No items found.
close
VORES PLANER

Vælg en plan, der passer dig bedst

Winningtemp tilbyder fire forskellige prisplaner, der er skræddersyet til din organisations behov og prioriteter.

Understand

Automatiseret afsendelse af pulsmålinger for at lytte og forstå, hvordan dine medarbejdere har det. Analyser og del resultaterne med dine medarbejdere.

ACT

Få automatiserede indsigter i centrale resultater. Tag handling, mål effekten og arbejd proaktivt for at bruge din tid, hvor det betyder mest.

Empower

Skab en kommunikativ, selvledende kultur og giv dine medarbejdere mulighed for at tage ansvar for deres egen udvikling.

Expand

Få en dybere forståelse for dine medarbejderes oplevelse. Tilpas dine undersøgelser endnu tættere til din virksomheds behov.
UNderstand
ACT
EMPOWER
EXPAND
Pulsundersøgelser for at indsamle feedback

Winningtemp er det perfekte værktøj til virksomheder, der ønsker at indsamle feedback fra deres medarbejdere.

Vores undersøgelsesspørgsmål er baseret på over 600 forskningsstudier og inkluderer de 9 mest indflydelsesrige kategorier, der påvirker medarbejderengagement og trivsel.

Vi gør det nemt at få feedback fra dit team, så du kan identificere og adressere eventuelle problemer, før de bliver til større udfordringer.

Tilpassede lederapporter

Det første skridt til at drive ændringer er at dele indsigterne med andre. Lederapporter giver dig mulighed for dette og mere, så sørg for, at hver månedsrapport inkluderer en opsummering af, hvad der blev opnået i løbet af hver uge/måned til sammenligning.

Ved at se på dine data sammen kan du finde forbedringshandlinger, der i sidste ende vil føre dig mod en bedre virksomhedskultur.

Milepæle

Som leder er det vigtigt at afsætte tid sammen med dine medarbejdere for at reflektere, give konstruktiv feedback og diskutere din medarbejders jobtilfredshed og ambitioner.

Her kommer Milepælene til hjælp! Uanset om du foretrækker at oprette dine egne skabeloner eller bruge de færdiglavede, hjælper milepæle med at lette produktive samtaler.

Ved at invitere medarbejdere og tillade både leder og medarbejder at forberede sig i forvejen med noter og evalueringer, bliver mødet mere effektivt. Desuden gemmes mødenotaterne bekvemt i platformen, så de er let tilgængelige efter behov.

Smart segments

Smart Segments giver dig mulighed for at sende målrettede spørgsmål til nye medarbejdere eller til en bestemt aldersgruppe.

Du kan vælge mellem en række attributter for at tilpasse undersøgelsen, mens medarbejderen forbliver fuldstændig anonym.

Realtids visuel resultat

At vide, hvordan dine medarbejdere har det, om de nyder deres arbejde, og hvordan de udvikler sig, er nogle af de spørgsmål, organisationer ønsker svar på.

Medarbejderundersøgelser giver et øjebliksbillede af, hvordan oplevelsen er på din arbejdsplads, men virkeligheden ændrer sig konstant.

Med realtids visuelle data kan du let forstå og identificere tilbagevendende feedback og se trends inden for nøglekategorier som medarbejdertilfredshed, autonomi og personlig udvikling. Dette giver dig indsigt til at opbygge gladere og mere præstationsdygtige teams.


Indsigter

Det første skridt til at forbedre medarbejderengagement er at indsamle feedback. Men det store og mere komplekse arbejde kommer derefter. At forstå dit teams styrker og områder til forbedring er ofte svært og tidskrævende at sammensætte.

Winningtemps automatiserede Indsigter gør dette arbejde for dig. Ledere får automatisk vist styrker og områder til forbedring for deres team, herunder anbefalede handlinger at tage.


Individuelle indsigter

At skabe og opretholde en god virksomhedskultur kræver blandt andet tillid og evnen til at lade medarbejderne arbejde med deres egen udvikling.

