No items found.
close
våra paket

Välj ett paket som passar dig bäst

Winningtemp finns i tre olika format, anpassade utifrån de behov och förutsättningar ni har i er organisation.

pricing essentials illustration

Essentials

För organisationer som vill ersätta sina årliga medarbetarundersökningar med vetenskapsbaserade pulsmätningar.
  • Pulsundersökningar som levereras i realtid via e-post, webb eller app, vilket gör det enkelt att fånga upp feedback från de anställda
  • Skapa en kultur av tacksamhet och uppskattning genom att dela beröm mellan anställda
  • Visualisera enkelt de viktigaste resultaten för medarbetarengagemang, i realtid.

Pro

Förbättra & utveckla din företagskultur med automatiserade prediktioner, fler mätbara områden och verktyg för självledarskap.

Allt i ‘Standard’ plus...

  • Förstå hela medarbetarens livscykel med onboarding, offboarding och anpassade undersökningar
  • Spara tid och pengar genom att använda Smart Index för att förutse personalomsättning
  • Bygg framgångsrika team genom att skapa skräddarsydda handlingsplaner för dina anställda och chefer
  • Täck de ämnen som är viktigast för dina anställda genom att använda ytterligare tillvalskategorier, t.ex. hållbarhet, mångfald & självledarskap

Jämför paketen

FUNKTIONER
ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Komplett survey engine

Winningtemp är det perfekta verktyget för företag som vill samla in feedback från sina anställda.

Våra enkätfrågor är baserade på över 600 forskningsstudier och omfattar de nio främsta kategorierna som påverkar medarbetarnas engagemang och välbefinnande.

Vi gör det enkelt att samla feedback från ditt team, så att du kan identifiera och åtgärda eventuella frågeställningar innan de blir problem.


ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Visuell realtidsdata

Att veta hur de anställda känner sig, om de trivs på jobbet och hur de utvecklas är några av de frågor som organisationer vill veta.

Medarbetarundersökningar ger en ögonblicksbild av hur upplevelsen är på din arbetsplats, men verkligheten förändras ständigt.

Med visuell data i realtid kan du enkelt förstå och identifiera återkommande feedback och se trender i nyckelkategorier som medarbetarnöjdhet, autonomi och personlig utveckling; det ger dig den insikt du behöver för att bygga gladare och högpresterande team.  


ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Check-in lösning

Med Check-in-funktionen kan du snabbt och enkelt få feedback från alla dina anställda. Genom att logga in med en personlig kod kan de enkelt svara på dina undersökningar.


Detta gör det lättare för alla att ha en röst och bidra till temperaturen i din organisation.


ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Slack & Teams integration

Svarsfrekvens är en viktig faktor för att få en rättvisande bild över organisationens välmående. Tillänglighet och enkelhet är nyckeln.

Vår integration med Slack och Teams gör det enkla enklare. Medarbetarna får en notis med en svarslänk direkt i Slack och enkäten är endast ett knapptryck bort.


ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Berömfunktion

Att visa uppskattning är en viktig del av en sund arbetsplatskultur.

Med Beröm kan de anställda tacka och ge uppskattning till sina kollegor direkt i plattformen. Detta gör det enkelt att skapa en positiv, upplyftande miljö där alla känner sig uppskattade.

Praise är det perfekta sättet att göra varje dag till en bra dag.


ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Accuracy Score

Precision ger dig de insikter du behöver för att fatta säkra beslut.

Den beräknar hur exakta resultaten är, så att du kan fokusera på de viktigaste områdena som kommer att ha störst effekt.


ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Multi Factor Authentication


Multi-factor authentication (MFA) ger extra säkerhet för ditt konto och kräver flera verifieringsmetoder för att hålla oönskade personer ute.

MFA är enkel att konfigurera och ger trygghet för dina uppgifter.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Egna utskick

Vill du samla in feedback om nya initiativ eller genomförda förändringar?

Med Egna utskick kan du enkelt samla in feedback genom att lägga till eller ta bort frågor från standardundersökningen och ställa specifika frågor till olika avdelningar eller anställda.  


ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Smart benchmarking - mot index

Du kan använda vår Benchmark-funktion för att se hur ditt engagemang står sig i jämförelse med alla Winningtemp-användare, eller till och med med med genomsnittet i din bransch.

Få omedelbar insikt i hur du presterar i förhållande till andra organisationer för att se till att du alltid är den föredragna arbetsgivaren.


ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Skräddarsydd chefsrapport

Det första steget för att driva förändring är att dela med sig av insikterna till andra. Med hjälp av vår chefsrapport kan du göra detta och mer därtill. Månadsrapporten innehåller en sammanfattning av vad som åstadkommits under varje vecka/månad för att ni även ska kunna jämföra!

Genom att titta på era uppgifter tillsammans kan ni hitta förbättringsåtgärder som i slutändan leder till en bättre företagskultur.


ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Heatmap analysis

Med hjälp av Heatmap-analysen kan du enkelt se vilka områden som har lågt engagemang och fokusera din uppmärksamhet på dessa.

Den samlade datan visar dig snabbt om ett område behöver mer ansträngning eller inte, så att du kan vidta åtgärder omedelbart för att se till att du stöder dina team på bästa möjliga sätt.


ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Trenddiagram

Ni har redan infört många förbättringar, från individuella feedbackmöten till gruppövningar. Men hur vet du om de har rätt effekt?

Med trenddiagrammet kan du se i vilken riktning du är på väg och förstå vilken effekt dina initiativ har över tid.


ESSENTIALS
STANDARD
Pro
eNPS

"Hur troligt är det att du skulle rekommendera att arbeta på [företaget] till en vän eller bekant?"

Förstå ert eNPS för varje anställd från dag ett. Med eNPS-frågan som sömlöst adderas varje månad får du den mest fullständiga och uppdaterade informationen om hur ni som arbetsgivare är värderas av era medarbetare.


ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Mobbning & diskriminering alerts

Mobbning och diskriminering på arbetsplatsen är en allvarlig fråga som kan få bestående effekter på en anställds psykiska hälsa. Det är dock ännu mer skadligt när cheferna inte varnas i tid för att hjälpa dem.

Våra alerts om mobbning och diskriminering identifierar dessa situationer och varnar omedelbart cheferna så att de kan agera snabbt.


ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Anonyma konversationer

Med Anonyma konversationer kan dina anställda ge dig ärlig feedback om vad som går bra och vad som kan förbättras.

Det ger dem också möjlighet att uttrycka sina tankar på ett öppet sätt utan rädsla för att bli dömda, vilket skapar ett säkert utrymme där allas röster hörs.


ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Insikter

Det första steget för att förbättra medarbetarnas engagemang är att samla in feedback. Men det stora och mer komplexa arbetet kommer härnäst. Att förstå ditt teams styrkor och förbättringsområden är ofta svårt och tidskrävande att sammanställa.

Winningtemps automatiserade Insikter gör detta arbete åt dig. Cheferna får automatiskt se styrkor och förbättringsområden för sitt team, inklusive rekommenderade åtgärder att vidta.


ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Individuella insikter

För att skapa och upprätthålla en god företagskultur krävs bland annat tillit och förmåga att låta medarbetarna arbeta med sin egen utveckling.

Individuella insikter fokuserar på självledarskap och ger varje individ en djupare kunskap om sitt eget välbefinnande och engagemang. Dessa insikter kan sedan användas för personlig utveckling och som grund för egna åtgärder och handlingsplaner.

Insikter gör det lättare och mer motiverande för medarbetarna att arbeta på rätt områden, mot gemensamma mål.


ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Winningtemp API

Engagemang är nyckeln till framgång, men många företag har svårt att korrelera uppgifter om anställdas engagemang med mätningar av affärsresultat.

Nu kan du göra det. Vårt API kan extrahera dina eNPS- och temperaturdata till andra HRIS-system, så att du får en fullständig bild av organisationens prestation. Datadriven HR har aldrig varit enklare.


ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Smarta segment

Varje organisation, team och individ är unik och att då svara på samma frågor oberoende av förutsättningarna är inte alltid den bästa lösningen.

Använd våra Smarta segment för att skicka ut riktade frågor till nyanställda eller till en specifik åldersgrupp. Våra Smarta segment låter er välja mellan flera olika attribut för att anpassa utskicken samtidigt som medarbetaren fortfarande är helt anonym.


ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Widget

Att dela temperaturresultaten till din organisation eller ditt team skapar en öppen och transparent arbetsmiljö.

Genom att aktivera vår Widget-funktion kan du enkelt göra temperaturen tillgänglig för alla anställda, så att de kan förstå hur organisationen mår och var ledarna vill förbättra sig.

Välj de kategorier du vill visa och storleken på widgeten och lägg sedan till den på ditt intranät, din receptionsdisplay eller din webbplats.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Custom logo

När nya verktyg implementeras är det inte alltid lätt för medarbetarna att veta vem verktyget faktiskt kommer ifrån vilket i sin tur kan resultera i att ni får en lägre svarsfrekvens på era undersökningar.

