Winningtemp
PRIS

Vilket paket passar er bäst?

Winningtemp finns i tre olika format, anpassade utifrån de behov och förutsättningar ni har i er organisation.

Essentials

Mät och visualisera medarbetares välmående i realtid med Winningtemps forskningsbaserade plattform som drivs av AI.

Standard

Engagera och stärk medarbetarna med automatiserade insikter och skräddarsydda undersökningar.

stars winningtemp
Populär

Pro

Utvärdera på en ny nivå med Smart Index och prediktiva analyser. Agera på insikter genom att skapa åtgärder - och följ dessa över tid.

Funktioner

Essentials

Standard

Pro

Temperaturmätning ink. frågebatteri
Visuell realtidsdata
Check-in lösning
Slack-integration
Beröm
Precision
Automatiserad analys av temperatur
Personalisering av frågor
Smart benchmark – mot index
Skräddarsydd chefsrapport
Heatmap-analys
Avancerad jämförelse över tid
eNPS
Anonyma konversationer
Widget – API för visualisering av temperatur
Prediktions-funktioner
Åtgärder (+ skapa, tilldela, följ upp)
Smart Index – personalomsättning och psykisk ohälsa
Jämförelse med egen datakälla
Naturlig språkbehandling
Tillvalsfrågor

Supportfunktioner som ingår

Essentials

Standard

Pro

24/7 tillgänglighet till supportportalen med FAQ, tutorials & e-learnings
Support inom:
48 timmar
24 timmar
8 timmar
Möten, utbildning och konsultation med Customer Success Manager
30 min
10 hours/year
15 hours/year
Ytterligare stöd 1 250 kr/h + ev resekostnader
Support för alla användare
ISO certification Winningtemp

Winningtemp är certifierade med ISO 27001 och ISO 27701

Vi har alltid försäkrat att din data är säker, och nu har vi certifieringen som bevisar det! Detta innebär att vi följer standard för bästa praxis för att skydda din information och hålla din data privat.

FAQ

Vanliga frågor och svar

Hur arbetar organisationer med det resultat som Winningtemp visualiserar?
down arrow purple svg

Winningtemp presenterar inte bara en helhetsbild över din organisations välmående. Vi har gått ett steg längre och visualiserar trender, index och insikter i form av styrkor och förbättringsområden, samt ger dig förslag på åtgärder baserat på specifika insikter. Det innebär att du inte behöver analysera den insamlade datan – Winningtemp gör det åt dig.

Vi rekommenderar att arbeta med resultaten i flera led – från strategiska ledningsmöten och chefsforum till arbetsplatsträffar och team-möten. Våra kunders ledningar arbetar ofta med att följa upp nyckeltal i Winningtemp, såsom exempelvis eNPS, och sätter långsiktiga strategier för att främja dessa. Verksamhetsnära ledare skapar i sin tur forum där de diskuterar resultaten och formar åtgärdsplaner.

Vad brukar ledare tycka om Winningtemp?
down arrow purple svg

Ledare brukar tycka att Winningtemp stöttar dem i sitt ledarskap genom att visualisera hur deras medarbetare mår. Med insikterna kan ledarna sedan prioritera vart de ska rikta sina insatser för att stärka hela medarbetarupplevelsen.

Med hjälp av Winningtemps åtgärdsförslag och autogenererade rapporter slipper ledare djupdyka i statistik – vilket både sparar tid och bidrar till effektivitet. Många ledare har en magkänsla kring hur medarbetarna mår, men med Winningtemp får de konkret kunskap om välmåendet och ett bra underlag för att föra utvecklande dialoger med sitt team.

Är Winningtemp anonymt?
down arrow purple svg

Ja, Winningtemp är helt anonymt. Din chef kommer inte veta vilken smiley du använt eller vilken kommentar som kommer ifrån vilken medarbetare. Detta för att du som användare ska känna dig helt trygg med att vara ärlig och bidra med svar som speglar din sanna uppfattning av arbetsgivaren. Läs mer om Winningtemps anonymitet här.

Vad kostar Winningtemp?
down arrow purple svg

Winningtemps temperaturmätning finns tillgänglig i tre olika paket: Essentials, Standard och Pro. Dessa paket varierar i funktioner, nivå av chefsstöd samt datorintelligens.

Essentials innehåller Winningtemps mest grundläggande funktioner som syftar till att få en bild över hur din organisation mår. Detta paket passar för mindre organisationer som inte har ett behov av att nyttja den artificiella intelligensen i Winningtemp.

Standard ger dig djupare inblick i organisationens välmående genom autogenererade insikter om trendutvecklingar samt varningar för psykisk ohälsa och kränkande särbehandling. Här kan du även chatta anonymt med ditt team och få en översikt över organisationen i en så kallad heatmap.

Pro innehåller Winningtemps senaste funktioner såsom insikter och åtgärdsplaner för att öka din organisations arbetsglädje, ledarskap, utveckling och arbetsmiljö. Här kan du tilldela aktiviteter till medarbetare och följa vad respektive åtgärdsplan har för inverkan på deras upplevelse. Premium inkluderar även ett smart index baserat på AI, som ger dig prediktiva rapporter om hur er personalomsättning kommer se ut i framtiden. Detta paket skräddarsys individuellt för respektive organisation.

Utöver de olika paketen kan du också också köpa till moduler i Winningtemp, som exempelvis kompetensutveckling, avstämningar och målstyrning.

KUNDCASE

Läs några av våra kundcase

Hur effektiva medarbetarundersökningar hjälper Kungsleden att skapa förtroende bland medarbetare
Hur GetAccept bygger ett snabbväxande företag med datadrivet ledarskap
FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat