Temperaturen voor écht teamsucces

Houd in de gaten hoe je collega’s hun werk ervaren. Onze 20 categorieën helpen elk team om snel te zien waar ze goed scoren en waar extra inzet nodig is.

Loved by users on G2 and Capterra

Wat is een 'temperatuur'?

De 'temperaturen' zijn samen met vooraanstaande onderzoekers van de Universiteit van Göteborg ontwikkeld. Een 'temperatuur' meet een specifiek gebied dat grote uitdagingen van organisaties raakt; medewerkersbetrokkenheid, verloop of ziekteverzuim.

Standaardcategorieën

Met onze standaardcategorieën snap je wat je medewerkers gelukkig, gemotiveerd en loyaal houdt.

Autonomie

Deze categorie gaat over de controle en invloed die medewerkers hebben op hun werk. Voelen ze dat ze zelf beslissingen kunnen nemen over hun werksituatie?

Betrokkenheid

Dit beschrijft in hoeverre medewerkers zich inzetten op het werk. Haalt hun baan het beste in hen naar boven? Voelen ze dat het bedrijf waarvoor ze werken de beste mogelijke werkgever voor hen is?

Leiderschap

Hier gaat het over hoe medewerkers hun leiders zien als het gaat om vertrouwen, samenwerking, communicatie, feedback en ondersteuning.

Participatie

Hier ontdek je of je medewerkers het gevoel hebben dat ze van elkaar leren, geïnformeerd worden en invloed kunnen uitoefenen op beslissingen binnen hun afdeling.

Persoonlijke ontwikkeling

Deze categorie laat zien of werknemers het gevoel hebben dat ze nieuwe dingen leren. Krijgen ze de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden die ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen?

Teamgeest

Deze categorie gaat over samenwerking, communicatie en respect. Voel je dat jullie als team goed samenwerken en van elkaar leren?

Werkplezier

Deze categorie laat zien of medewerkers plezier hebben in hun taken, of ze plezier hebben op het werk en of ze gemotiveerd en energiek zijn. Kortom: zijn de medewerkers blij en tevreden?

Werksituatie

Deze categorie bevat vragen over stress en of de werknemers vinden dat ze over de juiste voorwaarden beschikken om hun werk goed te kunnen doen. Vragen over pesten, intimidatie en discriminatie vallen ook onder deze categorie.

Zingeving

Deze categorie toont de innerlijke gevoelens van de werknemers over hun baan en of dit een positieve invloed heeft op de samenleving. Vinden werknemers dat hun werk betekenisvol voor hen is?

Aanvullende categorieën

Verrijk je perspectief voor een vollediger beeld van de medewerkerservaring door onze extra categorieën toe te voegen.

Psychologische veiligheid

Deze categorie beschrijft de overtuiging van werknemers dat de werkplek veilig is voor het nemen van interpersoonlijke risico's. Vinden ze dat het oké is om fouten te maken in hun team?

Ambassadeurschap

Deze categorie onthult de houding en het gedrag van werknemers, en hoe loyaal ze zijn ten opzichte van het bedrijf en de baan. Denken ze dat de waarden van hun bedrijf vergelijkbaar zijn met die van henzelf?

Cross-functionele samenwerking

Deze categorie gaat over interactie met mensen en middelen buiten het gebruikelijke werkgebied. Communiceren werknemers met collega's buiten hun eigen afdeling?

Diversiteit, gelijkheid en inclusie

In deze categorie wordt uitgelegd hoe gelijkwaardig en inclusief de werknemers het bedrijf vinden. Doet hun bedrijf moeite om een divers personeelsbestand aan te werven, in termen van etniciteit, geslacht, leeftijd en seksuele geaardheid?

Duurzaamheid

In deze categorie wordt een verzamelterm uitgelegd voor verschillende soorten duurzaamheid; sociaal, ecologisch en economisch. Vinden werknemers dat uw bedrijf zich bekommert om hun kwaliteit van leven?

Innovatie

Deze categorie beschrijft de perceptie van werknemers over het vermogen van de organisatie om nieuwe producten, ideeën en processen te ontwikkelen of te verbeteren. Bevordert hun bedrijfscultuur experimenten en het nemen van risico's?

Persoon–baan match

In deze categorie wordt uitgelegd in welke mate iemands kennis, vaardigheden, capaciteiten, behoeften en waarden overeenkomen met de functie-eisen. Hebben werknemers het gevoel dat ze de mogelijkheid hebben om hun vaardigheden in hun huidige functie te gebruiken?

Subjectief welzijn

Deze categorie verwijst naar de cognitieve evaluatie en het emotionele evenwicht dat werknemers van hun leven maken. Ervaren ze regelmatig positieve emoties zoals geluk, vreugde en liefde in hun werk?

Transparantie

Deze categorie beschrijft de mate waarin informatie over de organisatie (bijvoorbeeld financiën, bestuur, bedrijfsvoering en cultuur) beschikbaar, eerlijk en begrijpelijk is voor werknemers.

Vertrouwen

Deze categorie beschrijft in welke mate werknemers geloven dat hun manager en C-level leiders eerlijk en bekwaam zijn en goede motieven hebben. Hebben ze er vertrouwen in dat het management hen eerlijk behandelt?

Zelfleiderschap

Dit beschrijft hoe goed werknemers verantwoordelijkheid nemen voor hun persoonlijke ontwikkeling en initiatief om uitdagingen op te lossen. Als er zich een probleem voordoet op het werk, proberen werknemers dit dan op te lossen?

Inzichten die tellen

Temperaturen volgen is top, maar we bieden meer. Ons platform verwerkt en analyseert feedback op manieren die leiders en teams helpen beter samen te werken, communiceren en innoveren.