Pris

En lösning för dina behov

Med Winningemp skapar du en engagerad och välmående arbetsplats. Börja med att förstå era medarbetare, och bygg vidare från det.

Understand

Förstå hur dina medarbetares upplevelser genom automatiserade pulsmätningar och analysera sedan resultatet.

Från 4400 SEK per månad

Act

Var proaktiv med hjälp av automatiska insikter som hjälper er att se trender.

Empower

Ge era medarbetare möjlighet att ta ansvar för sin egen utveckling och skapa en kultur av självledarskap.

Expand

Få en djupare förståelse i era medarbetares upplevelse genom att skräddarsy era undersökningar.
Complete survey engine

är det perfekta verktyget för företag som vill samla in feedback från sina anställda.

Våra enkätfrågor är baserade på över 600 forskningsstudier och inkluderar de 9 bästa kategorierna som påverkar medarbetarnas engagemang och välbefinnande.

Vi gör det enkelt att få feedback från ditt team, så att du kan identifiera och ta itu med eventuella problem innan de blir ett problem.

Customised manager reporting

Det första steget i att driva förändring är att dela insikter med andra.

Genom att titta på dina data tillsammans kan du hitta förbättringsåtgärder som i slutändan leder dig mot en bättre företagskultur låter dig göra detta och mer, så se till att varje månadsrapport innehåller en sammanfattning av vad som uppnåddes under varje vecka/månad också för jämförelseändamål!

Milestones

Som chef är det viktigt att ägna tid tillsammans med dina anställda för att reflektera, ge konstruktiv feedback och diskutera dina medarbetares arbetstillfredsställelse och ambitioner.

Det är där Milestones hjälper dig! Oavsett om du föredrar att skapa dina egna mallar eller använda de färdiga mallarna underlättar milstolpar produktiva samtal.

Genom att bjuda in anställda och låta både chefen och medarbetaren förbereda sig i förväg med anteckningar och utvärderingar blir mötet effektivare. Dessutom sparas mötesanteckningarna bekvämt på plattformen, vilket säkerställer enkel åtkomst när det behövs.

Smart segments

låter dig skicka ut riktade frågor till nyanställda eller till en viss åldersgrupp.

Du kan välja mellan en mängd olika attribut för att anpassa undersökningen, samtidigt som du håller medarbetaren helt anonym.

Real-Time visual result

Att veta hur dina anställda mår, om de trivs med sitt arbete eller inte och hur de utvecklas är några av de frågor som organisationer vill veta.

Medarbetarundersökningar ger en ögonblicksbild av hur upplevelsen är på din arbetsplats, men verkligheten förändras ständigt.

Du kan enkelt förstå och identifiera återkommande feedback och se trender inom nyckelkategorier som medarbetarnöjdhet, autonomi och personlig utveckling; vilket ger dig den insikt du behöver för att bygga lyckligare, högpresterande team. , du kan enkelt förstå och identifiera återkommande feedback och se trender inom nyckelkategorier som medarbetarnöjdhet, autonomi och personlig utveckling; vilket ger dig den insikt du behöver för att bygga lyckligare, högpresterande team.

Insights

Det första steget för att förbättra medarbetarnas engagemang är att samla in feedback. Men det stora och mer komplexa arbetet kommer därefter. Att förstå teamets styrkor och förbättringsområden är ofta svårt och tidskrävande att sammanställa.

Winningtemps automatiserade Insights gör detta arbete åt dig. Chefer visas automatiskt styrkor och förbättringsområden för sitt team, inklusive rekommenderade åtgärder att vidta.

Individual insights

Att skapa och upprätthålla en god företagskultur kräver bland annat förtroende och förmåga att låta medarbetarna arbeta med sin egen utveckling.

fokuserar på självledarskap och ge varje individ en djupare kunskap om sitt eget välbefinnande och engagemang. Dessa insikter kan sedan användas för personlig utveckling och som grund för egna handlingar och handlingsplaner.

Insikter gör det enklare och mer motiverande för medarbetarna att arbeta på rätt områden, mot gemensamma mål.

