No items found.
close
Våre pakker

Hvilken løsning passer best for dere?

Winningtemp er tilgjengelig i tre forskjellige løsninger, basert på behov og forutsetninger til din organisasjon.

Løsninger som tar virksomheten din til nye høyder

pricing essentials illustration

Essentials

For organisasjoner som ønsker å erstatte sine årlige medarbeiderundersøkelser med pulsundersøkelser basert på vitenskap
  • Pulsundersøkelser for å samle inn sanntidsdata via e-post, PC eller app
  • Oppmuntrer medarbeidere til å gi annerkjennelse med rosfunksjonen
  • Visualisering av resultater fra medarbeiderundersøkelsen

pro

Forbedrer arbeidskulturen med dynamiske tiltaksplaner, forutsigelser og verktøy for selvledelse

Samme som i ‘Standard’-pakken pluss...

  • Få en fullstendig forståelse for hele livssyklusen for medarbeidere med onboarding, offboarding og tilpassede medarbeiderundersøkelser
  • Forutsi personalomsetning og stressnivåer med Smart Index
  • Veileder dine medarbeidere med skreddersydde handlingsplaner
  • Få tilgang til  tilleggskategoriene, inkludert bærekraft, mangfold og selvledelse

funksjonene
ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Pulsundersøkelser for å samle inn tilbakemeldinger

Winningtemp er et perfekt verktøy, for foretak som vil samle inn feedback fra sine ansatte.

 

Våre spørreundersøkelser er basert på over 600 forskningsstudier, og omfatter de ni primære kategoriene som påvirker medarbeiderengasjement og trivsel.

 

Vi gjør det enkelt å samle inn feedback fra ditt team, slikat du kan identifisere og løse eventuelle spørsmålsstillinger før de blir et problem.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Visualisering av resultater i sanntid

Å vite hvordan de ansatte har det, om de trives på jobben og hvordan de utvikles, er noen av de områdene som organisasjoner vil ha innsikt i.

 

Medarbeiderundersøkelser gir et øyeblikksbilde av tilstanden på din arbeidsplass, men virkeligheten endres stadig.

 

Med visuelle sanntidsdata kan du enkelt forstå og identifisere gjentakende feedback for å se trender i nøkkelkategoriene, eksempelvis, ansattes trivsel, autonomi og personlig utvikling; det gir deg den innsikten du trenger for å bygge gladere og høytpresterende team.


ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Innsjekksløsning

Med innsjekkfunksjonen kan du raskt og enkelt få feedback fra alle dine ansatte. Gjennom å logge inn med en personlig kode kan de enkelt svare på dine spørreundersøkelser.

 

Dette gjør det enklere for alle å ha en stemme, og slik bidra til temperaturen i din organisasjon.


ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Slack integrasjon

Få et riktig bilde av organisasjonens status gjennom å forbedre svarfrekvensen. Tilgjengelighet og enkelhet er nøkkelen - vår integrasjon med Slack gjør det smidig.

De ansatte får en melding med en link direkte i Slack, og spørreundersøkelsen er kun et klikk unna.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Rosfunksjon

Å vise takknemlighet er en viktig del av en sunn arbeidskultur.

 

Med ros kan de ansatte verdsette, og vise takknemlighet til sine kolleger direkte på plattformen. Det gjør det enkelt å skape et positivt, oppløftende miljø der alle kjenner seg verdsatt.

 

Takknemlighet er en perfekt måte å gjøre hver dag til en god dag.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Presisjon poeng

Presisjon gir deg de innsikter du trenger for å ta sikre avgjørelser.

Den beregner hvor nøyaktige resultatene er, slik at du kan fokusere på de viktigste områdene som vil ha størst innvirkning.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Multi Factor Authentication

Multi Factor Authentication is a layered approach to securing data and applications where a system requires a user to present a combination of two or more credentials to verify a user's identity for login.

This will reduce the risk of login attacks and mitigate the security vulnerability for password breaches.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Egen utsendelse

Ønsker du å samle inn feedback om nye initiativ eller gjennomførte endringer?

 

Med egne utsendelser kan du enkelt samle inn feedback gjennom å tilføye eller fjerne spørsmål fra standardundersøkelsen, for å stille spesifikke spørsmål til ulike avdelinger eller ansatte.  


ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Smart benchmarking system

Du kan anvende vår Benchmark-funksjon for å se hvordan ditt engasjement er, sammenlignet med alle Winningtemp-brukere, eller til og med gjennomsnittet for hele din bransje.


