De 5 trinnene i medarbeideropplevelsen – har du alt på plass?

by
Hannah Wigren
December 28, 2021
3 MIN READ
De 5 trinnene i medarbeideropplevelsen – har du alt på plass?

Ved å skape en positiv medarbeideropplevelse lykkes vellykkede organisasjoner både med å beholde medarbeidere og gjøre dem til gode ambassadører. En medarbeideropplevese begynner ved første kontakt med arbeidsgiver og varer til medarbeideren avslutter arbeidsforholdet. Her er fem viktige steg du som arbeidsgiver må fokusere på for å lykkes.

Vil du få en gjennomgang av Winningtemp? Ta kontakt med oss her.

Medarbeideropplevelse som gir meningsfullhet

Ordet meningsfullhet dukker opp oftere og oftere når folk blir spurt om hva som er viktigst på en arbeidsplass. At det er en følelse av mening betyr ikke nødvendigvis at arbeidsgiver må være en ideell organisasjon. Det kan handle om gode verdier som stemmer overens med medarbeidernes, at teamfølelsen er sterk eller at du føler at du er på rett plass i karrieren. Å få tillit til å jobbe selvstendig og være med og påvirke verdier vurderes også høyt og skaper en god medarbeideropplevelse.

Medarbeidere som får støtte

Medarbeidere ønsker i økende grad det som kalles Modern Performance Management, som stiller krav til kontinuerlige og kvalitetssikrede avstemminger med organisasjonens ledere. Å få riktig støtte fra ledere er en viktig forutsetning for å kunne jobbe selvstendig, utvikle seg og nå karrieremål. En god feedback-kultur og kontinuerlig coaching er mer etterspurt enn den tradisjonelle lederen som står og gir ordre. Tydelige og felles mål forsterker medarbeideropplevelsen fordi det skaper engasjement og skaper riktige forventninger til både lederens og medarbeiderens rolle. Ledere må også endre seg for å kunne agere i sanntid på feedback fra medarbeiderne.

Arbeidsmiljø for en bedre medarbeideropplevelse

Kravene til arbeidsmiljøet har endret seg mye over tid. De fleste medarbeidere ønsker et arbeidsmiljø som oppleves som både moderne og fleksibelt – og som er tilpasset individuelle behov. Aktivitetsbaserte arbeidsplasser, muligheter til å jobbe på distanse og god balanse mellom arbeid og fritid er noen eksempler på arbeidsmiljøer som skaper en god medarbeideropplevelse. Det er også viktigere enn noen gang at kulturen er inkluderende og at man arbeider aktivt for mangfold og kunnskap om hvordan ulike perspektiver løfter virksomheten. Det samme gjelder bedriftskultur. Den tiden da lederen satt bak stengte dører er forbi – kommunikasjonen skal være åpen, inkluderende og knyttet til bedriftens verdier.

Mulighet til å vokse som medarbeider

Hva slags utviklingsmuligheter finnes det? Klisjeen fra jobbintervjuet har aldri vært mer aktuell enn nå. Medarbeidere ønsker å se en personlig utviklingskurve og det handler ikke bare om å jobbe hardt for og bli leder etter noen år. For fremtidens medarbeidere handler det mer om å utvikle egne ferdigheter og egenskaper enn å klatre i hierarkiet (selv om det også kan være en del av det). I takt med hvordan samfunnet utvikler seg stilles det nye krav til livslang læring på arbeidsplassen, og mange roller har behov for kompetanseheving på ulike nivå gjennom karrieren. En god medarbeideropplevelse oppstår når det finnes muligheter til å vokse.

Tillit til ledelse

Den moderne lederen har forstått at behovet for kontroll og detaljstyring ikke gir gode resultater. I stedet er det evnen til å delegere og våge å vise tillit og å gi slipp på ansvar som får medarbeidere til å vokse – og prestere. Organisasjoner som jobber med agile arbeidsmetoder er for eksempel dyktige på lederskap der lederen har tatt et skritt tilbake og fokuserer mer på coaching enn å styre selskapet. Lederen blir i økende grad en rollemodell, hvis rolle er å inspirere og veilede virksomheten i riktig retning. Å føle seg trygg på lederen du velger å følge er avgjørende – åpenhet og et genuint engasjement er viktig. I mange tilfeller kan det være en inspirerende rollemodell som tiltrekker medarbeidere til en bestemt arbeidsgiver.

Vil du vite mer om hvordan du kan skape en medarbeideropplevelse som gir konkrete resultater? Ta kontakt med oss her!

Sammendrag av medarbeideropplevelsen 

  • Meningsfullhet i form av verdier, teamfølelse, tillit og personlig ansvar skaper en god medarbeideropplevelse
  • Støtte i form av åpen kommunikasjon og tilbakemeldinger fra ledere er viktig
  • Medarbeideropplevelsen forsterkes dersom det er et trivelig arbeidsmiljø og en kultur preget av mangfold og inkludering
  • En god medarbeideropplevelse oppstår når det finnes muligheter til å vokse.
  • Medarbeidere får en god opplevelse dersom de har sterk tillit til lederen som inspirasjonskilde og rollemodell.

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Winningtemp er nå ISO-27001 og ISO-27701 sertifisert
Winningtemp er nå ISO-27001 og ISO-27701 sertifisert

Winningtemp er nå ISO-27001 og ISO-27701 sertifisert . Vi har alltid sikret at dine data er trygge, og nå har vi sertifiseringen som viser det! Det betyr at vi følger streng praksis av gjeldende kriterier, for å beskytte din informasjon og holde dine data konfidensielle, utviklet av de beste eksperter innen informasjonssikkerhet.

Abtin Kronold
Abtin Kronold
June 8, 2022
Medarbeiderundersøkelser: den komplette guiden
Medarbeiderundersøkelser: den komplette guiden

Det er ikke uvanlig at ledelsen kvier seg for å innføre selskapsdekkende systemer som de ansatte kan gi tilbakemeldinger gjennom. Likevel vil fordelene disse undersøkelsene bringer lett utkonkurrere uromomentene eller problemene som eventuelt kan oppstå. Det er mange grunner til at medarbeiderundersøkelser er viktige.

Alice Henebury
Alice Henebury
May 13, 2022
Hvordan pandemien påvirket og endret medarbeideropplevelsen
Hvordan pandemien påvirket og endret medarbeideropplevelsen

Medarbeiderengasjement kan defineres på mange måter, men et gjennomgående tema er den ansattes følelsesmessige tilknytning til arbeidsplassen sin. Dette kan tolkes som hvor stor innsats de er villige til å gi for å se at selskapet eller organisasjonen de er en del av lykkes. Hvordan påvirket pandemien dette følelsesmessige båndet?

Hannah Wigren
Hannah Wigren
March 30, 2022
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater

Få en gennemgang af  Winningtemp i dag!

Skab en sund og  engageret arbejdsplads, hvor alle driver resultaterne.