Temperaturer for ekte teamsuksess

Hold styr på hvordan de ansatte har det på jobb. Våre 20 forskjellige kategorier hjelper hvert team med å enkelt oppdage områder de presterer godt på, og hvor de trenger å legge ned ekstra arbeid.

Loved by users on G2 and Capterra

Hva er en temperatur?

Temperaturene er utviklet sammen med ledende forskere ved Göteborgs universitet. En temperatur måler ett spesifikt område som påvirker organisasjoners største utfordringer; engasjement, utskiftning av ansatte eller sykefravær.

Standardkategorier

Med våre standardkategorier forstår du hva dine ansatte ønsker og trenger for å være lykkelige, motiverte og lojale.

Arbeidssituasjon

Denne kategorien inneholder spørsmål om stress og om de ansatte føler at de har de rette forholdene for å kunne gjøre en god jobb. Spørsmål om mobbing, trakassering, og diskriminering er inkludert i denne kategorien også.

Autonomi

Denne kategorien handler om jobbkontroll og innflytelse. Føler ansatte at de kan ta sine egne beslutninger angående arbeidssituasjonen?

Deltakelse

Denne kategorien avslører om dine ansatte føler at de lærer av hverandre, blir informert og er i stand til å påvirke beslutninger tatt av avdelingen.

Engasjement

Denne kategorien beskriver i hvilken grad de ansatte føler seg engasjert på jobben. Får jobben deres frem det beste i dem? Føler de at selskapet de jobber for er den beste arbeidsgiveren for dem?

Jobbtilfredshet

Denne kategorien avslører om ansatte liker oppgavene sine, om de har det gøy på jobben, og om de er motiverte og energiske. Kort sagt: Er de ansatte glade og fornøyde?

Lagånd

Denne kategorien inkluderer samarbeid, kommunikasjon og respekt. Og hvis de ansatte føler at de som et team jobber godt sammen og lærer av hverandre.

Ledelse

Denne kategorien handler om hvordan ansatte oppfatter lederne sine når det gjelder tillit, samarbeid, kommunikasjon, tilbakemelding og støtte.

Meningsfullhet

Denne kategorien viser de ansattes indre følelser om jobben sin og om den påvirker samfunnet positivt. Føler ansatte at jobben deres er meningsfull for dem?

Personlig utvikling

Denne kategorien avslører om ansatte føler at de lærer nye ting. Får de lærings- og utviklingsmulighetene de trenger for å kunne gjøre en god jobb?

Tilleggskategorier

Forbedre mulighetene for et mer fullstendig bilde av ansattes opplevelse ved å legge til tilleggskategoriene våre.

Ambassadørskap

Denne kategorien avslører ansattes holdninger og atferd, og hvor lojale de er mot selskapet og jobben. Tror de at selskapets verdier ligner deres egne?

Innovasjon

Denne kategorien beskriver ansattes oppfatning av organisasjonens evne til å utvikle eller forbedre nye produkter, ideer og prosesser. Fremmer deres bedriftskultur eksperimentering og risikotaking?

Mangfold, likestilling og inkludering

Denne kategorien forklarer hvor likeverdige og inkluderende de ansatte oppfatter selskapet som. Gjør deres selskap en innsats for å rekruttere en mangfoldig arbeidsstyrke, når det gjelder etnisitet, kjønn, alder, og seksuell legning?

Person jobbpassform

Denne kategorien forklarer i hvilken grad en persons kunnskap, ferdigheter, evner, behov og verdier samsvarer med jobbkrav. Føler ansatte at de har muligheten til å bruke ferdighetene sine i sin nåværende rolle?

Psykologisk sikkerhet

Denne kategorien beskriver ansattes tro på at arbeidsplassen er trygg for mellommenneskelig risikotaking. Føler de at det er greit å gjøre feil i laget sitt?

Selvledelse

Denne kategorien beskriver hvor godt ansatte tar eierskap til sin personlige utvikling og initiativ til å løse utfordringer. Når et problem oppstår på jobben, er ansatte aktive i å prøve å løse det?

Subjektiv velvære

Denne kategorien refererer til den kognitive evalueringen og emosjonelle balansen som ansatte gjør av livet sitt. Opplever de regelmessig positive følelser som lykke, glede og kjærlighet i jobben sin?

Tillit

Denne kategorien beskriver i hvilken grad ansatte mener at deres leder og ledere på C-nivå er ærlige, dyktige og har gode motiver. Føler de seg sikre på at ledelsen behandler dem rettferdig?

Tverrfunksjonelt samarbeid

Denne kategorien handler om å samhandle med mennesker og ressurser utenfor ens normale aktivitetsområde. Kommuniserer ansatte med kolleger utenfor sin egen enhet eller avdeling?

bærekraft

Denne kategorien forklarer et samlebegrep for ulike typer bærekraft; sosial, økologisk og økonomisk. Føler ansatte at bedriften din bryr seg om livskvaliteten?

Åpenhet

Denne kategorien beskriver i hvilken grad organisasjonsinformasjon (for eksempel økonomi, styring, drift og kultur) er tilgjengelig, ærlig og forståelig for ansatte.

Innsikt som teller

Det er flott å spore temperaturer, men vi tilbyr mer. Plattformen vår transformerer og analyserer tilbakemeldinger på flere måter som hjelper ledere og team til å samarbeide, kommunisere og innovere.