Engagement Report

Data är en guide för många beslut och behovet av en sammanfattning i ett tydligt format är stort. Processen att skapa en rapport och samla in data från olika källor kan ofta vara tidskrävande och kännas överväldigande.

På Winningtemp har vi fokuserat på att göra det svåra enkelt, och att skapa en årsrapport från dina temperaturdata är bara några klick bort. Den låter dig generera en presentationsvänlig rapport, visualisera temperaturer, ENP och svarsdeltagande. En perfekt start för det kommande mötet med organisationen.

Check-in solution

M , kan du snabbt och enkelt få feedback från alla dina anställda. Genom att logga in med en personlig kod kan de enkelt svara på dina undersökningar.

Detta gör det lättare för alla att ha en röst och bidra till temperaturen i din organisation.

Actions

Som chef arbetar du ofta med en mängd olika uppgifter samtidigt så det kan vara svårt att hitta tid att arbeta med viktiga förbättringar inom ditt team, än mindre veta vilka områden du ska fokusera på.

Vår gör allt hårt arbete för dig. Med hjälp av teamets feedback föreslås viktiga fokusområden för dig, så att du enkelt kan skapa en åtgärd och fokusera på det som är viktigt: att mäta effekten.

Åtgärder är ett enkelt sätt för hela organisationen att arbeta tillsammans för att förbättra medarbetarnas engagemang

1:1 & Follow-ups

Det är viktigt att ha kontinuerliga 1:1 -samtal med medarbetarna för att arbeta med personlig utveckling, dina mål och för att stärka relationen till medarbetaren.

Dessa samtal är bäst när de är strukturerade och välplanerade. I Winningtemp kan du schemalägga din 1:1 direkt i verktyget och båda parter kan förbereda anteckningar som sedan visas när mötet har startat.

All information sparas i plattformen så att du enkelt kan gå tillbaka och följa upp från tidigare möten.

Custom email domain

När du kommunicerar enkäter till dina anställda är det ibland svårt att uppnå önskad svarsfrekvens om utsändningen inte kommer från din organisations e-post.Istället för att använda vår generiska e-post (noreply@winningtemp.com) du kan använda din organisations föredragna domän.

Anpassad e-postdomän som ser till att enkäter hittar vägen till dina användare, vilket säkerställer ett sömlöst kommunikationsflöde.

Slack & Teams Integration

Få en sann bild av din organisations välbefinnande genom att förbättra svarsfrekvensen. Tillgänglighet och enkelhet är nyckeln - vår

Anställda får ett meddelande med en länk direkt i Slack och undersökningen är bara ett klick bort. gör det enkelt.

Predictions

Att hantera problem som har uppstått i organisationen eller i ett team kan vara svårt. Kärnan i problemet kan ha hänt länge och vara djupt rotad innan den kommer till ytan.

Med hjälp av AI och maskininlärning Prediktioner ge dig viktig insikt för att hjälpa dig att förebygga problem genom att vidta åtgärder innan de uppstår.

Individual actions

Många organisationer strävar efter självledarskap för att utveckla en smidig och engagerande kultur. Att implementera självledarskap kan dock ofta vara utmanande, och att effektivt följa upp det kan vara ännu svårare.

Genom Individual Actions har medarbetarna möjlighet att skapa egna handlingsplaner för förbättringar och följa deras framsteg. Det fungerar som ett värdefullt sätt att dokumentera de initiativ som tas av anställda och kan användas som diskussionspunkter i framtida uppföljningssessioner.

Onboarding & offboarding surveys

Välkomna nyanställda och säg adjö till dem som lämnar med vår lättanvända och undersökningar.

Våra färdiga enkäter är utformade för att skräddarsys efter det specifika anställningsstadiet, så att du ställer rätt frågor vid rätt tidpunkt. Med bättre insikt i dina anställdas motiv och behov kan du se till att alla känner sig värderade och stödda under hela sin tid i din organisation.

Oavsett om du vill förbättra din onboarding-process eller förstå varför avgående anställda har valt att gå vidare, kommer våra automatiska enkäter att ge dig tillgång till de uppgifter du behöver.

Employee recognition

Att visa erkännande är en viktig del av en hälsosam arbetsplatskultur.

