Pris

En løsning for dine behov

Med Winningtemp kan du skape engasjement som lønner seg for deg.Få forståelse av dine ansatte, og bygg videre deretter.

Understand

Forstå hvordan de ansatte har det ved å automatisk sende pulsundersøkelser, og analysere og dele funnene.

Fra 5000 NOK per månad

Act

Iverksett proaktive tiltak, og mål effekten ved å legge til automatisk innsikt i nøkkelresultatene dine.

Empower

Skap en kommunikativ, selvledende kultur ved å gi de ansatte mulighet til å ta ansvar for sin egen utvikling.

Expand

Få en dypere forståelse av de ansattes opplevelse ved å skreddersyspørreundersøkelsene dine til bedriftens behov.
Complete survey engine

Winningtemp er det perfekte verktøyet for bedrifter som ønsker å samle inn tilbakemeldinger fra sine ansatte.

Spørsmålene våre er basert på over 600 forskningsstudier, og inkluderer de 9 beste kategoriene som påvirker ansattes engasjement og velvære.

Vi gjør det enkelt å få tilbakemeldinger fra teamet ditt, slik at du kan identifisere og løse eventuelle problemer før de blir et problem.

Customised manager reporting

Det første trinnet i å drive endring er å dele innsikten med andre. Manager-rapporter lar deg gjøre dette og mer, så vær sikker på at hver månedlig rapport inneholder et sammendrag av hva som ble oppnådd i løpet av hver uke/måned også for sammenligningsformål!

Ved å se på dataene dine sammen kan du finne forbedringshandlinger som til slutt vil lede deg mot bedre bedriftskultur

Milestones

Som leder er det viktig å bruke tid sammen med dine ansatte til å reflektere, gi konstruktive tilbakemeldinger og diskutere arbeidsglede og ambisjoner.

Det er der Milestones vil hjelpe deg! Enten du foretrekker å lage dine egne maler eller bruke de ferdige, letter milepæler produktive samtaler.

Ved å invitere ansatte og la både leder og medarbeider forberede seg på forhånd med notater og evalueringer, blir møtet mer effektivt. Videre vil møtenotatene lagres enkelt i plattformen, noe som sikrer enkel tilgang når det er nødvendig.

Smart segments

Smarte segmenter lar deg sende ut målrettede spørsmål til nyansatte eller til en bestemt aldersgruppe.

Du kan velge mellom en rekke attributter for å tilpasse undersøkelsen, samtidig som du holder den ansatte helt anonym.

Real-Time visual result

Å vite hvordan de ansatte føler seg, om de liker arbeidet sitt eller ikke og hvordan de utvikler seg, er noen av spørsmålene organisasjoner ønsker å vite.

Medarbeiderundersøkelser gir et øyeblikksbilde av hvordan opplevelsen er på arbeidsplassen din, men virkeligheten er i stadig endring.

Med visuelle data i sanntid kan du enkelt forstå og identifisere tilbakemeldinger og se trender i viktige kategorier som medarbeidertilfredshet, autonomi og personlig utvikling, noe som gir deg den innsikten du trenger for å bygge lykkeligere team med høy ytelse.

Insights

Det første trinnet i å forbedre ansattes engasjement er å samle tilbakemeldinger. Men det store og mer komplekse arbeidet kommer neste gang. Å forstå teamets styrker og forbedringsområder er ofte vanskelig og tidkrevende å kompilere.

Winningtemps' automatiserte innsikter gjør dette arbeidet for deg. Ledere får automatisk vist styrkene og forbedringsområdene for teamet sitt, inkludert anbefalte handlinger å ta.

Individual insights

Å skape og opprettholde en god bedriftskultur krever blant annet tillit og evnen til å la ansatte jobbe med egen utvikling.

Individuell innsikt fokuserer på selvledelse og gir hver enkelt en dypere kunnskap om sitt eget velvære og engasjement. Disse innsiktene kan deretter brukes til personlig utvikling og som grunnlag for egne handlinger og handlingsplaner.

Innsikt gjør det enklere og mer motiverende for ansatte å jobbe på de riktige områdene, mot felles mål.

Engagement Report

Data er en guide for mange beslutninger, og behovet for et sammendrag i et klart format er stort. Prosessen med å lage en rapport og samle inn data fra forskjellige kilder kan ofte være tidkrevende og føles overveldende.

Hos Winningtemp har vi fokusert på å gjøre det vanskelige enkelt, og å lage en årsrapport fra temperaturdataene dine er bare noen få klikk unna. Engasjementsrapporten lar deg generere en presentasjonsvennlig rapport, visualisere temperaturer, ENP-er og responsdeltakelse. En perfekt start for det kommende møtet med organisasjonen.

Check-in solution

Med innsjekking-funksjonen kan du raskt og enkelt få tilbakemeldinger fra alle dine ansatte. Ved å logge på med en personlig kode, kan de enkelt svare på undersøkelsene dine.

Dette gjør det lettere for alle å ha en stemme og bidra til temperaturen i organisasjonen din.

Actions

Som leder jobber du ofte med en rekke oppgaver samtidig, så det kan være vanskelig å finne tid til å jobbe med viktige forbedringer i teamet ditt, enn si å vite hvilke områder du skal fokusere på.

Handlingsfunksjonen vår gjør alt det harde arbeidet for deg. Ved hjelp av tilbakemeldinger fra teamet ditt foreslås viktige fokusområder for deg, slik at du enkelt kan lage en handling og fokusere på det som betyr noe: å måle effekten.

Handlinger er en enkel måte for hele organisasjonen å samarbeide for å forbedre medarbeidernes engasjement

1:1 & Follow-ups

Det er viktig å ha kontinuerlige 1:1 samtaler med ansatte for å jobbe med personlig utvikling, dine mål, og for å styrke forholdet til den ansatte.

Disse samtalene er best når de er strukturert og godt planlagt. I Winningtemp kan du planlegge 1:1 direkte i verktøyet, og begge parter kan forberede notater som deretter vises når møtet har startet.

All informasjon lagres i plattformen slik at du enkelt kan gå tilbake og følge opp fra tidligere møter.

Custom email domain

Når du kommuniserer spørreundersøkelser til dine ansatte, er det noen ganger vanskelig å oppnå ønsket svarprosent hvis utsendingen ikke kommer fra organisasjonens e-post.I stedet for å bruke vår generiske e-post (noreply@winningtemp.com) du kan bruke organisasjonens foretrukne domene. Tilpasset e-postdomene sørger for at spørreundersøkelser finner veien til brukerne dine, og sikrer en sømløs kommunikasjonsflyt.

Slack & Teams Integration

Få et sant bilde av organisasjonens trivsel ved å forbedre svarprosenten. Tilgjengelighet og enkelhet er nøkkelen - vår integrasjon med Slack gjør det enkelt.

Ansatte mottar et varsel med en lenke direkte i Slack, og undersøkelsen er bare et klikk unna.

Predictions

Det kan være vanskelig å håndtere problemer som har oppstått i organisasjonen eller i et team. Kjernen i problemet kan ha skjedd i lang tid og være dypt forankret før det kommer til overflaten.

Ved hjelp av AI og maskinlæring gir spådommer deg viktig innsikt som hjelper deg med å forhindre problemer ved å iverksette tiltak før de oppstår.

Individual actions

Mange organisasjoner streber etter selvledelse for å utvikle en smidig og engasjerende kultur. Imidlertid kan implementering av selvledelse ofte være utfordrende, og effektivt å følge opp det kan være enda vanskeligere.

Gjennom individuelle handlinger har ansatte muligheten til å lage sine egne handlingsplaner for forbedringer og overvåke fremdriften. Det fungerer som et verdifullt middel for å dokumentere initiativene tatt av ansatte og kan brukes som diskusjonspunkter i fremtidige oppfølgingsøkter.

Onboarding & offboarding surveys

Velkommen til nye ansatte og si farvel til de som drar med våre brukervennlige onboarding- og offboardingundersøkelser.

Våre ferdige undersøkelser er designet for å være skreddersydd til det spesifikke arbeidsstadiet, slik at du stiller de riktige spørsmålene til rett tid. Med bedre innsikt i dine ansattes motivasjon og behov, kan du sørge for at alle føler seg verdsatt og støttet gjennom hele tiden i organisasjonen din.

Enten du ønsker å forbedre introduksjonsprosessen eller forstå hvorfor avgangsansatte har valgt å gå videre, vil våre automatiserte spørreundersøkelser gi deg tilgang til dataene du trenger.

Employee recognition

Å vise anerkjennelse er en viktig del av enhver sunn arbeidskultur.

Med Praise kan ansatte takke og vise takknemlighet til sine kolleger direkte på plattformen. Dette gjør det enkelt å skape et positivt, oppløftende miljø der alle føler seg verdsatt.

Ros er den perfekte måten å gjøre hver dag til en god dag.

