Plans

Een oplossing die past bij jouw behoeften

Met Winningtemp creëer je betrokkenheid die werkt voor jou. Start met het begrijpen van je teamleden, en bouw daarop voort.

Understand

Voel hoe het met je teamleden gesteld is door automatisch pulse-enquêtes te versturen, de resultaten te analyseren en te delen.

From €400 per month

Act

Neem proactief stappen en meet de impact door geautomatiseerde inzichten aan je kernresultaten toe te voegen.

Empower

Stimuleer een communicatieve, zelfsturende cultuur door je teamleden aan te moedigen zelf de leiding over hun ontwikkeling te nemen.

Expand

Krijg een dieper inzicht in de ervaringen van je teamleden door je enquêtes af te stemmen op de behoeften van jouw bedrijf.
Complete survey engine

Winningtemp is de perfecte tool voor bedrijven die feedback willen verzamelen van hun werknemers.

Onze enquêtevragen zijn gebaseerd op meer dan 600 onderzoeken en bevatten de 9 belangrijkste categorieën die van invloed zijn op de betrokkenheid en het welzijn van werknemers.

We maken het gemakkelijk om feedback van je team te krijgen, zodat je eventuele problemen kunt identificeren en aanpakken voordat ze een probleem worden.

Customised manager reporting

De eerste stap om verandering teweeg te brengen is het delen van de inzichten met anderen. Met Manager Reports kunt u dit en meer doen, dus zorg ervoor dat elk maandelijks rapport ook een samenvatting bevat van wat er gedurende elke week/maand is bereikt, voor vergelijkingsdoeleinden!

Door samen naar uw gegevens te kijken, kunt u verbeteracties vinden die u uiteindelijk naar een betere bedrijfscultuur zullen leiden.

Milestones

Als manager is het belangrijk om samen met uw medewerkers tijd te besteden aan reflectie, constructieve feedback te geven en het werkplezier en de ambities van uw werknemers te bespreken.

Dat is waar Milestones je helpt! Of u nu liever uw eigen sjablonen maakt of kant-en-klare sjablonen gebruikt, mijlpalen maken productieve gesprekken mogelijk.

Door medewerkers uit te nodigen en zowel de manager als de medewerker zich vooraf te laten voorbereiden met notities en evaluaties, wordt de vergadering effectiever. Bovendien worden de vergadernotities gemakkelijk op het platform opgeslagen, zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn wanneer dat nodig is.

Smart segments

Met slimme segmenten kun je gerichte vragen sturen naar nieuwe medewerkers of naar een specifieke leeftijdsgroep.

U kunt kiezen uit verschillende kenmerken om de enquête aan te passen, terwijl u de medewerker toch volledig anoniem houdt.

Real-Time visual result

Weten hoe uw werknemers zich voelen, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze zich ontwikkelen, zijn enkele van de vragen die organisaties willen weten.

Enquêtes onder werknemers bieden een momentopname van hoe de ervaring op uw werkplek is, maar de realiteit verandert voortdurend.

Met realtime visuele gegevens kun je gemakkelijk terugkerende feedback begrijpen en identificeren en trends zien in belangrijke categorieën zoals medewerkerstevredenheid, autonomie en persoonlijke ontwikkeling; waardoor je het inzicht krijgt dat je nodig hebt om gelukkigere, goed presterende teams op te bouwen.

Insights

De eerste stap om de betrokkenheid van medewerkers te verbeteren is het verzamelen van feedback. Maar daarna komt het grote en complexere werk. Het is vaak moeilijk en tijdrovend om inzicht te krijgen in de sterke punten en verbeterpunten van je team.

De geautomatiseerde Insights van Winningtemps doen dit werk voor je. Managers krijgen automatisch de sterke punten en verbeterpunten van hun team te zien, inclusief aanbevolen acties.

Individual insights

Het creëren en behouden van een goede bedrijfscultuur vereist onder andere vertrouwen en de mogelijkheid om medewerkers aan hun eigen ontwikkeling te laten werken.