Individuelle indsigter fokuserer på selvledelse og giver hver enkelt en dybere viden om deres egen trivsel og engagement. Disse indsigter kan derefter bruges til personlig udvikling og som grundlag for egne handlinger og handlingsplaner.

Indsigter gør det lettere og mere motiverende for medarbejderne at arbejde på de rigtige områder, hen imod fælles mål.

Engagementrapport

Data er en vejleder for mange beslutninger, og behovet for en sammenfatning i et klart format er stort. Processen med at oprette en rapport og indsamle data fra forskellige kilder kan ofte være tidskrævende og virke overvældende.

Hos Winningtemp har vi fokuseret på at gøre det svære nemt, og at skabe en årlig rapport ud fra dine temperaturdata er blot et par klik væk.

Engagementrapporten giver dig mulighed for at generere en præsentationsvenlig rapport, der visualiserer temperaturer, eNPS og svarandel. En perfekt start på det kommende møde med organisationen.

Check-in løsning

Med Check-in-funktionen kan du hurtigt og nemt få feedback fra alle dine medarbejdere. Ved at logge ind med en personlig kode kan de nemt svare på dine undersøgelser.

Dette gør det nemmere for alle at få en stemme og bidrage til stemningen i din organisation.

Handlinger

Som leder arbejder du ofte med en række opgaver på samme tid, så det kan være svært at finde tid til at arbejde på vigtige forbedringer inden for dit team, endnu mindre at vide, hvilke områder der skal fokuseres på.

Vores Handlinger-funktion gør alt det hårde arbejde for dig. Ved hjælp af dit teams feedback foreslås nøgleområder, som du let kan handle på, så du kan fokusere på det, der betyder noget: at måle effekten.

Handlinger er en nem måde for hele organisationen at arbejde sammen om at forbedre medarbejderengagementet.

1:1 & Opfølgninger

Det er vigtigt at have løbende 1:1 samtaler med medarbejderne for at arbejde med personlig udvikling, dine mål og styrke forholdet til medarbejderen.

Disse samtaler er bedst, når de er strukturerede og godt planlagte. I Winningtemp kan du planlægge din 1:1 direkte i værktøjet, og begge parter kan forberede noter, som derefter vises, når mødet starter.

Alle oplysninger gemmes i platformen, så du let kan vende tilbage og følge op på tidligere møder.

Sammenligning med egen datakilde

Med vores eksterne datakilde-funktion kan du importere forskellige typer data til Winningtemp og sammenligne det med dine temperaturresultater.

Du vil kunne se, om der er en sammenhæng mellem jobtilfredshed og produktivitetsniveauer på arbejdspladsen, samt hvor meget medarbejderomsætningen måske har ændret sig, siden introduktionen af nye politikker og procedurer.

Få nemt adgang til et helhedsbillede af din organisation for at måle effekten og drive løbende forbedringer.


Slack & Teams Integration

Få et sandt billede af trivslen i din organisation ved at forbedre svarprocenten. Tilgængelighed og enkelhed er nøgleord - vores integration med Slack gør det enkelt.

Medarbejderne modtager en meddelelse med et link direkte i Slack, og undersøgelsen er kun et klik væk.

Forudsigelser

At håndtere problemer, der er opstået i organisationen eller i et team, kan være vanskeligt. Problemet kan have været under overfladen i lang tid og være dybt rodfæstet, før det kommer til overfladen.

Ved hjælp af AI og maskinlæring giver forudsigelser dig vigtige indsigter, der hjælper dig med at forebygge problemer ved at handle, før de opstår.

Individuelle handlinger

Mange organisationer stræber efter selvledelse for at udvikle en smidig og engagerende kultur. Implementering af selvledelse kan dog ofte være udfordrende, og effektiv opfølgning kan være endnu sværere.

