Winning Team og bærekraftige organisasjoner

Vi ofrer ikke ytelse for trivsel – vi vet at du trenger begge deler for å gjøre en hel organisasjon bærekraftig. Det er derfor vårt oppdrag er å påvirke millioner av virksomheter rundt om i verden positivt for å lytte til og engasjere seg i teamene deres.

Vi fremmer endringer

En fellesnevner for våre hovedinvestorer – Bonnier Ventures, Frog Capital, Almi Invest, Chalmers Ventures og Norrsken – er at de investerer i selskaper som skaper positive endringer i samfunnet.I tillegg til å rapportere om utviklingen vår som selskap og påvirkningen vi har, rapporterer Winningtemp på jevnlig basis om bærekraft.

Globale mål

Vi støtter FNs 17 mål for bærekraftig utvikling, og jobber aktivt for å forbedre:

Helse og velvære

Gjennom produktet vårt hjelper vi millioner av mennesker med å forbedre arbeidssituasjonen hver dag.

Likestilling

Vi tolererer ingen diskriminering, og jobber aktivt for likestilling på alle nivåer.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi tilbyr utviklingsmuligheter og rettferdige lønnspakker til våre ansatte. Vi sørger for at vi følger lover og regler i landene der vi opererer.

Våre initiativer

Product


Vi har et mål om å skape et produkt som fremmer bærekraftige team og sikre miljøer.

People


Vi har et mål om å ha en mangfoldig, inkluderende og bærekraftig arbeidskultur der alle kan lykkes.


Vi har et mål om å bidra til et bedre klima på alle måter vi kan.

Planet

Product

Et bærekraftig verktøy

Når vi føler oss hørte som ansatte, føler vi oss og presterer bedre. Vi vet at dette stemmer hos Winningtemp, fordi vi bruker vårt eget verktøy og drar nytte av KI-generert innsikt kontinuerlig.

Plattformen vår hjelper oss og kundene våre med å bygge en bærekraftig, produktiv kultur fra bunnen av. Vi sørger for å handle på tilbakemeldinger og bruker regelmessige temperaturmøter med teamene våre.

IT-sikkerhet og personvern

Winningtemp er ISO 27001 og ISO 27701 sertifisert. Vår virksomhet har den nyeste risikostyringen og sikkerhetskontrollene på plass, og oppfyller internasjonale personvernforskrifter og lover innen GDPR og databeskyttelse. Vi prioriterer datasikkerhet og personvern, og derfor kan vi tilby:

Systematisk GDPR-implementering
Alle data skal behandles og sikres i Europa
Alle personlige data er ISO IEC 27001
Konfidensiell funksjonalitet

People

Velvære og trivsel

Ansattes trivsel er en av våre viktigste prioriteringer her i Winningtemp. Vi bruker vårt eget produkt for å identifisere trender og faktorer som kan påvirke de ansattes velvære og trivsel. I samsvar med gjeldende lovgivning i det aktuelle landet, streber vi etter å stadig forbedre arbeidsmiljøet vårt.​

Hvert år arrangerer vi en temauke kalt «Helsedager hos Winningtemp» sominkluderer velværeaktiviteter som meditasjon, yoga, løping, forelesninger om mat og positiv psykologi.

Arbeidsmiljø

Vi sørger for et trygt, stimulerende arbeidsmiljø der ingen i vår bedrift blir syke eller skadet på grunn av arbeidsrelaterte faktorer: verken fysiske, psykiske eller sosiale.

Våre prosedyrer er i samsvar med gjeldende arbeidsmiljølovgivning i det aktuelle landet. I tillegg bruker vi Winningtemp-verktøyet til å samle inn informasjon om ansattes trivsel og engasjement, for å trene våre ledere til å gjennomføre tiltak basert på resultatene.

Kjønnsbalanse

Vi oppmuntrer til og tror på lik representasjon av kvinner og menn på tvers av organisasjonen og i lederstillinger. Hos oss jobber vi proaktivt for å tiltrekke og utvikle et mangfoldig team med dyktige individer. Å skape et arbeidsmiljø og en kultur som er inkluderende, rettferdig og mangfoldig, er nøkkelen til suksess. Gjeldende kjønnsfordeling (februar 2023):

Ansatte

+53%
Menn
+47%
Kvinner

Leder

+50%
Menn
+50%
Kvinner

Lederteam

+67%
Menn
+33%
Kvinner

Dette er et kontinuerlig arbeid som vi har i bakhodet når vi skal rekruttere en ny kollega.

Mangfold og inkludering

Vi jobber aktivt for å by på et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø i Winningtemp. Vi har jevnlig samtaler om våre verdier og atferd, og vi gjennomfører intern opplæring for å øke bevisstheten om ulikheter, og viktigheten av mangfold og inkludering.

Internrekruttering

Før vi velger å rekruttere nye talenter til Winningtemp, ser vi alltid på hvilke talenter vi har i selskapet. Når vi legger ut en stilling eksternt, oppfordrer vi våre ansatte til å søke på jobben dersom de er interesserte. Hensikten er at våre medarbeidere skal få muligheten til faglig utvikling.

Planet

Miljøpolitikk

Winningtemp tar aktivt del i samfunnene der vi opererer, og vi støtter den globale overgangen til en klimabestandig økonomi med lavere forbruk av karbon. Vi er opptatte av å minimere den negative miljøpåvirkningen av virksomheten vår, og vi:

Overholder gjeldende miljølover og -forskrifter i regionene og landene der vi opererer.

Reiser fra vårt kontor i Gøteborg til våre kontorer i Stockholm og Oslo gjøres fortrinnsvis med tog eller buss.

Har utpekte områder – på hvert kontor – for resirkulering av avfall, og alle forventes å ta ansvar for riktig håndtering av enkeltavfall.

Winningtemp gir ingen firmabilfordeler til ledelsen eller ansatte.

Kontormiljø

Vi har valgt kontorer midt i byene for å minimere omfanget av daglig pendling for våre ansatte. Vi oppmuntrer til resirkuleringsinitiativ ved vårt hovedkontor, og vurderer alltid hvordan vi kan bruke det vi har i stedet for å kjøpe nye ting.

For alle firmaarrangementer vurderer vi våre kjøp og avgjør om disse produktene kan gjenbrukes. I tillegg har vi bevegelseskontrollerte sensorer som styrer lysene i nesten alle kontorområder.