Individuele inzichten richten zich op zelfleiderschap en geven elk individu een dieper inzicht in zijn eigen welzijn en betrokkenheid. Deze inzichten kunnen vervolgens worden gebruikt voor persoonlijke ontwikkeling en als basis voor eigen acties en actieplannen.

Inzichten maken het makkelijker en motiverender voor werknemers om op de juiste gebieden te werken, aan gemeenschappelijke doelen.

Engagement Report

Gegevens zijn een leidraad voor veel beslissingen en de behoefte aan een samenvatting in een duidelijk formaat is groot. Het maken van een rapport en het verzamelen van gegevens uit verschillende bronnen kan vaak tijdrovend en overweldigend zijn.

Bij Winningtemp hebben we ons gericht op het eenvoudig maken van het moeilijke, en het maken van een jaarverslag op basis van uw temperatuurgegevens is slechts een paar klikken verwijderd. Met het Engagement Report kunt u een presentatievriendelijk rapport genereren, waarin temperaturen, eNPS en responsdeelname worden gevisualiseerd. Een perfecte start voor de komende vergadering met de organisatie.

Check-in solution

Met de Check-in functie kunt u snel en eenvoudig feedback krijgen van al uw medewerkers. Door in te loggen met een persoonlijke code kunnen ze eenvoudig reageren op uw enquêtes.

Dit maakt het makkelijker voor iedereen om een stem te hebben en bij te dragen aan de temperatuur van je organisatie.

Actions

Als manager werk je vaak aan verschillende taken tegelijk, dus het kan moeilijk zijn om tijd te vinden om aan belangrijke verbeteringen binnen je team te werken, laat staan te weten op welke gebieden je je moet concentreren.

Onze Actions-functie doet al het harde werk voor je. Op basis van de feedback van je team worden belangrijke aandachtsgebieden voor je voorgesteld, zodat je eenvoudig een actie kunt ondernemen en je kunt concentreren op wat belangrijk is: het meten van de impact.

Acties zijn een eenvoudige manier voor de hele organisatie om samen te werken om de betrokkenheid van medewerkers te verbeteren

1:1 & Follow-ups

Het is belangrijk om continue 1:1 gesprekken te voeren met medewerkers om te werken aan persoonlijke ontwikkeling, je doelen en om de relatie met de medewerker te versterken.

Deze gesprekken zijn het beste als ze gestructureerd en goed gepland zijn. In Winningtemp kunt u uw 1:1 rechtstreeks in de tool plannen en beide partijen kunnen notities maken die vervolgens worden weergegeven zodra de vergadering is begonnen.

Alle informatie wordt opgeslagen in het platform, zodat u eenvoudig kunt teruggaan en eerdere vergaderingen kunt opvolgen.

Custom email domain

Wanneer u enquêtes aan uw werknemers communiceert, is het soms moeilijk om het gewenste responspercentage te bereiken als de verzending niet afkomstig is van de e-mail van uw organisatie. In plaats van onze generieke e-mail te gebruiken (noreply@winningtemp.com) kunt u het voorkeursdomein van uw organisatie gebruiken. Een aangepast e-maildomein dat ervoor zorgt dat enquêtes hun weg vinden naar uw gebruikers, wat zorgt voor een naadloze communicatiestroom.

Slack & Teams Integration

Krijg een getrouw beeld van het welzijn van je organisatie door het responspercentage te verbeteren. Toegankelijkheid en eenvoud staan centraal - onze integratie met Slack maakt het eenvoudig.

Medewerkers ontvangen rechtstreeks in Slack een melding met een link en de enquête is slechts een muisklik verwijderd.

Predictions

Omgaan met problemen die zich in de organisatie of in een team hebben voorgedaan, kan moeilijk zijn. De kern van het probleem speelt zich misschien al heel lang af en is diepgeworteld voordat het aan de oppervlakte komt.

