No items found.
close
Vitenskapen

Basert på vitenskap, drevet av data, aktivert av teknologi

Vi hjelper deg med å måle det som betyr noe, og handle deretter. Ta bruk av innsamlet data for å redusere stress, fravær og personalomsetning, samtidig som du bygger engasjement og tilfredshet.

En plattform utviklet i samarbeid med en verdensledende forskningsinstitusjon

I forbindelse med vår revolusjon innen medarbeiderengasjement har vi samarbeidet med Leif Denti P.h.D (Innovation Leadership and Management) ved Göteborgs universitet.

Forskningsprosjektet gjorde det mulig for oss å forstå hvilke data som virkelig betyr noe når vi skal forutsi medarbeideres atferd. Dette betyr at vi kan foreslå intelligente handlingsplaner for reduksjon av stress, fravær og gjennomtrekk hos medarbeiderne, samtidig som vi styrker tilfredsheten.


Vær trygg på at du stiller de riktige spørsmålene

Hovedmålet med Leif Dentis whitepaper-forskning var å finne ut hvilke data som var viktigst, for å sikre at Winningtemps spørreundersøkelser måler det som virkelig betyr noe.

Forskningen hentet informasjon fra studier som benyttet databasene til Web of Science, Business Source Premier og PsycInfo, som igjen betydde at vi kunne finne konkrete bevis for nytten i å måle bestemte faktorer.

Resultatet er at du kan du være sikker på at du får svarene du trenger og anbefalinger du kan stole på fordi vi vet at vi stiller de riktige spørsmålene.


Resultatet?

9 viktige måleverdier som garantert måler engasjementsnivået i hele bedriften din
1.

Ledelse

Read More

Ledelse inkluderer en medarbeiders oppfatning av hvordan teamet, organisasjonen og den personlige karrieren styres. Små ting – som jevnlige samtaler ansikt til ansikt via Winningtemp-plattformen – kan ha en betydelig innvirkning på trivselen til en hel organisasjon.

Read Less
2.

Autonomi

Read More

Autonomi er en medarbeiders evne til å handle med kontroll, valg og frihet. Det betyr at medarbeiderne kan kontrollere viktige sider ved arbeidet, som hvordan de bruker tiden, og ha friheten til å velge hvordan de utfører de daglige oppgavene.

Read Less
3.

Personlig utvikling

Read More

Personlig utvikling vil si antall åpne muligheter en ansatt har til å utvikle seg innen kunnskap, ferdigheter og evner knyttet til jobben, samt personlig effektivitet, teamarbeid og ledelse. Det kan også omfatte aktiviteter som ikke er knyttet til jobben, som å oppnå balanse mellom jobb og fritid, produktivitet og stresshåndtering.

Read Less
4.

Meningsfullhet

Read More

Meningsfylt arbeid handler om medarbeidernes følelse av hensikt, og hvor knyttet de føler seg til arbeidet og hvor motiverte de er til å gjøre sitt aller beste for organisasjonen. Gjennom sterkt lederskap kan en virksomhet skape et solid grunnlag for personlig utvikling, tillit, lagånd, deltakelse og mening.

Read Less
5.

Deltakelse

Read More

Deltakelse handler om hvor engasjerte medarbeidere er i driften av organisasjonen, i hvilken grad de fungerer som merkevareambassadører og om de involverer seg i beslutningsprosesser.

Read Less
6.

Arbeidssituasjon

Read More

Arbeidssituasjon viser til hva slags arbeid medarbeidere utfører, hvilken type oppgaver, arbeidets psykologiske og fysiske krav, hvordan de blir belønnet, omfanget av arbeidsmengden og hvor rettferdig arbeidsbelastningen distribueres. Negative faktorer, som arbeidsrelatert stress, må også tas i betraktning.

Read Less
7.

Jobbtilfredshet

Read More

Jobbtilfredshet handler om hvilke følelser medarbeideren har for jobben og arbeidet, og holdninger til arbeidsgiveren. Å benytte systemet og offentlig rose prestasjoner slik at en medarbeider kan føle seg verdsatt for arbeidet vedkommende gjør, er en god måte å øke jobbtilfredshetsnivået på.

Read Less
8.

Engasjement

Read More

Engasjement viser til hvordan dedikerte medarbeidere føler det i forhold til jobben de gjør, og i hvilken grad de vil gjøre en innsats for å hjelpe selskapet med å nå sine mål. Medarbeidere som ikke er engasjerte vil være mindre lojale mot sine arbeidsgivere, mer utsatt for fravær og føle seg mindre forpliktet.

Read Less
9.

Teamfølelse

Read More

Teamfølelse viser til energien som skapes når et team jobber sammen. Det innebærer følelser som stolthet, tilhørighet, engasjement, takknemlighet og villighet til å yte det lille ekstra for å støtte teamet og hele organisasjonen.

Read Less

Finn ut hvordan Winningtemp kan hjelpe ditt team

Vi bruker vitenskap og teknologi til å hjelpe ledere med å skape engasjerte og produktive arbeidsplasser som kan vokse globalt