No items found.
close
SKAB HANDLEKRAFTIGE LEDERE

EN SUND KULTUR ER LIG MED EN RENTABEL VIRKOMHED

Virksomheder, der investerer i deres kultur, kan øge rentabiliteten med 25 %
for leaders

Led med sikker hånd

Kig ind i fremtiden, og løft dine lederevner til nye højder

Få fat i den vigtige viden, der normalt kun kan skaffes gennem samtaler med fratrådte medarbejdere. Winningtemps AI kombinerer en detaljeret forståelse af niveauet af arbejdsglæde og risikoen for opsigelse med viden om, hvordan du helt konkret kan støtte dine medarbejdere bedre

Verdens førende brands og deres medarbejdere sætter deres lid til os.

Tiltræk de dygtigste medarbejdere

Gør din kultur til en uretmæssig fordel i kampen om de dygtigste medarbejdere

Winningtemp sætter dig i stand til at opbygge en sund og produktiv kultur fra grunden ved at lytte til dine medarbejdere og gør aktiv brug af deres feedback

Skab fremtiden i stedet for at forudsige den

Hjælp ledere på tværs af organisationen med at forbedre sig gennem målbare data og viden, der kan danne grundlag for handling

Automatiserede anbefalinger hjælper dine medarbejdere med at tage ejerskab og skabe fremskridt oppefra og ned samt nedefra og op

Opbyg en mangfoldig, inkluderende og handlekraftig organisation.

Winningtemp giver alle medarbejdere en stemme, hvilket sikrer større arbejdsglæde, produktivitet og arbejdsmoral. Lederne bruger vores platform til at finde ud af, om medarbejderne synes, organisationen er tilstrækkeligt inkluderende, ved at give dem mulighed for at komme med forslag til forbedringer

Opbyg effektive teams

Inspirer medarbejderne og sæt dem i stand til at gøre deres arbejde bedst muligt ved konsekvent at bede om feedback og lytte til dem. Vores platform bidrager til at skabe en indgroet feedbackkultur ved hjælp af funktioner til at afholde samtaler om milepæle i karrieren, give ros, stemme på emner i teamet og foretage opfølgning.

Et vendepunkt for ledere

Intelligente tiltag

Temperaturdashboard i realtid

Indsigter og intelligente forudsigelser

Find ud af, hvordan Winningtemp kan hjælpe dit team

Vi bruger videnskab og teknologi til at hjælpe ledere med at opbygge engagerede og produktive arbejdspladser, som kan skaleres globalt