Met behulp van AI en machine learning geven voorspellingen je belangrijke inzichten om problemen te voorkomen door actie te ondernemen voordat ze zich voordoen.

Individual actions

Veel organisaties streven naar zelfleiderschap om een flexibele en boeiende cultuur te ontwikkelen. Het implementeren van zelfleiderschap kan echter vaak een uitdaging zijn, en het effectief opvolgen ervan kan zelfs nog lastiger zijn.

Door middel van individuele acties hebben werknemers de mogelijkheid om hun eigen actieplannen voor verbeteringen op te stellen en hun voortgang te volgen. Het dient als een waardevol middel om de initiatieven van werknemers te documenteren en kan worden gebruikt als discussiepunten in toekomstige vervolgsessies.

Onboarding & offboarding surveys

Verwelkom nieuwe medewerkers en neem afscheid van degenen die vertrekken met onze gebruiksvriendelijke enquêtes voor onboarding en offboarding.

Onze kant-en-klare enquêtes zijn ontworpen om te worden afgestemd op de specifieke fase van het dienstverband, zodat u op het juiste moment de juiste vragen stelt. Met een beter inzicht in de motivaties en behoeften van uw werknemers kunt u ervoor zorgen dat iedereen zich gewaardeerd en ondersteund voelt gedurende de hele tijd dat u bij uw organisatie werkt.

Of u nu uw onboardingproces wilt verbeteren of wilt begrijpen waarom vertrekkende werknemers ervoor hebben gekozen om door te gaan, onze geautomatiseerde enquêtes geven u toegang tot de gegevens die u nodig hebt.

Employee recognition

Erkenning tonen is een essentieel onderdeel van elke gezonde werkcultuur.

Met Praise kunnen medewerkers hun collega's rechtstreeks binnen het platform bedanken en waarderen. Dit maakt het gemakkelijk om een positieve, opbeurende omgeving te creëren waarin iedereen zich gewaardeerd voelt.

Lof is de perfecte manier om van elke dag een goede dag te maken.

Employee turnover analysis

Personeelsverloop is een belangrijk onderwerp dat een continu proces vereist. Met behulp van de Staff Turturnover Analysis van Winningtemps kunt u voorop blijven lopen en uw talent behouden.

De analyse toont responspatronen voor werknemers die ervoor hebben gekozen om te vertrekken en stelt u in staat uw engagementresultaten op te volgen en te vergelijken, zodat u proactief uw talent kunt behouden.

Guided Temperature meetings

Om de resultaten van uw engagement te verbeteren, is het belangrijk om de resultaten met uw teams te bespreken. Maar weten hoe en wat je moet aanpakken als het gaat om engagementresultaten, kan een uitdaging zijn.

Dat is waar Guided Temperature Meetings van pas komen! Deze functie biedt u kant-en-klare sjablonen met boeiende onderwerpen die zeer relevant zijn voor uw team. Via interactieve elementen kunt u uw medewerkers actief betrekken tijdens de vergadering en gezamenlijk samen toezeggingen en acties vastleggen.

Supplemental Categories

Duurzaamheid, DE&I, zelfleiderschap, ambassadeurschap, vertrouwen en innovatie zijn allemaal belangrijke gebieden die organisaties willen begrijpen en verbeteren. Nou, nu kun je dat wel.

Deze 6 extra categorieën zijn ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Göteborg en kunnen eenvoudig aan uw enquêtes worden toegevoegd om nog meer inzicht te krijgen in uw sterke punten en verbeterpunten in het hele bedrijf.

Accuracy score

De nauwkeurigheidsscore geeft je de inzichten die je nodig hebt om zelfverzekerde beslissingen te nemen.

Het berekent hoe nauwkeurig de resultaten zijn, zodat u zich kunt concentreren op de belangrijkste gebieden die de grootste impact zullen hebben.

Smart index

Personeelsverloop en ziekteverzuim kunnen cruciaal zijn voor een organisatie, maar ze zijn vaak complex en moeilijk te voorspellen.