Få umiddelbar innsikt i hvordan du presterer i forhold til andre organisasjoner, slik at du kan sørge for at du alltid er den foretrukne arbeidsgiveren.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Tilpasset lederrapport

Det første steget for å drive fram en endring, er å dele av sine innsikter med andre. Med hjelp av vår lederrapport kan du gjøre dette og mer i tillegg. Månedsrapporten inneholder et sammendrag av hva som er oppnådd hver uke/måned, for at dere også skal kunne sammenligne!

Gjennom å se på deres oppgaver sammen kan dere finne forbedringstiltak, som i sluttenden vil lede til en bedre foretakskultur.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Analyse med Heatmap

Med hjelp av heatmap-analysen kan du enkelt se hvilke områder som har lavt engasjement, og rette din oppmerksomhet mot disse.

 

Den innsamlede dataen viser deg raskt om et område behøver mer arbeid eller ikke, slik at du kan utføre tiltak umiddelbart, og slik sørge for at du støtter dine team på en best mulig måte.


ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Trenddiagram

Dere har allerede utført mange forbedringer, fra individuelle feedback-møter til gruppeøvelser.

Men hvordan vet du om de har ønsket effekt?

 

Med trenddiagrammet kan du se i hvilken retning du er på vei, og forstå hvilken effekt dine initiativ har over tid.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
eNPS

“Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale å arbeide i [foretaket] til en venn eller bekjent?”

Forstå deres eNPS for hver enkelt ansatt fra dag en. Med eNPS-spørsmålet som umerkelig tilføyes hver måned får du den mest fullstendige, og oppdaterte informasjonen om hvordan dere som arbeidsgiver er vurdert av deres ansatte.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Anonym 2-veis chat

Med anonyme samtaler kan dine ansatte gi deg ærlig feedback om hva som går bra, og hva som kan forbedres.

 

Det gir de også mulighet til å uttrykke sine tanker på en åpen måte, uten frykt for å bli dømt, som skaper et trygt rom der alle stemmer lyttes til. 

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Mobbing & diskriminering alerts

Mobbing og diskriminering på arbeidsplassen er en alvorlig spørsmålsstilling, som kan få langvarige effekter på den ansattes psykiske helse. Det er dog enda mer skadelig når lederne ikke varsles tidsnok for å gripe inn.

 

Våre alerts om mobbing og diskriminering identifiserer disse situasjonene, og varsler umiddelbart lederne slik at de kan handle raskt.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Innsikter

Det første steget for å forbedre ansattes engasjement er å samle inn feedback. Men det store og mer komplekse arbeidet kommer heretter. En forståelse av ditt teams styrker og forbedringsområder, er ofte vanskelig og tidkrevende å sammenstille.

 

Winningtemps automatiserte innsikter gjør arbeidet for deg. Lederne får automatisk se styrker og forbedringsområder for sitt team, inklusive anbefalte tiltak å foreta seg.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Individuell innsikter

For å skape og opprettholde en god foretakskultur kreves blant annet tillit, og evne til å la ansatte arbeide med sin egen utvikling.

Individuelle innsikter fokuserer på selvledelse, og gir hvert individ en dypere kunnskap om sitt eget velbefinnende og engasjement. Disse innsikter kan siden anvendes til personlig utvikling, og som et grunnlag for egne tiltak og handlingsplaner.

 

Innsikter gjør det enklere og mer motiverende for ansatte å arbeide på de riktige områdene, mot felles mål. 

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Winningtemp API

Engasjement er nøkkelen til framgang, men mange foretak har vanskelig for å korrelere oppgavene om ansattes engasjement, med målinger av virksomhetens ytelse.

 

Nå har du muligheten til det. Vår API kan ekstrahere dine eNPS- og temperaturdata til andre HRIS-systemer, slik at du får et fullstendig bilde av organisasjonens prestasjon. Datadrevet HR har aldri vært enklere.


ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Smarte segmenter

Med smarte segmenter kan du sende ut spesifikke spørsmål til nyansatte eller til en viss aldersgruppe.

Du kan velge mellom en rekke attributter for å tilpasse utsendelsen, samtidig som den ansatte holder seg helt anonym.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Widget

Å dele temperaturresultatene med din organisasjon eller ditt team, skaper et åpent og transparent arbeidsmiljø.

 

Gjennom å aktivere vår Widget-funksjon kan du enkelt gjøre temperaturen tilgjengelig for alle ansatte, slik at de kan forstå hvordan det står til med organisasjonen, og hvor lederne vil forbedre seg.

 

Velg de kategoriene du vil vise, samt størrelsen på widgeten, og legg den deretter til på ditt intranett, ditt mottaksdisplay, eller ditt nettsted.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Custom logo

När nya verktyg implementeras är det inte alltid lätt för medarbetarna att veta vem verktyget faktiskt kommer ifrån vilket i sin tur kan resultera i att ni får en lägre svarsfrekvens på era undersökningar.

