No items found.
close
Våra paket

Välj ett paket som passar dig bäst

Winningtemp finns i fyra olika format, anpassade utifrån de behov och förutsättningar ni har i er organisation.

Understand

Skicka automatiska pulsundersökningar för att lyssna och förstå hur dina medarbetare känner sig. Analysera och dela resultaten med hela organisationen.

ACT

Få automatiska insikter om de viktigaste resultaten. Vidta åtgärder, mät effekten och arbeta proaktivt så att du kan använda din tid där den behövs mest.

Empower

Skapa en kommunikativ, självledande kultur och ge medarbetarna möjligheten att leda sin egen utveckling.

Expand

Få en djupare förståelse för dina medarbetares erfarenheter. Skräddarsy dina undersökningar ännu mer efter företagets behov.
UNderstand
ACT
EMPOWER
EXPAND
Komplett survey engine

Winningtemp är det perfekta verktyget för företag som vill samla in feedback från sina anställda.

Våra enkätfrågor är baserade på över 600 forskningsstudier och omfattar de nio främsta kategorierna som påverkar medarbetarnas engagemang och välbefinnande.

Vi gör det enkelt att samla feedback från ditt team, så att du kan identifiera och åtgärda eventuella frågeställningar innan de blir problem.

Skräddarsydd chefsrapport

Det första steget för att driva förändring är att dela med sig av insikterna till andra. Med hjälp av vår chefsrapport kan du göra detta och mer därtill. Månadsrapporten innehåller en sammanfattning av vad som åstadkommits under varje vecka/månad för att ni även ska kunna jämföra!

Genom att titta på era uppgifter tillsammans kan ni hitta förbättringsåtgärder som i slutändan leder till en bättre företagskultur.

Milestones

Som chef är det viktigt att avsätta tid tillsammans med dina medarbetare för reflektion, att ge konstruktiv feedback och diskutera medarbetarens arbetstillfredsställelse och ambitioner.

Där kommer Milestones till hjälp! Oavsett om du föredrar att skapa egna mallar eller använda färdiga så underlättar Milestones produktiva samtal.

Genom att bjuda in medarbetare och låta både chefen och medarbetaren förbereda sig i förväg med anteckningar och utvärderingar blir mötet mer effektivt. Dessutom sparas mötesanteckningarna bekvämt inom plattformen, vilket säkerställer enkel åtkomst vid behov.

Smarta segment

Med smarta segment kan du skicka ut riktade frågor till nyanställda eller till en viss åldersgrupp.

Du kan välja mellan en mängd olika attribut för att anpassa utskicket, samtidigt som den anställde är helt anonym.

Visuell realtidsdata

Att veta hur de anställda känner sig, om de trivs på jobbet och hur de utvecklas är några av de frågor som organisationer vill får svar på.

Medarbetarundersökningar ger en ögonblicksbild av hur upplevelsen är på din arbetsplats, men verkligheten förändras ständigt.

Med visuell data i realtid kan du enkelt förstå och identifiera återkommande feedback och se trender i nyckelkategorier som medarbetarnöjdhet, autonomi och personlig utveckling; det ger dig den insikt du behöver för att bygga gladare och mer högpresterande team.  

Insikter

Det första steget för att förbättra medarbetarnas engagemang är att samla in feedback. Men det stora och mer komplexa arbetet kommer härnäst. Att förstå ditt teams styrkor och förbättringsområden är ofta svårt och tidskrävande att sammanställa.

Winningtemps automatiserade Insikter gör detta arbete åt dig. Cheferna får automatiskt se styrkor och förbättringsområden för sitt team, inklusive rekommenderade åtgärder att vidta.

Individuella insikter

För att skapa och upprätthålla en god företagskultur krävs bland annat tillit och förmåga att låta medarbetarna arbeta med sin egen utveckling.

Individuella insikter fokuserar på självledarskap och ger varje individ en djupare kunskap om sitt eget välbefinnande och engagemang. Dessa insikter kan sedan användas för personlig utveckling och som grund för egna åtgärder och handlingsplaner.

Insikter gör det lättare och mer motiverande för medarbetarna att arbeta på rätt områden, mot gemensamma mål.

Engagemangsrapport

Data är en vägledning för många beslut och behovet av en sammanställning i ett tydligt format är stort. Arbetet med att skapa en rapport samt inhämtandet av data från olika källor kan många gånger vara tidskrävande och kännas överväldigande.

I Winningtemp har vi fokuserat på att göra det svåra enkelt, och att skapa en årsrapport av er temperatur-data är endast ett par knapptryck bort. Engagemangsrapporten gör det möjligt för dig att generera en presentationsvänlig rapport, som visualiserar temperaturer, eNPS och svarsdeltagande. En perfekt start för det stundande mötet med organisationen.

Check-in lösning

Med Check-in-funktionen kan du snabbt och enkelt få feedback från alla dina anställda. Genom att logga in med en personlig kod kan de enkelt svara på dina undersökningar.

Detta gör det lättare för alla att ha en röst och bidra till temperaturen i din organisation.

Åtgärder

Som chef arbetar du ofta med många olika uppgifter samtidigt så det kan vara svårt att hitta tid för att arbeta med viktiga förbättringar inom ditt team, och än mindre att veta vilka områden du ska fokusera på.

Vår funktion Åtgärder gör allt det svåra arbetet åt dig. Med hjälp av teamets feedback föreslås viktiga fokusområden för dig, så att du enkelt kan skapa en åtgärd och fokusera på det som är viktigt: att mäta effekten.

Åtgärder är ett enkelt sätt för hela organisationen att arbeta tillsammans för att förbättra medarbetarnas engagemang.

Follow-Ups

Att ge kontinuerlig feedback är avgörande för att engagera medarbetare, men det kan vara utmanande att planera, strukturera och dokumentera sådana feedbacksessioner.

Med vår funktion Avstämningar kan du enkelt dokumentera möten för att följa upp framsteg, söka stöd och främja personlig utveckling. Dessa möten kan initieras av antingen chefen eller medarbetaren, och de framsteg som diskuteras sparas inom plattformen för framtida referens

Jämförelse med egen datakälla

Med vår funktion för Extern Datakälla kan du importera olika typer av data till Winningtemp och jämföra dem med dina temperaturresultat.

Du kommer att kunna se om det finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse och produktivitetsnivåer på arbetsplatsen eller hur mycket personalomsättningen kan ha förändrats sedan du införde nya riktlinjer och rutiner.

Få enkelt tillgång till en helhetsbild av din organisation för att mäta effekten och driva ständiga förbättringar.

Slack & Teams Integration

Få en sann bild av organisationens välbefinnande genom att förbättra svarsfrekvensen. Tillgänglighet och enkelhet är nyckeln - vår integration med Slack & Teams gör det enkelt.

De anställda får ett meddelande i tredjepartsappen och undersökningen är bara ett knapptryck bort.

Prediktioner

Det kan vara svårt att hantera problem som uppstått i organisationen eller i ett team. Problemets kärna kan ha funnits länge och vara djupt rotad innan det kommer upp till ytan.

Med hjälp av AI och maskininlärning ger Prediktioner dig viktiga insikter som hjälper dig att förebygga problem genom att vidta åtgärder innan de uppstår.

Individuella åtgärder

Många organisationer strävar efter att främja självledarskap för att skapa en agil och engagerande kultur. Men att implementera självledarskap kan ofta vara utmanande, och att följa upp det på ett effektivt sätt kan vara ännu knepigare.

Med hjälp av Individuella Åtgärder får medarbetarna möjlighet att skapa sina egna åtgärdsplaner för förbättringar och följa sin framsteg. Det  fungerar som ett värdefullt sätt att dokumentera de initiativ som tas av medarbetarna och kan användas som diskussionspunkter vid framtida uppföljningar.

Onboarding & offboarding surveys

Välkomna nyanställda och säg hejdå till de som slutar med hjälp av våra lättanvända surveys för onboarding och offboarding.

Våra färdiga surveys är utformade för att anpassas till specifika skeden i anställningen, så att du kan ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt. Med bättre insikt i dina anställdas drivkrafter och behov kan du se till att alla känner sig uppskattade och stöttade under hela deras tid hos din organisation.

Oavsett om du vill förbättra din onboarding-process eller förstå varför avgående anställda har valt att gå vidare, ger våra automatiserade undersökningar dig tillgång till de data du behöver.

Berömfunktion

Att visa uppskattning är en viktig del av en sund arbetsplatskultur.

Med Beröm kan de anställda tacka och ge uppskattning till sina kollegor direkt i plattformen. Detta gör det enkelt att skapa en positiv, upplyftande miljö där alla känner sig uppskattade.

Beröm är det perfekta sättet att göra varje dag till en bra dag.

Analys av personalomsättning

Personalomsättning är en viktig fråga som kräver kontinuerligt arbete. Med hjälp av Winningtemps personalomsättningsanalys kan du ligga steget före och behålla dina talanger.

Analysen visar svarsmönster för anställda som har valt att sluta och gör det möjligt att följa upp och jämföra med dina engagemangresultat - så att du proaktivt kan behålla dina talanger.

Guided Temperture meetings

För att förbättra dina resultat inom medarbetarengagemang är det viktigt att diskutera utfallet med dina team. Men det kan vara utmanande att veta hur och vad man ska diskutera.


Där finns nu Guided Temperature Meetings! Med hjälp av denna funktion får du som ledare färdiga mallar med engagerande ämnen som är högst relevanta för ditt team. Genom interaktiva element kan du aktivt involvera dina medarbetare under mötet och tillsammans bestämma åtaganden och åtgärder.