Med Custom logo tar ni er företagsbranding till nya höjder och gör det tydligt för era medarbetare att det är ni som företag som står bakom pulsundersökningarna i Winningtemp. En egen logotyp gör Winningtemp lite mer personligt för era medarbetare och kan samtidigt öka deras engagemang och förståelse kring varför de skall svara på pulsundersökningar.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Multiple surveys

Att ställa samma frågor till medarbetare utspridda i olika länder, som arbetar med olika arbetsuppgifter eller där det finns stora kulturella skillnader är inte alltid lätt. Med Multiple Surveys har vi fokuserat på att göra det enklare för er som företag att ställa rätt frågor, till rätt personer, vid rätt tillfälle.

Med hjälp av Multiple Surveys har du nu möjlighet att skicka skräddarsydda standardundersökningar som alltid är relevanta för de olika team som du har inom din organisation. Resultatet? Medarbetarfeedback som är unik för ditt företag.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Åtgärder

Som chef arbetar du ofta med många olika uppgifter samtidigt så det kan vara svårt att hitta tid för att arbeta med viktiga förbättringar inom ditt team, och än mindre att veta vilka områden du ska fokusera på.

Vår funktion Åtgärder gör allt det svåra arbetet åt dig. Med hjälp av teamets feedback föreslås viktiga fokusområden för dig, så att du enkelt kan skapa en åtgärd och fokusera på det som är viktigt: att mäta effekten.

Åtgärder är ett enkelt sätt för hela organisationen att arbeta tillsammans för att förbättra medarbetarnas engagemang.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Engagemangsrapport

Data är en vägledning för många beslut och behovet av en sammanställning i ett tydligt format är stort. Arbetet med att skapa en rapport samt inhämtandet av data från olika källor kan många gånger vara tidskrävande och kännas överväldigande.

I Winningtemp har vi fokuserat på att göra det svåra enkelt, och att skapa en årsrapport av er temperatur-data är endast ett par knapptryck bort. Engagemangsrapport gör det möjligt för dig att generera en presentationsvänlig rapport, som visualiserar temperaturer, eNPS och svarsdeltagande. En perfekt start för det stundande mötet med organisationen.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Prediktioner

Det kan vara svårt att hantera problem som uppstått i organisationen eller i ett team. Problemets kärna kan ha funnits länge och vara djupt rotad innan det kommer upp till ytan.

Med hjälp av AI och maskininlärning ger Prediktioner dig viktiga insikter som hjälper dig att förebygga problem genom att vidta åtgärder innan de uppstår.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Analys av personalomsättning

Personalomsättning är en viktig fråga som kräver kontinuerligt arbete. Med hjälp av Winningtemps personalomsättningsanalys kan du ligga steget före och behålla dina talanger.

Analysen visar svarsmönster för anställda som har valt att sluta och gör det möjligt att följa upp och jämföra med dina engagemangresultat - så att du proaktivt kan behålla dina talanger.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Smart Index

Personalomsättning och frånvaro kan vara avgörande för en organisation - men de är ofta komplexa och svåra att förutse.

Smart Index sammanställer automatiskt ett index över de faktorer och frågor som forskningen visar har störst inverkan på båda kategorierna.

Detta ger dig en översikt i realtid och möjlighet att kontinuerligt övervaka förändringar i din organisation.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Hot Topics (NLP)

En öppen feedbackkultur är något som många organisationer strävar efter, men att gå igenom och läsa alla fritextsvar kan vara tidskrävande.

Hot Topics analyserar dina anställdas kommentarer och använder AI för att sammanställa de ord eller ämnen som diskuterades mest.

Med Hot Topics kan du spara tid och se vilka områden du bör fokusera på.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Jämförelse med egen datakälla

Med vår funktion för Extern Datakälla kan du importera olika typer av data till Winningtemp och jämföra dem med dina temperaturresultat.

Du kommer att kunna se om det finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse och produktivitetsnivåer på arbetsplatsen eller hur mycket personalomsättningen kan ha förändrats sedan du införde nya riktlinjer och rutiner.

Få enkelt tillgång till en helhetsbild av din organisation för att mäta effekten och driva ständiga förbättringar.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Stöd för Onboarding & Offboarding

Välkomna nyanställda och säg hejdå till de som slutar med hjälp av våra lättanvända surveys för onboarding och offboarding.