Smart index stelt automatisch een index samen van de factoren en problemen waarvan uit onderzoek blijkt dat ze de grootste invloed hebben op beide categorieën.

Dit geeft je een realtime overzicht en de mogelijkheid om continu veranderingen in je organisatie te volgen.

Multiple surveys

Het is niet altijd gemakkelijk om dezelfde vragen te stellen aan werknemers die verspreid zijn over verschillende landen, die aan verschillende taken werken of waar er grote culturele verschillen zijn. Met Multiple Surveys hebben we ons erop gericht om het voor u als bedrijf gemakkelijker te maken om de juiste vragen te stellen, aan de juiste mensen, op het juiste moment.

Met onze optie voor meerdere enquêtes hebt u nu de mogelijkheid om standaardenquêtes op maat te verzenden die altijd relevant zijn voor de verschillende teams binnen uw organisatie. Het resultaat? Feedback van medewerkers die uniek is voor jouw bedrijf.

Multi Factor Authentication

Meervoudige verificatie is een gelaagde aanpak voor het beveiligen van gegevens en toepassingen waarbij een systeem vereist dat een gebruiker een combinatie van twee of meer inloggegevens voorlegt om de identiteit van een gebruiker te verifiëren om in te loggen.

Dit verkleint het risico op inlogaanvallen en beperkt het beveiligingsprobleem voor inbreuken op wachtwoorden.

Hot Topics (NLP)

Een open feedbackcultuur is iets waar veel organisaties naar streven, maar het doornemen en lezen van alle reacties in de vrije tekst kan tijdrovend zijn.

Hot Topics analyseert de opmerkingen van uw medewerkers en gebruikt AI om de woorden of onderwerpen samen te voegen die het meest zijn besproken.

Met Hot Topics kunt u tijd besparen en zien op welke gebieden u zich moet concentreren.

Custom surveys

Wil je feedback verzamelen over je nieuwe initiatief of recente wijzigingen?

Met Custom Surveys kunt u eenvoudig feedback vastleggen door vragen toe te voegen aan of te verwijderen uit de standaardenquête en door specifieke vragen te stellen aan verschillende afdelingen of medewerkers.

Smart Benchmarking

U kunt onze Benchmark-functie gebruiken om te zien hoe uw engagementresultaten zich verhouden tot die van alle Winningtemp-gebruikers, of zelfs ten opzichte van het gemiddelde in uw branche.

Krijg direct inzicht in hoe je presteert ten opzichte van andere organisaties om ervoor te zorgen dat je altijd de favoriete werkgever bent.

Heatmap analysis

Door gebruik te maken van Heat Map-analyse kunt u eenvoudig zien welke gebieden weinig betrokkenheid hebben en uw aandacht daarop richten.

De verzamelde gegevens laten je snel zien of een gebied meer inspanning vereist of niet, zodat je onmiddellijk actie kunt ondernemen om ervoor te zorgen dat je je teams op de best mogelijke manier ondersteunt.

Trend diagram

Van individuele feedbacksessies tot groepsoefeningen, je hebt al veel verbeteringen aangebracht. Maar hoe weet je of ze de juiste impact hebben?

Met het trenddiagram kunt u zien welke richting u uitgaat en kunt u begrijpen welke impact uw initiatieven in de loop van de tijd hebben.

eNPS

„Hoe waarschijnlijk is het dat je het werken bij [het bedrijf] aanbeveelt aan een vriend of kennis?”

Begrijp vanaf dag één de eNPS voor elke werknemer. Nu de eNPS-vraag naadloos aan elke maand wordt toegevoegd, beschik je over de meest complete en actuele gegevens over de waardepropositie van werkgevers die beschikbaar zijn.

Anonymous 2-way conversations

Met Anonymous Conversations kunnen uw medewerkers u eerlijke feedback geven over wat er goed gaat en waar er ruimte is voor verbetering.