Med Custom logo tar ni er företagsbranding till nya höjder och gör det tydligt för era medarbetare att det är ni som företag som står bakom pulsundersökningarna i Winningtemp. En egen logotyp gör Winningtemp lite mer personligt för era medarbetare och kan samtidigt öka deras engagemang och förståelse kring varför de skall svara på pulsundersökningar.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Multiple surveys

Å stille de samme spørsmålene er ikke alltid like enkelt når de ansatte er spredt over ulike land eller jobber med ulike oppgaver. Med “Multiple surveys” har vi fokusert på å gjøre det lettere for deg å stille de riktige spørsmålene, til de riktige personene, til rett tid.

Ved å bruke alternativet “Multiple surveys”, har du nå muligheten til å sende skreddersydde spørreundersøkelser som er enda mer relevante for de forskjellige avdelingene du har i organisasjonen. Hvilket resultat kan du forvente deg? Tilbakemeldinger fra ansatte som gir en enda dypere innsikt av temperaturen i sanntid.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Handlinger

Som en daglig leder, arbeider du ofte med ulike oppgaver samtidig, så det kan være vanskelig å finne tid til å arbeide med det viktige forbedringsarbeidet innen teamet ditt, og ikke minst det å vite hvilke områder du skal fokusere på.

 

Vår handlingsfunksjon gjør alt det harde arbeidet for deg. Gjennom bruk av ditt teams tilbakemeldinger, får du foreslåtte nøkkelfokusområder, så du enkelt kan utføre en handling og fokusere på det som betyr noe: måling av effekten.

 

"Handlinger" er en enkel måte for hele organisasjonen å samarbeide på, for å forbedre medarbeiderengasjementet.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Engasjementsrapport

Data er en guide for mange beslutninger, og behovet for et sammendrag i et tydelig format er stort. Prosessen med å lage en rapport, og samle informasjon fra ulike kilder kan ofte være tidskonsumerende og kjennes overveldende.

 

Hos Winningtemp, er vårt fokus å gjøre det vanskelige enkelt, en årlig rapport av dine innsamlede data er kun noen få klikk unna. Engasjementsrapporten lar deg generere en presentasjonsvennlig rapport, visualisere temperaturen, eNPS og responsdeltakelse.

En utmerket start for det forestående møte med organisasjonen.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Prediksjoner

Det kan være vanskelig å håndtere problemer som er oppstått i organisasjonen eller i et team.

Kjernen til problemet kan ha vært der lenge, og være dypt rotfestet før det kommer opp til overflaten.


Med hjelp av AI og maskinlæring deg viktige innsikter som hjelper deg med å forebygge problemer, gjennom å utføre tiltak før de oppstår.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Smart indeks

Personalomsetning og fravær kan være avgjørende for en organisasjon - men de er ofte komplekse og vanskelige å forutse.

 

Smart Indeks sammenstiller automatisk en indeks over de faktorene og spørsmålene, som forskningen viser har størst innvirkning på begge kategoriene.

Dette gir deg en oversikt i sanntid, og mulighet til kontinuerlig å følge med på endringer i din organisasjon.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Sammenligner med din egen datakilde

Med vår funksjon for Ekstern Database kan du importere ulike typer av data til Winningtemp, og sammenligne de med dine temperaturresultat.

Du kommer til å kunne se om det finnes en sammenheng mellom jobbtilfredshet og jobbproduktivitet på arbeidsplassen, eller hvor mye personalomsetningen eventuelt har endret seg siden du innførte nye retningslinjer og rutiner.

 

Få enkelt tilgang til et helhetlig bilde av din organisasjon for å måle effekten, og drive fram kontinuerlige forbedringer.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Onboarding- & offboardingundersøkelser

Ønsk nye ansatte velkommen og ta avskjed med de som drar videre, med våre brukervennlige onboarding og offboarding undersøkelser.

 

Våre ferdige undersøkelser er designet til å være tilpasset akkurat for det spesifikke stadie av ansettelse, og slik forsikre at du stiller de rette spørsmålene i rett tid. Med en bedre innsikt i dine ansattes motivasjoner og behov, kan du bedre sørge for at alle kjenner seg verdsatt og støttet gjennom sin tid i din organisasjon.

