Hur fungerar frågeutskicken bakom Winningtemps temperaturmätningar?

by
Product Crew
January 22, 2020
3 MIN READ
Hur fungerar frågeutskicken bakom Winningtemps temperaturmätningar?

Varför AI och forskningen bakom Winningtemp gör ditt arbetsliv enklare.

Om du inte frågar, kommer du heller inte att få några svar. De flesta känner till den frasen från våra föräldrar, skolan eller arbetsplatsen. Och i sanningens namn är detta vad Winningtemp handlar om – frågor och svar. De senaste åren har datadrivna plattformar inom modern Performance Management lanserats på marknaden. Dessa ersätter ofta den årliga medarbetarundersökningen, och är baserade på.. ja, du gissar rätt, frågor och svar. Där slutar dock likheterna mellan verktygen, och skillnaderna mellan lösningarna blir uppenbara.Nyckeln till framgång (som i detta fall handlar om bättre prestationer, förbättrad produktivitet, högre arbetsglädje och mer engagerade medarbetare) är att ställa rätt frågor och dra korrekt slutsatser från svaren. Därför har vi de senaste åren investerat i att kombinera beteendevetenskap och forskning med artificiell intelligens och deep learning.Denna kombination gör att Winningtemp sticker ut i mängden.

Som ett exempel för att hålla dig intresserad – de kunder som har använt Winningtemp i mer än ett år har i snitt minskat sin personalomsättning med 30 %!

Vad gör egentligen plattformen?

För att förklara hur vi kan hjälpa våra kunder att uppnå dessa siffror måste vi backa bandet till 2014 då allt började. Winningtemp föddes från en enkel idé – om du kan kombinera all forskning kopplat till att bygga en blomstrande arbetsplats, med en plattform som hjälper ledare att applicera den kunskapen i sin egen organisation, kan vi göra verklig skillnad. Det är vad vi har fokuserat på sedan dess.Vi började med att studera slutsatserna från fler än 600 validerade forskningsstudier som identifierar faktorer relaterat till medarbetarengagemang, effektivitet och produktivitet, vilka leder till framgångsrika organisationer. Från den kunskapsgrunden, skapade vi sedan en plattform baserad på artificiell intelligens och machine learning som automatiserat mäter och ger kvalitativa insikter om hur medarbetare i en organisation står i relation mot dessa datapunkter.Vi låter plattformen automatisera vilka frågor som ska skickas till varje enskild medarbetare baserat på deras tidigare svar. Vidare tar plattformen också hänsyn till mönster i data som kommer från de fler än 100 000 användare som idag använder Winningtemp. Svaren analyseras sedan för att generera insikter, prediktioner och förslag på förbättringar för att hjälpa ledare att ge varje medarbetare bästa tänkbara förutsättningar.

Hur fungerar detta under en vanlig arbetsdag?

Låt oss gå tillbaka till exemplet som vi nämnde, att Winningtemp minskar personalomsättningen med 30 %, för att förstå hur plattformen fungerar. Plattformen identifierar triggers när en medarbetare (anonymt) visar beteendemönster som har liknande karaktär som de medarbetare som har lämnat sin arbetsplats de senaste 3–5 månaderna. Den intuitiva plattformen använder en kombination av data baserat på forskning och lärdomar från Winningtemps användardatabas för att skapa triggern. Plattformen kommer sedan att använda insikten för att skapa relevanta förslag till ledare angående hur situationen ska hanteras så att medarbetare väljer att stanna på arbetsplatsen.Detta är ett exempel på ett område där Winningtemp kan hjälpa ledare att hantera organisatoriska frågor på ett mer proaktivt sätt. Plattformen är lika effektiv när det kommer till att förbättra övergripande välmående, förebygga sjukskrivningar, negativ stress, förbättra produktivitet och engagemang, etc. Logiken är densamma som tidigare beskrivits – för att kunna göra rätt analys och ta rätt beslut behöver rätt frågor ställas. Som pricken över i:et, ju mer data som adderas i plattformen, desto skarpare kommer analyserna att bli eftersom den inbyggda intelligensen i form av continous deep learning bidrar till att förbättra träffsäkerheten i enlighet att databasen växer.

OK, nu är jag intresserad, vad är nästa steg?

Kul att du har tagit del av texten såhär långt. Här ifrån finns det tre vägar att ta för att lära dig mer.Om du är intresserad av att läsa mer om forskningen bakom Winningtemps frågebatteri kan du ta del av vårt whitepaper: Forskningsgrunden till Winningtemps frågebatteri.Vill du istället gräva djupare i de tekniska detaljerna kopplat till hur systemet är uppsatt och dess koppling till artificiell intelligens, är vår blogpost om vår Smart Prediction-funktion något för dig.Är du en mer handlingsorientead person? Då kan du kontakta oss så svarar vi på alla dina frågor.