, anställda kan tacka och visa uppskattning till sina kollegor direkt inom plattformen. Detta gör det enkelt att skapa en positiv, upplyftande miljö där alla känner sig värderade.

Beröm är det perfekta sättet att göra varje dag till en bra dag.

Employee turnover analysis

Personalomsättning är en viktig fråga som kräver en kontinuerlig process. Med hjälp av Winningtemps personalomsättningsanalys kan du ligga steget före och behålla din talang.

Analysen visar svarsmönster för anställda som har valt att lämna och låter dig följa upp och jämföra med dina engagemangsresultat - så att du proaktivt kan behålla din talang.

Guided Temperature meetings

För att förbättra dina engagemangsresultat är det viktigt att diskutera resultaten med dina team. Men att veta hur och vad man ska ta itu med när det gäller engagemangsresultat kan vara utmanande.

Det är där kom in! Den här funktionen ger dig färdiga mallar med engagerande ämnen som är mycket relevanta för ditt team. Genom interaktiva element kan du aktivt involvera dina anställda under mötet och gemensamt etablera åtaganden och åtgärder tillsammans.

Supplemental Categories

Hållbarhet, DE&I, självledarskap, ambassadörskap, förtroende och innovation är alla viktiga områden som organisationer vill förstå och förbättra. Väl, nu kan du.

Utvecklat i samarbete med Göteborgs universitet, dessa 6 kan enkelt läggas till i dina undersökningar för att få ännu mer insikt i dina styrkor och förbättringsområden i hela verksamheten.

Accuracy score

ger dig de insikter du behöver för att fatta säkra beslut.

Den beräknar hur exakta resultaten är, så att du kan fokusera på de viktigaste områdena som kommer att ha störst inverkan.

Smart index

Personalomsättning och frånvaro kan vara avgörande för en organisation - men de är ofta komplexa och svåra att förutsäga.

sammanställer automatiskt ett index över de faktorer och frågor som forskning visar har störst inverkan på båda kategorierna.

Detta ger dig en överblick i realtid och möjlighet att kontinuerligt övervaka förändringar i din organisation.

Multiple surveys

Att ställa samma frågor till anställda spridda i olika länder, arbeta med olika uppgifter eller där det finns stora kulturella skillnader är inte alltid lätt. Med Multiple Surveys har vi fokuserat på att göra det lättare för dig som företag att ställa rätt frågor, till rätt personer, vid rätt tidpunkt.

Använda vår Multiple Surveys Som alternativ har du nu möjlighet att skicka skräddarsydda standardundersökningar som alltid är relevanta för de olika team som du har inom din organisation. Resultatet? Feedback från anställda som är unik för ditt företag.

Multi Factor Authentication

är ett skiktat tillvägagångssätt för att säkra data och applikationer där ett system kräver att en användare presenterar en kombination av två eller flera referenser för att verifiera en användares identitet för inloggning.

Detta minskar risken för inloggningsattacker och minskar säkerhetssårbarheten för lösenordsintrång.

Hot Topics (NLP)

En öppen feedbackkultur är något som många organisationer strävar efter, men att gå igenom och läsa alla fritextsvar kan vara tidskrävande.

Hot Topics analyserar dina anställdas kommentarer och använder AI för att sammanställa de ord eller ämnen som diskuterades mest.

Med Hot Topics kan du spara tid och se vilka områden du bör fokusera på.

Custom surveys

Vill du samla in feedback om ditt nya initiativ eller de senaste ändringarna?

Med , kan enkelt fånga feedback genom att lägga till eller ta bort frågor från standardundersökningen samt ställa specifika frågor till olika avdelningar eller anställda.

Smart Benchmarking

Få omedelbar insikt i hur du presterar mot andra organisationer för att se till att du alltid är den arbetsgivare du väljer. för att se hur dina engagemangsresultat jämförs med alla Winningtemp-användare, eller till och med mot genomsnittet i din bransch.

Heatmap analysis

De data som samlas in visar snabbt om ett område behöver mer ansträngning eller inte, så att du kan vidta åtgärder omedelbart för att säkerställa att du stöder dina team på bästa möjliga sätt. , du kan enkelt se vilka områden som har lågt engagemang och fokusera din uppmärksamhet där.

Trend diagram

Från individuella feedbacksessioner till gruppövningar, du har redan lagt många förbättringar på plats. Men hur vet du om de har rätt effekt?

Den låter dig se vilken riktning du är på väg och förstå vilken inverkan dina initiativ har över tid.

eNPS

”Hur sannolikt är det att du rekommenderar att du arbetar på [företaget] till en vän eller en bekant?”

Förstå För varje anställd från dag ett. Med eNPS-frågan som läggs till sömlöst i varje enskild månad har du de mest kompletta och uppdaterade arbetsgivarvärdesuppgifterna tillgängliga.

Anonymous 2-way conversations

Det ger dem också möjlighet att uttrycka sina tankar på ett öppet sätt utan rädsla för att bli bedömda, vilket skapar ett säkert utrymme där allas röst hörs. , dina anställda kan ge dig ärlig feedback om vad som går bra och var det kan finnas utrymme för förbättringar.

Winningtemp API

Engagemang är nyckeln till framgång, men många företag kämpar för att korrelera data om sysselsättningsengagemang med mätvärden för affärsresultat.

Väl, nu kan du. kan extrahera dina ENP- och temperaturdata till andra HRIS-system, så att du har en fullständig bild av din organisations prestanda. Datadriven HR har aldrig varit enklare.

Widget

Genom att dela temperaturresultaten från din organisation eller ditt team skapas en transparent och öppen arbetsmiljö.

Genom att aktivera vår

Välj vilka kategorier du vill visa och storleken på widgeten och lägg sedan till den på ditt intranät, mottagningsdisplay eller webbplats. , du kan enkelt göra temperaturen tillgänglig för alla anställda så att de kan förstå hälsan i sin organisation och var ledare vill förbättra.

Custom logo

När nya verktyg implementeras är det inte alltid lätt för medarbetarna att veta vem verktyget faktiskt kommer från, vilket i sin tur kan resultera i en lägre svarsfrekvens på dina undersökningar.

En anpassad logotyp gör Winningtemp lite mer personligt för dina anställda och kan också öka deras engagemang och förståelse för varför de ska ta pulsenkäterna. du kan ta ditt företags branding till nya höjder och göra det klart för dina anställda att du som företag står bakom pulsundersökningarna i Winningtemp.

Bullying & discrimination alerts

Mobbning och diskriminering på arbetsplatsen är en allvarlig fråga som kan ha bestående effekter på en anställds psykiska hälsa. Det är dock ännu mer skadligt när chefer inte varnas tillräckligt snabbt för att hjälpa dem.

Vår varningar identifierar dessa situationer och varnar omedelbart chefer så att de kan agera snabbt.

Winningtemp Academy

När du kommer igång med ett nytt verktyg kan det ibland kännas överväldigande med all ny funktionalitet. Även när du är bekant med ett verktyg kan det finnas nya funktioner över tid eller funktionalitet som du inte visste fanns.

syftar till att ge en bättre upplevelse för alla användare. Från korta insiktsfulla videor till djupare ämnen om vår forskning, kickstarta din upplevelse med Winningtemp och maximera dess potential.

Tillgång till supportportalen med vanliga frågor och handledning
Email support
Winningtemp Academy
Addons

Extra verktyg för att stärka teamen

1

Integrationer

Koppla ihop Winningtemp med ditt HR-system för att automatisera data och processer.

2

Single Sign On (SSO)

Få direkt tillgång till Winningtemp genom din digitala affärsmiljö med samma inloggning.

3

HME - Hållbart medarbetar-engagemang

Delta i undersökningar om hållbart medarbetarengagemang från kommuner och landsting.

4

Samla temperaturer från flera ställen

Samla data från flera företag under ett och samma tak.

Winningtemp Consulting

Vill ni skapa en skarpare strategi eller utveckla era ledare? Vårt breda utbud av kurser och workshops är baserade på den vetenskapsbaserade metoden "5 Wining Ways."

Vi hjälper tusentals team att bli vinnare

300
tusen
användare varje vecka
28
miljoner
skickade undersökningar
200
miljoner
datapunkter