No items found.
close

Hållbarhet

Välbefinnande står högst upp på vår agenda varje dag. Vi är stolta över att hjälpa företag runt om i världen att förstå och använda kraften i att lyssna för engagera sig med sina medmänniskor.
Vårt uppdrag är att positivt påverka mer än 4 miljoner människor i slutet av 2024 genom vår produkt och engagemang för att stärka kunderna.

Vi kan påverka

En gemensam nämnare för våra huvudinvesterare – Bonnier Ventures, Frog Capital, Almi Invest, Chalmers Ventures och Norrsken – är att de investerar i företag som kan skapa en positiv förändring i samhället.

Förutom att rapportera om vår utveckling som företag och den påverkan vi gör, rapporterar Winningtemp regelbundet om hållbarhet till våra investerare.

Våra globala mål

Vi stödjer FN:s 17 mål för hållbar utveckling och arbetar aktivt för att stärka de tre områdena nedan:

Hälsa och välbefinnande: Genom vår produkt hjälper vi miljontals människor att förbättra sin arbetssituation varje dag.

Jämställdhet: Vi tolererar ingen diskriminering och arbetar aktivt för jämställdhet på alla nivåer.

Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt : Vi tillhandahåller utvecklingsmöjligheter och rättvis ersättning till våra anställda. Vi ser till att vi följer lagar och förordningar i de länder där vi är verksamma.

Läs mer om FN:s 17 FN mål här


Produkt

Hållbarhet i vårt verktyg

Männsikor presterar bättre när dom upplever att dom blir hörda. På Winnintemp vet vi detta, eftersom vi använder vårt eget verktyg och drar nytta av AI-genererade insikter kontinuerligt. Vår plattform hjälper oss och våra kunder att bygga en hälsosam, produktiv kultur från grunden. Vi ser till att agera på feedback och använder regelbundna temperaturmöten med våra team.

Integritet och informationssäkerhet

Vi hanterar er data på absolut säkraste sätt, och då vi är säkerhetsklassificerade följer vi riktlinjerna utsatta enligt ISO 27001 & ISO 27701. Det innebär att vi garanterar anonymitet för alla användare, vilket är direkt avgörande för att användarna ska våga svara ärligt.

●      Systematiskt genomförande av GDPR/Schrems II

●      Alla uppgifter behandlas och säkras inomEuropa

●      Alla personuppgifter är psudonymiserade

●      ISO27001 och27701-certifiering


Människor

Hälsa och Välbefinnande

Medarbetarnas välbefinnande är en av våra högsta prioriteringar här på Winningtemp. Vi använder vår egen produkt för att identifiera trender och faktorer som kan påverka en medarbetares hälsa och välbefinnande. I enlighet med gällande lagstiftning i arbetslandet strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö.

Vi genomför årligen en temavecka som heter ”Hälsodagar på Winningtemp” som innehåller möjligheter för våra medarbetare som meditation, yoga, löptimmar, föreläsningar kring mat och positiv psykologi.

Arbetsmiljö

Vi lägger stor vikt vid att säkerställa en trygg, stimulerande arbetsmiljö där ingen i vårt företag blir sjuk eller skadas på grund av arbetsrelaterade faktorer som är fysiska, psykiska och sociala.

Våra rutiner följer arbetsmiljölagstiftning. Dessutom använder vi Winningtemp-verktyget för att samla in information om anställdas välbefinnande och engagemang för att träna våra chefer att agera utifrån resultaten.


Jämställdhet

Vi uppmuntrar och tror starkt på en jämställd representation av kvinnor och män i hela organisationen och i våra ledande positioner.

Vi arbetar proaktivt för att attrahera en bred grupp av skickliga individer till vårt team. Att skapa en arbetsmiljö och kultur som är inkluderande, rättvis och mångsidig är nyckeln till framgång. Aktuell könsfördelning (Q1 2023):

●      Anställda: 47 % kvinnor, 53 % män

●      Personalchefer: 50 % kvinnor, 50 % män

●      Koncernledning: 33 % kvinnor, 67 % män

Detta är ett kontinuerligt arbete som vi har i åtanke när vi rekryterar en ny medarbetare.

Mångfald & inkludering

Vi arbetar aktivt för att ha en inkluderande arbetsmiljö på Winningtemp. Vi har regelbundet samtal om våra värderingar och beteenden och genomför interna utbildningar för att öka medvetenheten om omedvetna fördomar och vikten av mångfald och inkludering.


Internrekrytering

Innan vi väljer att rekrytera nya talanger till Winningtemp tittar vi alltid på vilka talanger vi har i företaget. När vi lägger ut ett jobb externt uppmuntrar vi våra anställda att söka jobbet om de är intresserade.

Syftet med detta är att ha våra medarbetare i fokus när det kommer till professionell utveckling.

planeten

Miljö policy

Winningtemp deltar aktivt i de samhällen där vi verkar. Vi vill stödja den globala övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi och vi har satsat på att minimera den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet. Här är några exempel på detta:

●      Vi följer de miljölagar och förordningar i de regioner och länder där vi är verksamma.

●      Resor mellan våra kontor i Göteborg, Stockholm och Oslo sker med tåg eller buss.

●      På varje kontor har vi  avfallsåtervinning och alla förväntas ta ansvar för korrekt hantering av individuellt avfall.

●      Vi har tagit beslutet att inte ge några tjänstebilsförmåner till ledning eller anställda.

More than just a software

Kontorsmiljö

Vi har centrala kontor för att minimera omfattningen av den dagliga pendlingen för våra anställda. Vi uppmuntrar återvinningsinitiativ på våra kontor och funderar alltid på hur vi kan använda det vi har istället för att köpa nya saker. För alla företagsevent bedömer vi våra inköp och avgör om dessa produkter kan återanvändas. Dessutom har vi rörelsestyrda sensorer som styr belysningen i nästan alla delar av vårt huvudkontor.

Ta reda på hur Winningtemp kan hjälpa din organisation

Vårt uppdrag är att hjälpa företag att göra medarbetarna till sina största tillgångar.