Tillvalskategorier

Arbetslivet har genomgått oväntade förändringar under de senaste åren och det kan vara svårt att hänga med och veta vad och hur man bäst mäter medarbetarnas engagemang.

Winningtemp förbättrar ständigt frågebatteriet för att följa dessa förändringar. I samarbete med Göteborgs universitet och erbjuder Winningtemp 11 tillvalskategorier som enkelt kan läggas till i dina undersökningar för att få ännu mer insikt i dina styrkor och förbättringsområden i verksamheten.

Accuracy score

Accuracy score ger dig de insikter du behöver för att fatta säkra beslut.

Den beräknar hur exakta resultaten är, så att du kan fokusera på de viktigaste områdena som kommer att ha störst effekt.

Smart index

Personalomsättning och frånvaro kan vara avgörande för en organisation - men de är ofta komplexa och svåra att förutse.

Smart Index sammanställer automatiskt ett index över de faktorer och frågor som forskningen visar har störst inverkan på båda kategorierna.

Detta ger dig en översikt i realtid och möjlighet att kontinuerligt övervaka förändringar i din organisation.

Multiple surveys

Att ställa samma frågor till medarbetare utspridda i olika länder, som arbetar med olika arbetsuppgifter eller där det finns stora kulturella skillnader är inte alltid lätt. Med Multiple Surveys har vi fokuserat på att göra det enklare för er som företag att ställa rätt frågor, till rätt personer, vid rätt tillfälle.

Med hjälp av Multiple Surveys har du nu möjlighet att skicka skräddarsydda standardundersökningar som alltid är relevanta för de olika team som du har inom din organisation. Resultatet? Medarbetarfeedback som är unik för ditt företag.

Multi Factor Authentication

Multi-factor authentication (MFA) ger extra säkerhet för ditt konto och kräver flera verifieringsmetoder för att hålla oönskade personer ute.

MFA är enkel att konfigurera och ger trygghet för dina uppgifter.

Hot Topics (NLP)

En öppen feedbackkultur är något som många organisationer strävar efter, men att gå igenom och läsa alla fritextsvar kan vara tidskrävande.

Hot Topics analyserar dina anställdas kommentarer och använder AI för att sammanställa de ord eller ämnen som diskuterades mest.

Med Hot Topics kan du spara tid och se vilka områden du bör fokusera på.

Egna utskick

Vill du samla in feedback om nya initiativ eller genomförda förändringar?

Med Egna utskick kan du enkelt samla in feedback genom att lägga till eller ta bort frågor från standardundersökningen och ställa specifika frågor till olika avdelningar eller anställda.  

ESSENTIALS
ESSENTIALS
ESSENTIALS
Smart Benchmarking

Du kan använda vår Benchmark-funktion för att se hur ditt engagemang står sig i jämförelse med alla Winningtemp-användare, eller till och med genomsnittet i din bransch.

Få omedelbar insikt i hur du presterar i förhållande till andra organisationer för att se till att du alltid är den föredragna arbetsgivaren.

ESSENTIALS
ESSENTIALS
ESSENTIALS
Heatmap analysis

Med hjälp av Heatmap-analysen kan du enkelt se vilka områden som har lågt engagemang och fokusera din uppmärksamhet på dessa.

Den samlade datan visar dig snabbt om ett område behöver mer ansträngning eller inte, så att du kan vidta åtgärder omedelbart för att se till att du stöder dina team på bästa möjliga sätt.

ESSENTIALS
ESSENTIALS
ESSENTIALS
Trenddiagram

Ni har redan infört många förbättringar, från individuella feedbackmöten till gruppövningar. Men hur vet du om de har rätt effekt?

Med trenddiagrammet kan du se i vilken riktning du är på väg och förstå vilken effekt dina initiativ har över tid.

ESSENTIALS
ESSENTIALS
ESSENTIALS
eNPS

"Hur troligt är det att du skulle rekommendera att arbeta på [företaget] till en vän eller bekant?" Förstå ert eNPS för varje anställd från dag ett.

Med eNPS-frågan som sömlöst adderas varje månad får du den mest fullständiga och uppdaterade informationen om hur ni som arbetsgivare värderas av era medarbetare.

ESSENTIALS
ESSENTIALS
ESSENTIALS
Anonyma konversationer

Med Anonyma konversationer kan dina anställda ge dig ärlig feedback om vad som går bra och vad som kan förbättras.

Det ger dem också möjlighet att uttrycka sina tankar på ett öppet sätt utan rädsla för att bli dömda, vilket skapar ett säkert utrymme där allas röster hörs.