Employee turnover analysis

Personaleomsetning er et viktig spørsmål som krever en kontinuerlig prosess. Ved hjelp av Winningtemps Staff Turning Analysis kan du holde deg foran spillet og beholde talentet ditt.

Analysen viser responsmønstre for ansatte som har valgt å forlate, og lar deg følge opp og sammenligne med engasjementsresultatene dine - slik at du proaktivt kan beholde talentet ditt.

Guided Temperature meetings

For å forbedre engasjementsresultatene dine, er det viktig å diskutere resultatene med teamene dine. Men å vite hvordan og hva du skal ta opp når det gjelder engasjementsresultater kan være utfordrende.

Det er her guidede temperaturmøter kommer inn! Denne funksjonen gir deg ferdige maler med engasjerende emner som er svært relevante for teamet ditt. Gjennom interaktive elementer kan du aktivt involvere dine ansatte under møtet og kollektivt etablere forpliktelser og handlinger sammen.

Supplemental Categories

Bærekraft, DE&I, selvledelse, ambassadørskap, tillit og innovasjon er alle viktige områder organisasjonene ønsker å forstå og forbedre seg på. Vel, nå kan du.

Disse 6 ekstra kategoriene er utviklet i samarbeid med Göteborgs universitet, og kan enkelt legges til i undersøkelsene dine for å få enda mer innsikt i styrkene og forbedringsområdene dine på tvers av virksomheten.

Accuracy score

Nøyaktighetspoengene gir deg den innsikten du trenger for å ta trygge beslutninger.

Den beregner hvor nøyaktige resultatene er, slik at du kan fokusere på de viktigste områdene som vil ha størst innvirkning.

Smart index

Personaleomsetning og fravær kan være avgjørende for en organisasjon - men de er ofte komplekse og vanskelige å forutsi.

Smart indeks samler automatisk en indeks over faktorene og problemene som forskning viser har størst innvirkning på begge kategoriene.

Dette gir deg oversikt i sanntid og muligheten til kontinuerlig å overvåke endringer i organisasjonen din.

Multiple surveys

Det er ikke alltid lett å stille de samme spørsmålene til ansatte spredt i forskjellige land, jobbe med forskjellige oppgaver eller der det er store kulturelle forskjeller. Med flere undersøkelser har vi fokusert på å gjøre det enklere for deg som selskap å stille de riktige spørsmålene, til de rette personene, til rett tid.

Ved å bruke alternativet for flere spørreundersøkelser har du nå muligheten til å sende skreddersydde standardundersøkelser som alltid er relevante for de forskjellige teamene du har i organisasjonen din. Resultatet? Tilbakemeldinger fra ansatte som er unike for virksomheten din.

Multi Factor Authentication

Multi Factor Authentication er en lagdelt tilnærming for å sikre data og applikasjoner der et system krever at en bruker presenterer en kombinasjon av to eller flere legitimasjoner for å bekrefte en brukers identitet for pålogging.

Dette vil redusere risikoen for påloggingsangrep og redusere sikkerhetssårbarheten for passordbrudd.

Hot Topics (NLP)

En åpen tilbakemeldingskultur er noe mange organisasjoner streber etter, men å gå gjennom og lese alle fritekstsvarene kan være tidkrevende.

Hot Topics analyserer dine ansattes kommentarer og bruker AI til å samle ordene eller emnene som ble diskutert mest.

Med Hot Topics kan du spare tid og se hvilke områder du bør fokusere på.

Custom surveys

Ønsker du å samle tilbakemeldinger på ditt nye initiativ eller nylige endringer?

Med tilpassede spørreundersøkelser kan du enkelt hente tilbakemeldinger ved å legge til eller fjerne spørsmål fra standardundersøkelsen, samt stille spesifikke spørsmål til forskjellige avdelinger eller ansatte.

Smart Benchmarking

Du kan bruke vår Benchmark-funksjon for å se hvordan engasjementsresultatene dine sammenlignes med alle Winningtemp-brukere, eller til og med mot gjennomsnittet i bransjen din.

Få øyeblikkelig innsikt i hvordan du presterer mot andre organisasjoner for å sikre at du alltid er den foretrukne arbeidsgiveren.

Heatmap analysis

Ved å bruke Heat Map-analyse kan du enkelt se hvilke områder som har lite engasjement og fokusere oppmerksomheten din der.

Dataene som samles inn vil raskt vise deg om et område trenger mer innsats eller ikke, slik at du kan iverksette tiltak umiddelbart for å sikre at du støtter teamene dine på best mulig måte.

Trend diagram

Fra individuelle tilbakemeldingsøkter til gruppeøvelser, du har allerede satt mange forbedringer på plass. Men hvordan vet du om de har riktig innvirkning?

Trenddiagrammet lar deg se hvilken retning du er på vei og forstå hvilken innvirkning initiativene dine har over tid.

eNPS

«Hvor sannsynlig er det at du anbefaler å jobbe i [selskapet] til en venn eller en bekjent?»

Forstå ENP-ene for hver ansatt fra dag én. Med EnPS-spørsmålet sømløst lagt til hver eneste måned, har du de mest komplette og oppdaterte arbeidsgiverdiproposisjonsdataene som er tilgjengelige.

Anonymous 2-way conversations

Med anonyme samtaler kan dine ansatte gi deg ærlige tilbakemeldinger om hva som går bra og hvor det kan være rom for forbedringer.

Det gir dem også muligheten til å uttrykke tankene sine på en åpen måte uten frykt for å bli dømt, og skaper et trygt rom der alles stemme blir hørt.

Winningtemp API

Engasjement er nøkkelen til suksess, men mange selskaper sliter med å korrelere data om ansettelsesengasjement med beregninger for forretningsresultater.

Vel, nå kan du. Vår API kan trekke ut ENP-er og temperaturdata til andre HRIS-systemer, slik at du har et fullstendig bilde av organisasjonens ytelse. Datadrevet HR har aldri vært enklere.

Widget

Å dele temperaturresultatene til organisasjonen eller teamet ditt skaper et gjennomsiktig og åpent arbeidsmiljø.

Ved å aktivere widgetfunksjonen kan du enkelt gjøre temperaturen tilgjengelig for alle ansatte, slik at de kan forstå helsen til organisasjonen sin og hvor ledere ønsker å forbedre seg.

Velg kategoriene du vil vise og størrelsen på widgeten, og legg den til på intranettet, mottaksdisplayet eller nettstedet.

Custom logo

Når nye verktøy implementeres, er det ikke alltid lett for ansatte å vite hvem verktøyet faktisk kommer fra, noe som igjen kan resultere i lavere svarprosent på undersøkelsene dine.

Med Custom logoen kan du ta bedriftens merkevarebygging til nye høyder og gjøre det klart for dine ansatte at du som bedrift står bak pulsundersøkelsene i Winningtemp.

En tilpasset logo gjør Winningtemp litt mer personlig for dine ansatte og kan også øke deres engasjement og forståelse for hvorfor de bør ta pulsundersøkelsene.

Bullying & discrimination alerts

Mobbing og diskriminering på arbeidsplassen er et alvorlig problem som kan ha varige effekter på en ansattes psykologiske helse. Det er imidlertid enda mer skadelig når ledere ikke blir varslet raskt nok til å hjelpe dem.

Våre varsler om mobbing og diskriminering identifiserer disse situasjonene og varsler ledere raskt slik at de kan handle raskt.

Winningtemp Academy

Når du kommer i gang med et nytt verktøy, kan det noen ganger føles overveldende med all den nye funksjonaliteten. Selv når du er kjent med et verktøy, kan det være nye funksjoner over tid eller funksjonalitet du ikke visste eksisterte.

Winningtemp Academy har som mål å gi en bedre opplevelse for alle brukere. Fra korte innsiktsfulle videoer til dypere emner om forskningen vår, start opplevelsen din med Winningtemp og maksimer potensialet.

Tilgang til støtteportalen med vanlige spørsmål og opplæringsprogrammer
Email support
Winningtemp Academy
Ekstra for å øke ytelsen din (enda mer)!

Tillegg som gir deg enda flere fordeler!

1

Integrasjoner -Bruker og grupper

Koble Winningtemp til ditt personalsystem for å automatisere data og prosesser.

2

Single Sign On (SSO)

Få direkte tilgang til Winningtemp gjennom ditt digitale forretningsmiljø med samme pålogging.

3

HMS - Bærekraftig medarbeiderengasjement

medarbeiderengasjementDelta i undersøkelser om bærekraftig medarbeider-engasjement fra kommuner og fylkeskommuner.

4

Samlet temperatur

En gullgruve for større organisasjoner. Mulighet for å koble flere datterselskaper  til ett enkelt selskap.

Winningtemp Consulting

Ønsker du å lage en skarpere engasjementsstrategi eller videreutvikle lederne dine? Vårt brede utvalg av kurs og workshops er basert på den vitenskapsbaserte metoden «5 vinnende strategier».

Vår plattform i tall

300
tusen
Ukentlige brukere
28
million
Sendte undersøkelser
200
million
Datapunkter