Gennem Individuelle Handlinger har medarbejderne mulighed for at oprette deres egne handlingsplaner for forbedringer og overvåge deres fremskridt. Det tjener som et værdifuldt middel til at dokumentere de initiativer, som medarbejderne har taget, og kan anvendes som diskussionspunkter i fremtidige opfølgningsmøder.

Onboarding & offboardingundersøgelser

Byd nye medarbejdere velkommen og sig farvel til dem, der forlader virksomheden, med vores nemme onboarding- og offboardingundersøgelser.

Vores færdiglavede undersøgelser er designet til at tilpasses det specifikke trin i ansættelsen og sikre, at du stiller de rigtige spørgsmål på det rigtige tidspunkt. Med bedre indsigt i dine medarbejderes motivationer og behov kan du sikre, at alle føler sig værdsat og understøttet gennem deres tid hos din organisation.

Uanset om du ønsker at forbedre din onboarding-proces eller forstå, hvorfor medarbejdere, der forlader virksomheden, har valgt at gå videre, vil vores automatiserede undersøgelser give dig adgang til den data, du har brug for.

Medarbejder anerkendelse

At vise anerkendelse er en essentiel del af en sund arbejdskultur.

Med ros kan medarbejderne takke og vise værdsættelse over for deres kolleger direkte inden for platformen. Dette gør det nemt at skabe en positiv, opmuntrende atmosfære, hvor alle føler sig værdsat.

Ros er den perfekte måde at gøre hver dag til en god dag.

Analyse af turnover

Medarbejderomsætning er et vigtigt spørgsmål, der kræver en kontinuerlig proces. Med hjælp fra Winningtemps analyse af turnover kan du forblive et skridt foran spillet og fastholde dit talent.

Analysen viser svarmønstre for medarbejdere, der har valgt at forlade virksomheden, og giver dig mulighed for at følge op og sammenligne med dine engagementresultater – hvilket giver dig mulighed for proaktivt at fastholde dit talent.

Guidede Temperaturmøder

For at forbedre dine engagementresultater er det vigtigt at diskutere resultaterne med dine teams. Men at vide, hvordan og hvad man skal adressere, når det kommer til engagementresultater, kan være udfordrende.

Her kommer Guidede Temperaturmøder ind! Denne funktion giver dig færdiglavede skabeloner med engagerende emner, der er meget relevante for dit team. Gennem interaktive elementer kan du aktivt involvere dine medarbejdere under mødet og sammen etablere forpligtelser og handlinger.

Supplerende kategorier

Bæredygtighed, mangfoldighed og inklusion, selvledelse, ambassadørskab, tillid og innovation er alle centrale områder, som organisationer ønsker at forstå og forbedre. Nu kan du det.

Udviklet i samarbejde med University of Gothenburg kan disse yderligere kategorier let tilføjes til dine undersøgelser for at få endnu mere indsigt i dine styrker og områder til forbedring på tværs af forretningen.

Nøjagtighedsscore

Nøjagtighedsscoren giver dig de indsigter, du har brug for for at træffe selvsikre beslutninger.

Den beregner, hvor præcise resultaterne er, så du kan fokusere på de vigtigste områder, der vil have størst indvirkning.

Smart index

Medarbejderomsætning og fravær kan være afgørende for en organisation, men det er ofte komplekst og vanskeligt at forudsige.

Det Smarte Indeks compiler automatisk et indeks over de faktorer og problemer, som forskning viser har størst indvirkning på begge kategorier.

Dette giver dig et realtids overblik og evnen til kontinuerligt at overvåge ændringer i din organisation.

Multiple surveys

At stille de samme spørgsmål til medarbejdere, der er spredt i forskellige lande, arbejder på forskellige opgaver eller hvor der er store kulturelle forskelle, er ikke altid nemt. Med Multiple surveys har vi fokuseret på at gøre det nemmere for dig som virksomhed at stille de rigtige spørgsmål til de rette personer på det rigtige tidspunkt.