ESSENTIALS
ESSENTIALS
ESSENTIALS
Winningtemp API

Engagemang är nyckeln till framgång, men många företag har svårt att korrelera uppgifter om anställdas engagemang med mätningar av affärsresultat.

Nu kan du göra det. Vårt API kan extrahera dina eNPS- och temperaturdata till andra HRIS-system, så att du får en fullständig bild av organisationens prestation. Datadriven HR har aldrig varit enklare.

ESSENTIALS
ESSENTIALS
Widget

Att dela temperaturresultaten till din organisation eller ditt team skapar en öppen och transparent arbetsmiljö.

Genom att aktivera vår Widget-funktion kan du enkelt göra temperaturen tillgänglig för alla anställda, så att de kan förstå hur organisationen mår och var ledarna vill förbättra sig.

Välj de kategorier du vill visa och storleken på widgeten och lägg sedan till den på ditt intranät, din receptionsdisplay eller din webbplats.

ESSENTIALS
ESSENTIALS
Custom logo

När nya verktyg implementeras är det inte alltid lätt för medarbetarna att veta vem verktyget faktiskt kommer ifrån vilket i sin tur kan resultera i att ni får en lägre svarsfrekvens på era undersökningar.

Med Custom logo tar ni er företagsbranding till nya höjder och gör det tydligt för era medarbetare att det är ni som företag som står bakom pulsundersökningarna i Winningtemp. En egen logotyp gör Winningtemp lite mer personligt för era medarbetare och kan samtidigt öka deras engagemang och förståelse kring varför de skall svara på pulsundersökningar.

ESSENTIALS
ESSENTIALS
ESSENTIALS
Mobbning & diskriminerings alerts

Mobbning och diskriminering på arbetsplatsen är en allvarlig fråga som kan få bestående effekter på en anställds psykiska hälsa. Det är dock ännu mer skadligt när cheferna inte varnas i tid för att hjälpa dem.

Våra alerts om mobbning och diskriminering identifierar dessa situationer och varnar omedelbart cheferna så att de kan agera snabbt.

ESSENTIALS
STANDARD
STANDARD
Winningtemp Academy

När man kommer igång med ett nytt verktyg kan det ibland kännas överväldigande med alla nya funktioner. Även om du är bekant med ett verktyg kan det tillkomma nya funktioner med tiden eller funktionalitet som du inte visste fanns.


Winningtemp Academy syftar till att ge alla användare en bättre upplevelse. Från korta insiktsfulla videor till djupare ämnen om vår forskning, kickstarta din upplevelse med Winningtemp och maximera potentialen.

ESSENTIALS
STANDARD
STANDARD
Support
Understand
ACT
EMPOWER
EXPAND
Access till supportportalen med FAQ & tutorials
ESSENTIALS
ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Email support
ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Pro
Winningtemp Academy
ESSENTIALS
STANDARD
STANDARD
Pro

Hur mycket kostar oengagerade medarbetare din organisation?

Steg 1
Antal medarbetare
Vad är genomsnittslönen i bolaget?
SEK
Räkna ut
right purple arrowwhite arrow right
38
I ÅRLIG KOSTNAD PER OENGAGERAD MEDARBETARE

Medarbetare som inte är engagerade kostar sitt företag motsvarande 18% av sin årslön - Läs mer

Hur stor del av medarbetarna är oengagerade?

Enligt Gallup's globala undersökning är snittet oengagerade medarbetare 19%

I TOTAL KOSTNAD FÖR OENGAGERADE MEDARBETARE
3812834
Reset

Intresserad av en demo?

Kontakta oss
white arrow rightwhite arrow right
Utöka din potential

Add-ons som hjälper din organisation att prestera på topp

Integration – Användare och Grupper

Koppla Winningtemp till ditt personalsystem för att automatisera data och processer.

Single Sign On (SSO)

Få direkt tillgång till Winningtemp genom din digitala affärsmiljö med samma inloggning.

HME - Hållbart medarbetarengagemang

Delta i undersökningar om hållbart medarbetarengagemang från kommuner och landsting.

Konsoliderad Temperatur

En guldgruva för större organisationer. Möjlighet att koppla flera företag som dotterbolag till ett enda företag.

Medarbetarundersökningar i toppklass

Winningtemp erbjuder dig en komplett tjänst, baserad utefter dina affärsbehov

Delta i samtal med dina medarbetare och visa dem hur de bidrar till helheten.
Employee EngagementG2 High PerformerEmployee Engagement
21
%
Genomsnittlig svarsfrekvens på Winningtemp pulsundersökningar
50
MIllion
insamlade svar från medarbetare - globalt.
26
%
Minskad personalomsättning rapporterad av Winningtemp-användare

Upptäck hur Winningtemp kan hjälpa ditt team

Vi är på ett uppdrag att hjälpa anställda att få ut det mesta av sina medarbetare.

Några av våra kunder