionality

People

Hyvinvointi

Työntekijöiden hyvinvointi on yksi tärkeimpiä prioriteetteja Winningtempillä. Käytämme omaa tuotettamme trendien tunnistamiseen ja tekijöihin, jotka saattavat vaikuttaa työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin.Työskentelymaan voimassaolevan lainsäädönnön mukaisesti, pyrimme jatkuvasti parantamaan työympäristöämme.
​Joka vuosi, isännöimme teemaviikkoa “Terveydenpäivät Winningtempillä”, jotka pitävät sisällään aktiviteetteja kuten meditaatiota, joogaa, juoksua, ravintoluentoja ja positiivista psykologiaa.

Työympäristö

Takaamme turvallisen ja virikkeitä tarjoavan työympäristön, jossa kukaan ei sairastu tai loukkaannu työperäisten syiden kuten psykologisten, henkisten tai sosiaalisten syiden takia.
Toimintamme on linjassa työympäristönlainsäädönnön kanssa kussakin työskentelymaassa. Lisäksi hyödynnämme Winningtemp työkalua kerätäksemme tietoa työntekijöidemme hyvinvoinnista ja sitoutumisesta kouluttaaksemme esihenkilöitämme toimimaan saatujen tulosten perusteella.

Sukupuolinen tasapaino

Kannustamme ja uskomme tasa-arvoon naisten ja miesten välillä kaikilla organisaation tasoilla, myös johtotehtävissä. Toimimme ennakoivasti houkutelleksamme ja kehittääksemme monipuolisen joukon taitavia yksilöitä tiimiimme. Osallistavan, oikeudenmukaisen ja monimuotoisen työympäristön ja -kulttuurin luominen on menestyksen avain. Nykyinen sukupuolijakauma (Helmikuu 2023)

Employees

+53%
miehiä
+47%
naisia

People Managers

+50%
miehiä
+50%
naisia

Executive Management

+67%
miehiä
+33%
naisia

Tämä on jatkuvaa työtä, jonka pidämme koko ajan mielessämme rekrytoidessamme uusia kollegoita.

Monimuotoisuus ja osallistaminen

Panostamme aktiivisesti osallistavaan ja monimuotoiseen työympäristöön Winningtempillä. Käymme säännöllisiä keskusteluja arvoistamme ja käyttäytymisestämme, ja järjestämme sisäisiä koulutuksia lisätäksemme tietoisuutta tiedostamattomista ennakkoluuloista sekä monimuotoisuuden ja osallistumisen merkityksestä.

Sisäiset rekrytoinnit

Ennen uuden kyvyn valitsemista Winningtempille me aina katsomme, millaisia kykyjä yrityksestämme löytyy. Kun postaamme työn ulkopuolelle, rohkaisemme työntekijöitämme hakemaan paikkaa, jos ovat kiinnostuneita. Tarkoituksena on pitää työntekijät keskiössä, mitä tulee ammatilliseen kehittymiseen.

Planet

Ympäristöpolitiikka

Winningtemp osallistuu aktiivisesti yhteiskunnissa, joissa operoi ja tuemme maailmanlaajuista siirtymistä vähähiiliseen ja ilmastonmuutoksen kestävään talouteen. Olemme sitoutuneita minimoimaan liiketoimintamme haitalliset ympäristövaikutukset:

Noudatamme sovellettavia ympäristölakeja ja -määräyksiä alueilla ja maissa, missä toimimme.

Työmatkat Göteborgin toimistolta Tukholman ja Oslon toimistoihin teemme mieluiten junalla tai bussilla.

Toimistoillamme on nimetyt alueet jätteen keräämistä varten, kaikkien odotetaaan ottavan vastuu omien jätteidensä asianmukaisesta lajittelemisesta.

Winningtemp ei tarjoa työsuhdeautoetua johdolleen tai työntekijöilleen.

Toimitilat

Olemme valinneet keskiset kaupunkisijainnit kaikille toimistoillemme minimoidaksemme työntekijöidemme päivittäiset työmatkat. Kannustamme kierrätysaloitteisiin pääkonttorissamme ja harkitsemme aina, miten voimme käyttää olemassa olevia tavaroita uusien ostamisen sijaan. Kaikkiin yrityskemme tapahtumiin arvioimme ostoksien tarpeen ja selvitämme, voimmeko  käyttää näitä tuotteita uudelleen. Lisäksi meillä on liike-ohjatut sensorit, jotka ohjaavat valoja lähes kaikkialla toimistoissa.