 

Enten du ønsker å forbedre din onboardingprosess eller forstå hvorfor avtroppende ansatte har valgt å gå videre, vil våre automatiserte undersøkelser gi deg adgang til den data du trenger.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Tilleggskategorier

Holdbarhet, DE&I, selvledelse, ambassadørskap, tillit og innovasjon er alle nøkkelområder, som organisasjoner søker å forstå og forbedre. Nå kan du gjøre det.

Disse 6 ytterligere kategorier, som har blitt utviklet i samarbeid med Gøteborgs universitetet, kan enkelt tilføyes i dine spørreundersøkelser for å få en større innsikt i dine styrker og forbedringsområder i virksomheten. 

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Analyse av personalomsetning

Personalomsetninger et viktig område, som kontinuerlig krever arbeidsinnsats. Med hjelp av Winningtemps personalomsetningsanalyse kan du være et steg i forkant, og beholde dine talenter.

 

Analysen viser svarmønster for ansatte som har valgt å slutte, og gjør det mulig å følge opp og sammenligne med dine engasjementresultat - slik at du proaktivt kan beholde dine talenter.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Support
ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Access to the support portal with FAQs & tutorials
ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Customer support for alle brukere
ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Brukerstøtte innen:
ESSENTIALS
48 working hours
STANDARD
24 working hours
Pro
8 working hours
Møter, opplæring & konsultasjon med Customer Success Manager
ESSENTIALS
30 min/årlig
STANDARD
10 timer/årlig
Pro
15 timer/årlig
Extended CS Support
ESSENTIALS
STANDARD

HVOR MYE KOSTER UENGASJERT ANSATTE ORGANISASJONEN DIN?

Steg 1
Antall medarbeidere
Hva er den gjennomsnittlige månedslønn i deres bedrift?
SEK
Kalkuler
right purple arrowwhite arrow right
38
ÅRLIG KOSTNAD PER UENGASJERT ANSATT

Uengasjerte medarbeidere koster bedriften 18 % av årslønnen - Les mer

I hvilken grad er det uengasjerte medarbeidere hos dere?

19% er standard prosentandel av uengasjerte ansatte. Dette er basert på den globale forskningen fra Gallup.

TOTAL KOSTNAD FOR DERES BEDRIFT
3812834
Reset

INTERESSERT I EN DEMO?

Snakk med oss
white arrow rightwhite arrow right
Utnytt ditt potensiale

Tillegg som hjelper din organisasjon til å yte bedre

Meningsfulle en-til-en

Fokuserer på medarbeidernes behov og mål med systematiske vurderings-, evaluerings- eller feedbackmøter.

Med vår modul för medarbetarsamtal blir det enkelt att skapa processer och struktur för hur samtalen ska hanteras och dokumenteras. All historik av era samtal sparas i Winningtemp och ni knyter dem till respektive grupp och medarbetare. Det skapar en förutsättning både för medarbetare och chef att kunna gå tillbaka och ta del av samtalet och eventuella målsättningar, motiveringar eller överenskommelser som man med tiden kan glömma bort.

För medarbetarsamtal finns möjligheten att få tillgång till mallar som kan underlätta för chefen att strukturera upp mötet, ha rätt förutsättningar och kvalitet i att genomföra mötet, men också för att säkerställa att samtliga områden berörs. Det går att bjuda in, förbereda och verifiera samtalet. Skulle en ny chef ta över ansvaret för en medarbetare kommer den personen ha tillgång till de tidigare samtalen.

Integrasjon – Brukere og grupper

Koble Winningtemp til ditt HR-system for å automatisere data og prosesser.

Enkel pålogging (SSO)

Få direkte tilgang til Winningtemp gjennom ditt digitale forretningsmiljø med samme pålogging.

HME - Bærekraftig medarbeiderengasjement

Delta i undersøkelser om bærekraftig medarbeiderengasjement fra kommuner og fylkeskommuner.

Konsolidert temperatur

En gullgruve for større organisasjoner. Mulighet for å koble flere selskaper som datterselskaper til et enkelt selskap.

Topprangert programvare for medarbeiderundersøkelser

Winningtemp gir deg en komplett tjeneste, basert på dine behov

Delta i virkelige samtaler med dine medarbeidere, og vis dem hvordan de bidrar til helheten av organisasjonen.
Employee EngagementG2 High PerformerEmployee Engagement
95
%
Gjennomsnittlig svarprosent på Winningtemps pulsundersøkelser
2.1
MIllion
Engasjerte medarbeidere over hele verden
33
%
nedgang i personalomsetning

Finn ut hvordan Winningtemp kan hjelpe ditt team

Vårt oppdrag er å hjelpe HR-team til å få mest mulig ut av medarbeiderne sine. Hvis du synes dette er spennende, bør vi snakke sammen.

Våre pålitelige kunder