Vores ressourcer

Kundehistorier

Sparebank 1 opdagede tilfælde af stress og stor arbejdsbyrde gennem Winningtemp

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Sparebank 1
April 4, 2024

Sparebank 1 opdagede tilfælde af stress og stor arbejdsbyrde gennem Winningtemp

Read story
right purple arrow
Guide name
This is some text inside of a div block.
Category labels
Organisasjon og ledelse
Content text
McDonalds
May 24, 2022

McDonalds oplever at arbejdsglæden i gennemsnit stiger med 21%

Read story
right purple arrow
Guide name
This is some text inside of a div block.
No items found.
Content text
Alfa Laval
January 9, 2024

Alfa Laval bruger medarbejderdata til kontinuerlig teamudvikling

Read story
right purple arrow
Guide name
This is some text inside of a div block.
Category labels
Arbeidsgiverforhold
Content text
Volvo
December 3, 2023

Volvo Car Retail styrker deres ledelse med Winningtemp

Read story
right purple arrow
Guide name
This is some text inside of a div block.
No items found.
Content text
Orkla IT
December 6, 2023

Sådan afslører Orkla IT forbedringsområder gennom en god tilbagemeldingskultur

Read story
right purple arrow
Guide name
This is some text inside of a div block.
No items found.
Content text
EON

Kontinuerlig temperaturmåling forbedrer E.ON’s arbejdsklima

Read story
right purple arrow
Guide name
This is some text inside of a div block.
Category labels
Resultatstyring
Content text

Indtil foråret 2019 benyttede E.ON Sverige årlige medarbejderundersøgelser for at undersøge, hvordan personalet oplevede arbejdsforholdene og lederskabet. Men metoden var besværlig, og resultatet fra undersøgelsen var ofte forældet, når det blev præsenteret for ledelsen.

Dette betød, at eventuelle tiltag blev iværksat for sent, og virksomheden søgte derfor efter et alternativ for at skabe en tættere dialog mellem chefer og medarbejdere. Valget faldt på Winningtemp, som var blevet pilottestet af en del af virksomheden det foregående år med gode resultater.

Efter næsten et år kan det konstateres, at værktøjet har levet op til forventningerne.

"En kollega af mig lavede en god sammenligning. Med de årlige medarbejderundersøgelser fik vi et fast resultat at forholde os til, målt på kun ét tidspunkt. Mens vi med Winningtemp løbende måler temperaturen i virksomheden. I stedet for kun at måle 'vejret', taler vi mere om 'klimaet', da vi følger tendenser og ændringer i temperaturen over tid og analyserer årsagerne bag. Det giver os langt bedre forudsætninger for aktivt at arbejde med at løse eventuelle problemer og udvikle det, der fungerer godt," siger Hanna Havelius og fortsætter.
"Da Winningtemp er et transparent værktøj, får alle, også medarbejdere, adgang til temperaturen for deres gruppe i realtid. Dette gør det lettere for både chefen og medarbejderen at hurtigt adressere både positiv og negativ udvikling inden for gruppen. Så Winningtemp har virkelig bidraget til at udvikle den løbende dialog mellem chefer og medarbejdere."

Forenkler medarbejdersamtaler

Hver uge svarer personalet på fire spørgsmål, enten i webbrowseren eller i Winningtemp-appen. E.ON har valgt at bruge Winningtemps standardiserede grundspørgsmål, da de er baseret på forskning og gør det lettere at sammenligne med andre virksomheder inden for samme branche.

Hvis en medarbejder har et negativt svar på et spørgsmål, sørger værktøjets AI-funktion for, at et lignende spørgsmål stilles ugen efter. På den måde får cheferne et klart billede af, hvad der ikke fungerer, og kan bruge det som udgangspunkt i dialogen med deres afdeling.

"De seneste år har vi aktivt arbejdet med at udvikle vores feedbackkultur, og Winningtemp giver et meget konkret billede af, hvordan medarbejderne oplever forskellige dele af deres arbejde. For os har introduktionen af værktøjet været et meget velkomment skridt i at arbejde mere konstruktivt med spørgsmål, der vedrører arbejdsklimaet, og jeg kan virkelig anbefale det til andre virksomheder," afslutter Hanna Havelius.