Vinderteams og bæredygtige organisationer

Vi ofrer ikke performance for trivsel – vi ved, at man har brug for begge dele for at gøre en hel organisation bæredygtig.
Derfor er det vores mission at påvirke millioner af virksomheder verden over til at lytte til og engagere sig i deres teams.

Vi skaber indflydelse

En fællesnævner for vores hovedinvestorer - Bonnier Ventures, Frog Capital, Almi Invest, Chalmers Ventures og Norrsken - er, at de investerer i virksomheder, der kan skabe positive forandringer i samfundet.

Ud over at rapportere om vores udvikling som virksomhed og den indflydelse, vi har, rapporterer Winningtemp regelmæssigt om bæredygtighed.

Globale målsætninger

Vi støtter FN's 17 mål for bæredygtig udvikling og arbejder aktivt for at forbedre dem:

Health & Wellbeing

Gennem vores produkter hjælper vi millioner af mennesker og forbedrer deres arbejdssituation hver dag.

Gender Equality

Vi tolererer ikke nogen form for diskrimination og arbejder aktivt for ligestilling på alle niveauer.

Decent Work & Economic Growth

Vi giver vores medarbejdere udviklingsmuligheder og rimelige lønpakker. Vi sørger for, at vi følger love og regler i de lande, hvor vi opererer.

Vores initiativer

Product


Vi stræber aktivt efter at skabe et produkt, der fremmer bæredygtige teams og sikre arbejdsmiljøer.

People


Vi stræber aktivt efter at have en mangfoldig, inkluderende og sund arbejdskultur, hvor alle kan få succes.


Vi stræber aktivt efter at bidrage til et bedre klima og en bedre planet på alle de måder, vi kan.

Planet

Product

Et bæredygtigt redskab

Når vi føler os hørt som medarbejdere, har vi det bedre og præsterer bedre. Det ved vi med sikkerhed hos Winningtemp, fordi vi bruger vores eget værktøj og løbende drager fordel af AI-genererede indsigter.

Vores platform hjælper os og vores kunder med at opbygge en sund og produktiv kultur fra bunden. Vi sørger for at handle på feedback og bruger regelmæssige temperaturmøder med vores teams.

IT security & data privacy

Winningtemp er ISO 27001- og ISO 27701-certificeret. Vores virksomhed har den nyeste risikostyring og sikkerhedskontrol på plads og lever op til internationale privatlivsregler og love i GDPR og Data Protection Act. Vi prioriterer datasikkerhed og privatliv, hvilket er grunden til, at vi kan tilbyde:

Systematisk implementering af GDPR
Alle data skal behandles og sikres inden for Europa
Alle personlige data er ISO IEC 27001-certificerede
Fortrolig funktionalitet

People

Wellness og velvære

Medarbejdernes velbefindende er en af vores topprioriteter her hos Winningtemp. Vi bruger vores eget produkt til at identificere tendenser og faktorer, der kan påvirke en medarbejders sundhed og velvære. I overensstemmelse med lovgivningen i det pågældende land stræber vi efter konstant at forbedre vores arbejdsmiljø.


Hvert år er vi vært for en temauge kaldet "Health Days at Winningtemp", der omfatter wellness-aktiviteter som meditation, yoga, løbeture, foredrag om mad og positiv psykologi.

Arbejdsmiljø

Vi sikrer et sikkert og stimulerende arbejdsmiljø, hvor ingen i vores virksomhed bliver syge eller kommer til skade på grund af arbejdsrelaterede faktorer, som kan være fysiske, psykiske og sociale.

Vores procedurer er i overensstemmelse med den gældende arbejdsmiljølovgivning i det land, hvor vi arbejder. Derudover bruger vi Winningtemp-værktøjet til at indsamle oplysninger om medarbejdernes trivsel og engagement for at træne vores ledere til at handle på resultaterne.

Kønsbalance

Vi opfordrer til og tror på lige repræsentation af kvinder og mænd i hele organisationen og i lederstillinger, og vi arbejder proaktivt på at tiltrække og udvikle et mangfoldigt sæt af dygtige personer til vores team. At skabe et arbejdsmiljø og en kultur, der er inkluderende, retfærdig og mangfoldig, er nøglen til succes. Nuværende kønsfordeling (februar 2023):

Employees

+53%
mænd
+47%
kvinder

People Managers

+50%
mænd
+50%
kvinder

Executive Management

+67%
mænd
+33%
kvinder

Det er et løbende arbejde, som vi har for øje, når vi rekrutterer en ny kollega.

Diversitet og inklusion

Vi arbejder aktivt på at skabe et inkluderende og mangfoldigt arbejdsmiljø hos Winningtemp. Vi har jævnligt samtaler om vores værdier og adfærd og gennemfører interne kurser for at øge bevidstheden om ubevidste fordomme og vigtigheden af mangfoldighed og inklusion.

Interne ansættelser

Før vi vælger at rekruttere nye talenter til Winningtemp, ser vi altid på, hvilke talenter vi har i virksomheden. Når vi slår et job op eksternt, opfordrer vi vores medarbejdere til at søge jobbet, hvis de er interesserede.

Formålet er at have vores medarbejdere i tankerne, når det kommer til professionel udvikling.

Planet

Miljøpolitik

Winningtemp tager aktivt del i de samfund, hvor vi opererer, og vi støtter den globale overgang til en kulstoffattig og klimarobust økonomi. Vi er dedikerede til at minimere den negative miljøpåvirkning fra vores forretning. Se hvordan nedenfor.

Overholdelse af gældende miljølove og -bestemmelser i de regioner og lande, hvor vi opererer.

Rejser fra vores kontor i Göteborg til vores kontorer i Stockholm og Oslo foregår fortrinsvis med tog eller bus.

Udpegede områder på hvert kontor til genbrug af affald. Alle forventes at tage ansvar for korrekt håndtering af individuelt affald.

Winningtemp tilbyder ikke firmabilsfordele til hverken vores ledelse eller medarbejdere.

Kontormiljøet

Vi har valgt et centralt sted i byen til alle vores kontorer for at minimere omfanget af den daglige transport for vores medarbejdere. Vi opfordrer til genbrugsinitiativer på vores hovedkontor og overvejer altid, hvordan vi kan bruge det, vi har, i stedet for at købe nye ting.

Til alle firmaarrangementer vurderer vi vores indkøb og afgør, om disse produkter kan genbruges. Desuden har vi bevægelsesstyrede sensorer, der styrer lyset i næsten alle områder af vores kontor.