Het geeft hen ook de mogelijkheid om hun gedachten op een open manier te uiten zonder bang te hoeven zijn om beoordeeld te worden, waardoor een veilige ruimte wordt gecreëerd waar ieders stem wordt gehoord.

Winningtemp API

Betrokkenheid is de sleutel tot succes, maar veel bedrijven hebben moeite om gegevens over arbeidsparticipatie te koppelen aan statistieken over bedrijfsprestaties.

Nou, nu kun je dat. Onze API kan uw eNPS- en temperatuurgegevens extraheren naar andere HRIS-systemen, zodat u een volledig beeld hebt van de prestaties van uw organisatie. Datagestuurde HR is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Widget

Het delen van de temperatuurresultaten van je organisatie of team zorgt voor een transparante en open werkomgeving.

Door onze Widget-functie te activeren, kunt u eenvoudig de temperatuur beschikbaar maken voor alle werknemers, zodat ze inzicht krijgen in de gezondheid van hun organisatie en waar leiders op zoek zijn naar verbetering.

Kies de categorieën die u wilt weergeven en de grootte van de widget en voeg deze vervolgens toe aan uw intranet, ontvangstscherm of website.

Custom logo

Wanneer nieuwe tools worden geïmplementeerd, is het voor werknemers niet altijd gemakkelijk om te weten van wie de tool daadwerkelijk afkomstig is, wat op zijn beurt kan resulteren in een lager responspercentage op uw enquêtes.

Met het Custom-logo kunt u uw bedrijfsbranding naar nieuwe hoogten tillen en uw werknemers duidelijk maken dat u als bedrijf achter de polsenquêtes in Winningtemp zit.

Een aangepast logo maakt Winningtemp een beetje persoonlijker voor uw werknemers en kan ook hun betrokkenheid vergroten en inzicht geven in waarom ze de pulsenquêtes moeten invullen.

Bullying & discrimination alerts

Pesten en discriminatie op het werk is een ernstig probleem dat blijvende gevolgen kan hebben voor de psychische gezondheid van een werknemer. Het is echter nog schadelijker als managers niet snel genoeg worden gewaarschuwd om hen te helpen.

Onze waarschuwingen voor pesten en discriminatie identificeren deze situaties en waarschuwen managers onmiddellijk zodat ze snel kunnen handelen.

Winningtemp Academy

Als je met een nieuwe tool aan de slag gaat, kan het soms overweldigend zijn met alle nieuwe functionaliteit. Zelfs als u bekend bent met een tool, kunnen er na verloop van tijd nieuwe functies verschijnen of functies waarvan u niet wist dat ze bestonden.

Winningtemp Academy heeft tot doel alle gebruikers een betere ervaring te bieden. Van korte inzichtelijke video's tot diepere onderwerpen over ons onderzoek, geef uw ervaring met Winningtemp een kickstart en maximaliseer het potentieel ervan.

Toegang tot het ondersteuningsportaal met veelgestelde vragen en tutorials
Email support
Winningtemp Academy
Extra's om je prestaties te verbeteren (nog meer)!

Add-ons die je organisatie helpen beter te presteren

1

Integraties -
Gebruikers & Groepen

Koppel Winningtemp aan je HR-systeem voor automatisering van gegevens en processen.

2

Single Sign On (SSO)

Toegang tot Winningtemp met dezelfde login als je digitale werkomgeving.

3

HME - Duurzame medewerkersbetrokkenheid

Doe mee met enquêtes over duurzame medewerkersbetrokkenheid van overheden.

4

Geconsolideerde temperatuur

Een schat aan informatie voor grote organisaties. Koppel meerdere bedrijven als dochterondernemingen aan één hoofdonderneming.

Winningtemp Consulting

Wil je een doortastender engagementstrategie of je leiders trainen? Ons brede aanbod van cursussen en workshops is gebaseerd op de wetenschappelijke methode "5 Winning Ways".


Ons platform in cijfers

300
duizend
Wekelijkse gebruikers
28
miljoen
Enquêtes verzonden
200
miljoen
Data punten