Temperaturer leder til ægte teamsucces

Hold styr på, hvordan medarbejderne har det med deres arbejdssituation. Vores 20 forskellige kategorier hjælper hvert team med nemt at finde områder, hvor de klarer sig godt, og hvor de skal gøre en ekstra indsats.

Loved by users on G2 and Capterra

Hvad er temperaturen?

Temperaturerne er udviklet sammen med førende forskere på Göteborgs Universitet. En temperatur måler et specifikt område, der påvirker organisationers største udfordringer; medarbejderengagement, personaleomsætning eller sygefravær.

Standardkategorier

Med vores standardkategorier opnår du forståelse for, hvad dine medarbejdere ønsker og har brug for, for at forblive glade, motiverede og loyale.

Arbejdssituation

Denne kategori inkluderer spørgsmål om stress og om medarbejderne føler, at de har de rette betingelser for at kunne gøre et godt stykke arbejde. Spørgsmål om mobning, chikane, og diskrimination er også inkluderet i denne kategori.

Autonomi

Denne kategori handler om jobkontrol og indflydelse. Føler medarbejderne, at de kan træffe deres egne beslutninger om deres arbejdssituation?

Deltagelse

Denne kategori afslører, om dine medarbejdere føler, at de lærer af hinanden, bliver informeret og er i stand til at påvirke beslutninger truffet af deres afdeling.

Forpligtelse

Denne kategori beskriver, i hvilket omfang medarbejderne føler sig engagerede på arbejdet. Får deres job det bedste ud i dem? Føler de, at den virksomhed, de arbejder for, er den bedst mulige arbejdsgiver for dem?

Holdånd

Denne kategori omfatter samarbejde, kommunikation og respekt. Og hvis medarbejderne føler, at de som et team arbejder godt sammen og lærer af hinanden.

Jobtilfredshed

Denne kategori afslører, om medarbejderne nyder deres opgaver, om de har det sjovt på arbejdet, og om de er motiverede og energiske. Kort sagt: Er medarbejderne glade og tilfredse?

Lederskab

Denne kategori handler om, hvordan medarbejderne opfatter deres ledere, når det kommer til tillid, samarbejde, kommunikation, feedback og support.

Meningsfuldhed

Denne kategori viser medarbejdernes indre følelser omkring deres job, og om det påvirker samfundet positivt. Føler medarbejderne, at deres job er meningsfuldt for dem?

Personlig udvikling

Denne kategori afslører, om medarbejderne føler, at de lærer nye ting. Får de de lærings- og udviklingsmuligheder, de har brug for for at kunne gøre et godt stykke arbejde?

Supplerende kategorier

Tilføj vores supplerende kategorier for at udvide din horisont og få et mere komplet billede af medarbejderoplevelsen

Ambassadørskab

Denne kategori afslører medarbejdernes holdninger og adfærd, og hvor loyale de er over for virksomheden og jobbet. Tror de, at deres virksomheds værdier ligner deres egne?

Bæredygtighed

Denne kategori forklarer en samlet betegnelse for forskellige former for bæredygtighed; social, økologisk og økonomisk. Føler medarbejderne, at din virksomhed bekymrer sig om deres livskvalitet?

Gennemsigtighed

Denne kategori beskriver, i hvilket omfang organisatoriske oplysninger (f.eks. økonomi, ledelse, drift og kultur) er tilgængelige, ærlige og forståelige for medarbejderne.

Innovation

Denne kategori beskriver medarbejdernes opfattelse af organisationens evne til at udvikle eller forbedre nye produkter, ideer og processer. Fremmer deres virksomhedskultur eksperimentering og risikotagning?

Mangfoldighed, ligestilling og inklusion

Denne kategori forklarer, hvor lige og inkluderende medarbejderne opfatter virksomheden som værende. Gør deres virksomhed en indsats for at rekruttere en forskelligartet arbejdsstyrke med hensyn til etnicitet, køn, alder, og seksuel orientering?

Person— jobegnet

Denne kategori forklarer, i hvilken grad en persons viden, færdigheder, evner, behov og værdier matcher jobkrav. Føler medarbejderne, at de har mulighed for at bruge deres færdigheder i deres nuværende rolle?

Psykologisk sikkerhed

Denne kategori beskriver medarbejdernes tro på, at arbejdspladsen er sikker til interpersonel risikotagning. Føler de, at det er okay at lave fejl i deres hold?

Selvledelse

Denne kategori beskriver, hvor godt medarbejderne tager ejerskab af deres personlige udvikling og initiativ til at løse udfordringer. Når der opstår et problem på arbejdspladsen, er medarbejderne aktive i at forsøge at løse det?

Subjektivt velvære

Denne kategori henviser til den kognitive evaluering og følelsesmæssige balance, som medarbejderne laver i deres liv. Oplever de regelmæssigt positive følelser som lykke, glæde og kærlighed i deres job?

Tillid

Denne kategori beskriver, i hvilken grad medarbejderne mener, at deres leder og ledere på C-niveau er ærlige, dygtige og har gode motiver. Føler de sig sikre på, at ledelsen behandler dem retfærdigt?

Tværfunktionelt samarbejde

Denne kategori handler om at interagere med mennesker og ressourcer uden for ens normale aktivitetsområde. Kommunikerer medarbejderne med kolleger uden for deres egen enhed eller afdeling?

Indsigter af betydning

Det er godt at spore temperaturer, men vi kan meget mere end det. Vores platform omdanner og analyserer feedback på flere måder, der hjælper ledere og teams med at samarbejde, kommunikere og innovere.