Våra färdiga surveys är utformade för att anpassas till specifika skeden i anställningen, så att du kan ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt. Med bättre insikt i dina anställdas drivkrafter och behov kan du se till att alla känner sig uppskattade och stöttade under hela deras tid hos din organisation.

Oavsett om du vill förbättra din onboarding-process eller förstå varför avgående anställda har valt att gå vidare, ger våra automatiserade undersökningar dig tillgång till de data du behöver.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Tillvalskategorier

Arbetslivet har genomgått oväntade förändringar under de senaste åren och det kan vara svårt att hänga med och veta vad och hur man bäst mäter medarbetarnas engagemang.

Winningtemp förbättrar ständigt frågebatteriet för att följa dessa förändringar. I samarbete med Göteborgs universitet och erbjuder Winningtemp 11 tillvalskategorier som enkelt kan läggas till i dina undersökningar för att få ännu mer insikt i dina styrkor och förbättringsområden i verksamheten.

ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Support
ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Access till supportportalen med FAQ & tutorials
ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Support inom:
ESSENTIALS
48 kontorstimmar
STANDARD
24 kontorstimmar
Pro
8 kontorstimmar
Möten, utbildning och konsultation med Customer Success Manager
ESSENTIALS
30 min/år
STANDARD
10 timmar/år
Pro
15 timmar/år
Ytterligare stöd 1 250 kr/h + ev resekostnader
ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Customer support för alla användare
ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Utökad CS-support
ESSENTIALS
STANDARD

Hur mycket kostar oengagerade medarbetare din organisation?

Steg 1
Antal medarbetare
Vad är genomsnittslönen i bolaget?
SEK
Räkna ut
right purple arrowwhite arrow right
38
I ÅRLIG KOSTNAD PER OENGAGERAD MEDARBETARE

Medarbetare som inte är engagerade kostar sitt företag motsvarande 18% av sin årslön - Läs mer

Hur stor del av medarbetarna är oengagerade?

Enligt Gallup's globala undersökning är snittet oengagerade medarbetare 19%

I TOTAL KOSTNAD FÖR OENGAGERADE MEDARBETARE
3812834
Reset

Intresserad av en demo?

Kontakta oss
white arrow rightwhite arrow right
UTÖKA DIN POTENTIAL

Add-ons som hjälper din organisation att prestera på topp

Meningsfulla medarbetarsamtal

Fokusera på medarbetarnas behov och mål med utvärderingar eller återkopplingsmöten.

Med vår modul för medarbetarsamtal blir det enkelt att skapa processer och struktur för hur samtalen ska hanteras och dokumenteras. All historik av era samtal sparas i Winningtemp och ni knyter dem till respektive grupp och medarbetare. Det skapar en förutsättning både för medarbetare och chef att kunna gå tillbaka och ta del av samtalet och eventuella målsättningar, motiveringar eller överenskommelser som man med tiden kan glömma bort.

För medarbetarsamtal finns möjligheten att få tillgång till mallar som kan underlätta för chefen att strukturera upp mötet, ha rätt förutsättningar och kvalitet i att genomföra mötet, men också för att säkerställa att samtliga områden berörs. Det går att bjuda in, förbereda och verifiera samtalet. Skulle en ny chef ta över ansvaret för en medarbetare kommer den personen ha tillgång till de tidigare samtalen.

Integration – Användare och Grupper

Koppla Winningtemp till ditt personalsystem för att automatisera data och processer.

Single Sign On (SSO)

Få direkt tillgång till Winningtemp genom din digitala affärsmiljö med samma inloggning.

HME - Hållbart medarbetarengagemang

Delta i undersökningar om hållbart medarbetarengagemang från kommuner och landsting.

Konsoliderad Temperatur

En guldgruva för större organisationer. Möjlighet att koppla flera företag som dotterbolag till ett enda företag.

MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR I TOPPKLASS

Winningtemp erbjuder dig en komplett tjänst, baserad utefter dina affärsbehov.

Delta i samtal med dina medarbetare och visa dem hur de bidrar till helheten.
Employee EngagementG2 High PerformerEmployee Engagement
95
%
Genomsnittlig svarsfrekvens på Winningtemp pulsundersökningar
50
Miljoner
miljoner insamlade svar från medarbetare - globalt.
33
%
Minskad personalomsättning rapporterad av Winningtemp-användare

Upptäck hur Winningtemp kan hjälpa ditt team

Vi är på ett uppdrag att hjälpa anställda att få ut det mesta av sina medarbetare.

Några av våra kunder