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Att tänka på under medarbetarsamtal och utvecklingssamtal: 7 smarta råd
Att tänka på under medarbetarsamtal och utvecklingssamtal: 7 smarta råd

Hur skapar du effektiva medarbetarsamtal, som engagerar och hjälper medarbetare att prestera bättre? Där medarbetaren utvecklas och ni sätter tydliga mål?Med rätt steg skapar du lyckade medarbetar- och utvecklingssamtal. Och här nedan delar vi med oss av de stegen. Läs vidare för 7 smarta råd att tänka på under medarbetarsamtal! HÅLL KONTINUERLIGA ONE-ON-ONES Ett av de största misstagen företag gör vad gäller medarbetarsamtal är att se dem som ett nödvändigt ont och som måste stökas undan en gång om året.Men så är inte alls fallet! One-on-one medarbetarsamtal är några av de bästa tillfällena för chefer och medarbetare att utvecklas och lägga mål som öppnar för medarbetarnas potential.Ändå håller hela 72% av alla företag årliga medarbetarsamtal, enligt en undersökning av SHRM. Samtidigt visar

Camilla Hällström
Camilla Hällström
December 2, 2020
Skrota årliga utvecklingssamtal – inför regelbundna avstämningar
Skrota årliga utvecklingssamtal – inför regelbundna avstämningar

Utvecklingssamtal, medarbetarsamtal, feedbacksamtal – kärt barn har många namn. Syftet är dock detsamma oavsett benämning, att öka medarbetares motivation, prestation och välmående. De flesta håller nog med om att årliga utvecklingssamtal inte är den optimala metoden för att uppnå den effekten. Är det dags att skrota det årliga utvecklingssamtalet, och istället fokusera på regelbundna avstämningar?Här får du 5 argument till varför du ska se över utvecklingssamtal och övergå till regelbundna samtalsformer. 1. AGIL HR – PRECIS TVÄRTOM Är du bekant med begreppet Agil HR? Det är inte så konstigt eftersom det är ett buzzword som varit på folks läppar sedan 2012. Agil HR är en metod som förespråkar att alla processer och projekt drivs på ett flexibelt och lättrörligt sätt. Anledningen till att synsättet har växt sig starkt handlar om att organisationer måste anpassa sig en komplex värld där kraven konstant förändras. Man kan därmed konstatera att det klassiska utvecklingssamtalet starkt går emot den agila metoden:

Hannah Wigren
Hannah Wigren
September 9, 2019
Winningtemp Smart AI lanserar ”Smart Prediction” som identifierar grupper av medarbetare som är i riskzonen och föreslår omedelbara åtgärder
Winningtemp Smart AI lanserar ”Smart Prediction” som identifierar grupper av medarbetare som är i riskzonen och föreslår omedelbara åtgärder

FÖR INGÅNGS- OCH MELLANNIVÅ ÄR KOSTNADEN FÖR ATT ERSÄTTA EN MEDARBETARE MELLAN 30 % Källa Personalomsättning är otroligt kostsamt för de flesta företag. Självfallet tjänar tiden och de resurser som läggs på rekrytering, onboarding och utbildning inget syfte när medarbetaren lämnar och därigenom adderar ett ”kunskapstapp”. Den konstanta risken för personalomsättning gör att organisationer måste arbeta proaktivt med de underliggande problemen bakom de höga nivåerna av personalomsättning.Än idag är det många organisationer som går på sin magkänsla eller använder föråldrad data när de ska lägga fram förebyggande åtgärder mot personalomsättning. Föga överraskande brukar också ledningsgruppen förvånas varje gång någon utav deras topptalanger lämnar organisationen.Sedan Winningtemp startades har vår plattform hjälpt mer än 400 företag att visualisera det exakta tillståndet för medarbetares välmående i realtid. Det gör det möjligt för chefer, HR och ledning att agera på realtidsdata och snabbt se hur olika aktiviteter påverkar de övergripande resultaten. Detta har varit ett enormt steg framåt när det gäller att definiera framtidens arbete.Dock förser det fortfarande inte användarna med indikatorer kopplat till personalomsättning eller ger dem möjlighet att identifiera utmaningarna bakom personalomsättningen.Med denna bakgrund introducerar vi WinningtempSmart Prediction

Product Crew
Product Crew
November 18, 2019
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater