Resources
Blog

Hur fungerar frågeutskicken bakom Winningtemps temperaturmätningar?

Product Crew
January 22, 2020
Minutes
Hur fungerar frågeutskicken bakom Winningtemps temperaturmätningar?

Varför AI och forskningen bakom Winningtemp gör ditt arbetsliv enklare.

Om du inte frågar, kommer du heller inte att få några svar. De flesta känner till den frasen från våra föräldrar, skolan eller arbetsplatsen. Och i sanningens namn är detta vad Winningtemp handlar om – frågor och svar. De senaste åren har datadrivna plattformar inom modern Performance Management lanserats på marknaden. Dessa ersätter ofta den årliga medarbetarundersökningen, och är baserade på.. ja, du gissar rätt, frågor och svar. Där slutar dock likheterna mellan verktygen, och skillnaderna mellan lösningarna blir uppenbara.Nyckeln till framgång (som i detta fall handlar om bättre prestationer, förbättrad produktivitet, högre arbetsglädje och mer engagerade medarbetare) är att ställa rätt frågor och dra korrekt slutsatser från svaren. Därför har vi de senaste åren investerat i att kombinera beteendevetenskap och forskning med artificiell intelligens och deep learning.Denna kombination gör att Winningtemp sticker ut i mängden.

Som ett exempel för att hålla dig intresserad – de kunder som har använt Winningtemp i mer än ett år har i snitt minskat sin personalomsättning med 30 %!

Vad gör egentligen plattformen?

För att förklara hur vi kan hjälpa våra kunder att uppnå dessa siffror måste vi backa bandet till 2014 då allt började. Winningtemp föddes från en enkel idé – om du kan kombinera all forskning kopplat till att bygga en blomstrande arbetsplats, med en plattform som hjälper ledare att applicera den kunskapen i sin egen organisation, kan vi göra verklig skillnad. Det är vad vi har fokuserat på sedan dess.Vi började med att studera slutsatserna från fler än 600 validerade forskningsstudier som identifierar faktorer relaterat till medarbetarengagemang, effektivitet och produktivitet, vilka leder till framgångsrika organisationer. Från den kunskapsgrunden, skapade vi sedan en plattform baserad på artificiell intelligens och machine learning som automatiserat mäter och ger kvalitativa insikter om hur medarbetare i en organisation står i relation mot dessa datapunkter.Vi låter plattformen automatisera vilka frågor som ska skickas till varje enskild medarbetare baserat på deras tidigare svar. Vidare tar plattformen också hänsyn till mönster i data som kommer från de fler än 100 000 användare som idag använder Winningtemp. Svaren analyseras sedan för att generera insikter, prediktioner och förslag på förbättringar för att hjälpa ledare att ge varje medarbetare bästa tänkbara förutsättningar.

Hur fungerar detta under en vanlig arbetsdag?

Låt oss gå tillbaka till exemplet som vi nämnde, att Winningtemp minskar personalomsättningen med 30 %, för att förstå hur plattformen fungerar. Plattformen identifierar triggers när en medarbetare (anonymt) visar beteendemönster som har liknande karaktär som de medarbetare som har lämnat sin arbetsplats de senaste 3–5 månaderna. Den intuitiva plattformen använder en kombination av data baserat på forskning och lärdomar från Winningtemps användardatabas för att skapa triggern. Plattformen kommer sedan att använda insikten för att skapa relevanta förslag till ledare angående hur situationen ska hanteras så att medarbetare väljer att stanna på arbetsplatsen.Detta är ett exempel på ett område där Winningtemp kan hjälpa ledare att hantera organisatoriska frågor på ett mer proaktivt sätt. Plattformen är lika effektiv när det kommer till att förbättra övergripande välmående, förebygga sjukskrivningar, negativ stress, förbättra produktivitet och engagemang, etc. Logiken är densamma som tidigare beskrivits – för att kunna göra rätt analys och ta rätt beslut behöver rätt frågor ställas. Som pricken över i:et, ju mer data som adderas i plattformen, desto skarpare kommer analyserna att bli eftersom den inbyggda intelligensen i form av continous deep learning bidrar till att förbättra träffsäkerheten i enlighet att databasen växer.

OK, nu är jag intresserad, vad är nästa steg?

Kul att du har tagit del av texten såhär långt. Här ifrån finns det tre vägar att ta för att lära dig mer.Om du är intresserad av att läsa mer om forskningen bakom Winningtemps frågebatteri kan du ta del av vårt whitepaper: Forskningsgrunden till Winningtemps frågebatteri.Vill du istället gräva djupare i de tekniska detaljerna kopplat till hur systemet är uppsatt och dess koppling till artificiell intelligens, är vår blogpost om vår Smart Prediction-funktion något för dig.Är du en mer handlingsorientead person? Då kan du kontakta oss så svarar vi på alla dina frågor.

Get nerdy with us! We are the dynamic team of data scientists and developers who spend their downtime innovating (while playing Fifa). Keep an eye on 'Science Behind Winningtemp' to get a closer look into how the tool works.

About the author
Product Crew

Fokus på mennesker

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvad Winningtemp kan tilbyde din organisation, så kontakt vores salgsteam.