Støtt HR-teamet med de rette dataene

Our team success platform gives HR teams a complete overview of how the organisation is feeling, helping you to build winning cultures with as little absenteeism, stress and turnover as possible.

Loved by users on G2 and Capterra

Mindre admin, mer effekt

Bruk mindre tid på å samle data, og mer tid på å drive kulturell endring. Våre anonyme pulsundersøkelser tar mindre enn 8 sekunder å fullføre, og lar deg spore dine HR-initiativer mot en sanntidsoversikt over organisasjonens engasjementsnivåer.

Støtt dine ledere

Vår plattform oppdager trender og analyserer potensiell utskiftning av ansatte og fravær i din organisasjon. Resultatene vises etter ansettelsesforhold, team, lokasjon eller leder – og hjelper deg med å identifisere utfordringer, prioritere innsatsen din og støtte lederne dine på beste måte.

Slik gjør Winningtemp livet ditt enklere

1.

Temperatur i sanntid

for en samlet oversikt over teamet

2.

Tidlige indikasjoner

på trender, fravær og utskiftning av ansatte

3.

Anonym toveis chat

for å støtteansatte ved behov

4.

Ros ansatte

for å bygge en kultur der ansatte anerkjennes

5.

Teammøter

for å sette mål ogsamkjøre team

6.

API-er til HR-systemet

for å strømlinjeformeHR-arbeidet ditt

quotes

Tilbakemeldingene fra medarbeiderne er at de synes det er bra å kunne gi tilbakemeldinger oftere. For ledelsen er det fint å ha resultatene tilgjengelig til enhver tid, at systemet analyserer og varsler om endringer, samt at det kommer med forslag til handlinger.

Sparebank1

The Winning Difference

Vi gir ledere relevant innsikt for å gjøre meningsfulle forskjeller for teamet deres. Hver liten endring baner vei til en kultur der alle lykkes sammen.

Engasjerte team presterer rett og slett bedre.

+23%
Høyere lønnsomhet
+18%
Høyere produktivitet
-88%
Mindre fravær