No items found.
close
Styrke HR

Banebrytende for HR-team

Trekk til deg de rette personene, behold dem og bygg en sterk kultur – uansett hvor medarbeiderne jobber

Mindre administrasjon, mer innflytelse

Bruk mindre tid på å samle inn data fra manuelle undersøkelser og mer tid på kulturendring. Winningtemps pulsundersøkelser tar mindre enn 8 sekunder å fullføre, og vår gjennomsnittlige svarprosent er 95 %. Du vil ikke kaste bort tid på å lete etter svar.

Oppnå din visjon for medarbeidervelferd og bedriftskultur. Med vår plattform kan du visualisere engasjementsnivåer, få viktige tilbakemeldinger fra ansatte i sanntid og spore effekten av HR-tiltak.

Gjør menneskene til din største ressurs

Med vårt temperaturdashbord i sanntid kan du se nivået på medarbeidernes jobbtilfredshet, proaktivt gripe inn i utfordringer som kan påvirke trivselen og vise frem effekten av HR til toppledelsen.

Med Winningtemps automatiserte verktøy for spørreundersøkelser kan medarbeiderne dine oppleve å bli hørt og du kan bruke handlingsplanene til å forvandle tilbakemeldingene til mål.

Forebyggelse i stedet for etterbehandling

Winningtemp hjelper deg med å identifisere og forstå fluktrisiko. Motta meldinger når det er fare for at noen forlater deg, innsikt i hvorfor det skjer og konkrete forslag til hva du kan gjøre videre.

Hjelp sjefer med å bli bedre ledere

HR-team får innsikt i sanntid slik at de kan forstå ytelsen fra ledere i hele organisasjonen. Winningtemp tilbyr også lederverktøy som brukes for bedring av kommunikasjon, gi og motta konstruktive tilbakemeldinger og utvikle teamenes potensial.

Mål organisasjonens temperatur gjennom medarbeiderens livssyklus

Forhåndsutviklede maler for onboarding og offboarding registrerer intuitivt viktige øyeblikk i syklusen til en medarbeider.

atom icon

Støtt medarbeidernes mentale helse, trivsel og velferd

Ingenting slår en god tilbakemeldingskultur. Winningtemps banebrytende teknologi åpner opp for tilbakemeldinger fra medarbeidere takket være anonyme svar på pulsundersøkelser, trygge chatteportaler og funksjoner for sikker varsling. Nå kan medarbeiderne trygt si hva de mener om saker som påvirker arbeidet deres.

Funksjoner for HR

KI-drevet spørreundersøkelser

Handlingsplaner med målbar effekt

Temperaturdashbord i sanntid

Ros til kolleger

Innsikt og smarte prognoser

Sikker, anonym 2-veis chat

Finn ut hvordan Winningtemp kan hjelpe ditt team

Vårt oppdrag er å hjelpe HR-team til å få frem det beste av medarbeiderne sine. Hvis du synes dette er spennende, bør vi snakke sammen.