Ved hjælp af vores Multiple surveys har du nu mulighed for at sende skræddersyede, standardiserede undersøgelser, der altid er relevante for de forskellige teams, du har inden for din organisation. Resultatet?

Medarbejderfeedback, der er unik for din virksomhed.

Multi Factor Authentication

Multi Factor Authentication er en lagdelt tilgang til at sikre data og applikationer, hvor et system kræver, at en bruger præsenterer en kombination af to eller flere legitimationsoplysninger for at verificere en brugers identitet ved login.

Dette vil reducere risikoen for login-angreb og mindske sikkerhedsrisikoen for adgangskodebrud.

Hot Topics (NLP)

En åben feedbackkultur er noget, mange organisationer stræber efter, men at læse alle de frie tekstsvar kan være tidskrævende.

Hot Topics analyserer dine medarbejderes kommentarer og bruger AI til at aggregere de ord eller emner, der blev diskuteret mest.

Med Hot Topics kan du spare tid og se, hvilke områder du bør fokusere på.

Tilpassede undersøgelser

Ønsker du at indsamle feedback om din nye initiativ eller nylige ændringer?

Med Tilpassede Undersøgelser kan du nemt indsamle feedback ved at tilføje eller fjerne spørgsmål fra den standardundersøgelse samt stille specifikke spørgsmål til forskellige afdelinger eller medarbejdere.

ESSENTIALS
ESSENTIALS
ESSENTIALS
Smart Benchmarking

‍Du kan bruge vores Benchmark-funktion til at se, hvordan dine engagementresultater sammenligner sig med alle Winningtemp-brugere eller endda mod gennemsnittet i din branche.

Få øjeblikkelig indsigt i, hvordan du klarer dig i forhold til andre organisationer for at sikre, at du altid er den foretrukne arbejdsgiver.

ESSENTIALS
ESSENTIALS
ESSENTIALS
Heatmap analyse

Ved at bruge Heat Map-analyse kan du let se, hvilke områder der har lav engagement og fokusere din opmærksomhed der.

Dataene, der er samlet, vil hurtigt vise dig, om et område kræver mere indsats eller ej, så du straks kan handle for at sikre, at du støtter dine teams på bedst mulig måde.

ESSENTIALS
ESSENTIALS
ESSENTIALS
Trend diagram

Fra individuelle feedbacksessioner til gruppeøvelser har du allerede implementeret mange forbedringer. Men hvordan ved du, om de har den rette virkning?

Trenddiagrammet giver dig mulighed for at se, hvilken retning du bevæger dig i, og forstå den indvirkning dine initiativer har over tid.

ESSENTIALS
ESSENTIALS
ESSENTIALS
eNPS

“Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale at arbejde hos [virksomheden] til en ven eller bekendt?"

Forstå eNPS for hver enkelt medarbejder fra dag ét. Med eNPS-spørgsmålet tilføjet problemfrit hver eneste måned, vil du have de mest komplette og opdaterede data om arbejdsgiverens værditilbud til rådighed.

ESSENTIALS
ESSENTIALS
ESSENTIALS
Anonyme tovejs-samtaler

Med Anonyme Samtaler har dine medarbejdere mulighed for at give ærlig feedback om, hvad der fungerer godt, og hvor der måske er plads til forbedring.

Det giver dem også mulighed for at udtrykke deres tanker på en åben måde uden frygt for at blive dømt, hvilket skaber et sikkert rum, hvor alles stemme bliver hørt.

ESSENTIALS
ESSENTIALS
ESSENTIALS
Winningtemp API

Engagement er nøglen til succes, men mange virksomheder kæmper med at korrelere engagementdata med forretningsresultatmålinger.

Nu kan du det. Vores API kan trække dine eNPS- og temperaturdata ind i andre HRIS-systemer, så du får et komplet billede af din organisations præstationer. Data-drevet HR har aldrig været nemmere.

ESSENTIALS
ESSENTIALS
Widget

At dele temperaturresultaterne for din organisation eller team skaber en gennemsigtig og åben arbejdskultur.

Ved at aktivere vores Widget-funktion kan du nemt gøre temperaturen tilgængelig for alle medarbejdere, så de kan forstå helbredet i deres organisation og hvor Ledelsen arbejder på forbedringer.

Vælg de kategorier, du ønsker at vise, og størrelsen på Widget'en, og tilføj den til din intranet, receptionsdisplay eller hjemmeside.

ESSENTIALS
ESSENTIALS
Brugerdefineret logo

Når nye værktøjer implementeres, er det ikke altid nemt for medarbejderne at vide, hvem værktøjet faktisk kommer fra, hvilket i sidste ende kan resultere i en lavere svarprocent på dine undersøgelser.

Med det brugerdefinerede logo kan du tage dit firmabrand til nye højder og gøre det klart for dine medarbejdere, at I som virksomhed står bag pulsmålingerne i Winningtemp.

Et brugerdefineret logo gør Winningtemp lidt mere personlig for dine medarbejdere og kan også øge deres engagement og forståelse for, hvorfor de bør deltage i pulsmålingerne.

ESSENTIALS
ESSENTIALS
ESSENTIALS
Mobbning & diskrimineringsvarsel

Mobbning og diskriminering på arbejdspladsen er et alvorligt problem, der kan have langvarige virkninger på en medarbejders psykiske sundhed. Men det er endnu mere skadeligt, når ledere ikke hurtigt nok bliver opmærksomme for at hjælpe.

Vores varsler for mobning og diskriminering identificerer disse situationer og alarmerer prompte ledere, så de kan handle hurtigt.

ESSENTIALS
STANDARD
STANDARD
Winningtemp Academy

Når du begynder med et nyt værktøj, kan det undertiden føles overvældende med al den nye funktionalitet. Selv når du er fortrolig med et værktøj, kan der være nye funktioner over tid eller funktionalitet, du ikke vidste eksisterede.

Winningtemp Akademi sigter mod at give en bedre oplevelse til alle brugere. Fra korte og informative videoer til dybere emner om vores forskning, giver det dig en kickstart på din oplevelse med Winningtemp og maksimerer dens potentiale.

ESSENTIALS
STANDARD
STANDARD
Support
Understand
ACT
EMPOWER
EXPAND
Adgang til supportportal med FAQs og tutorials
ESSENTIALS
ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Email support
ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Pro
Winningtemp Academy
ESSENTIALS
STANDARD
STANDARD
Pro
UDVID DIT POTENTIALE

Tilføjelser, der hjælper din organisation med at præstere bedre

Integration – Brugere og grupper

Tilslut Winningtemp til dit personalesystem for at automatisere data og processer.

Single Sign On (SSO)

Få direkte adgang til Winningtemp gennem dit digitale forretningsmiljø med samme login.

HME - Bæredygtigt medarbejderengagement

Deltage i undersøgelser om bæredygtigt medarbejderinddragelse fra kommuner og amter.

Sammenfattet temperatur

En guldgrube for større organisationer. Mulighed for at forbinde flere virksomheder som datterselskaber til en enkelt virksomhed.

Det synes vores kunder

WInningtemp tilbyder dig en komplet service, baseret på dine forretningsbehov

Deltag i rigtige samtaler med dine medarbejdere, og vis dem, hvordan de bidrager til det større billede.
Employee EngagementG2 High PerformerEmployee Engagement
95
%
stigning i arbejdsglæde hos medarbejderne efter 1 års brug
2.1
Millioner
medarbejderes temperatur styret over hele kloden
33
%
fald i medarbejderudskiftning

Opdag, hvordan Winningtemp kan hjælpe dit team

Vi har en mission om at hjælpe medarbejderne med at få mest muligt ud af deres medarbejdere. Hvis dette ophidser dig, bør vi tale.

nogle af vores kunder