No items found.
close
Styrke  ledere

Sunn kultur, lønnsom virksomhet

Bedrifter som investerer i arbeidskulturen øker lønnsomheten med 25 %
for leaders

Led med selvtillit

Se inn i fremtiden, og løft dine lederegenskaper til nye høyder.

Samle inn banebrytende innsikt som vanligvis kommer fra samtaler med folk som skal slutte i jobben. Winningtemps Kunstig Intelligens kombinerer spesifikk forståelse av jobbtilfredshet og personalomsetning med handlingsrettet kunnskap om hvordan du bedre kan støtte medarbeiderne dine.

VI ER STOLTE OVER Å JOBBE MED BEDRIFTER SOM SETTER MENNESKENE FØRST

Tiltrekk deg de beste medarbeiderne

Bruk kulturen til din fordel i kampen om talenter.

Med Winningtemp kan du bygge en sunn og produktiv kultur fra grunnen av, ved å lytte til medarbeiderne dine og omsette tilbakemeldingene deres til handling.

Vil du forutsi fremtiden, må du skape den

Hjelp lederne i hele organisasjonen med å forbedre ytelsen gjennom målbare data og handlingsrettet innsikt.

Automatiserte råd hjelper medarbeiderne dine til å få eierskap og styre fremgangen ovenfra og ned, og nedenfra og opp.

Bygg en mangfoldig, inkluderende og sterk organisasjon

Winningtemp gir alle medarbeidere en stemme, styrker jobbtilfredshet, produktivitet og moral. Ledere bruker plattformen vår til å finne ut om medarbeiderne opplever at organisasjonen er inkluderende, og gir dem tilgang til å komme med forslag til hvordan den kan forbedres.

Bygg effektive team 

Motiver medarbeiderne og gi dem muligheten til å yte sitt aller beste gjennom  jevnlige tilbakemeldinger og samtaler. Plattformen vår bidrar til å forankre en tilbakemeldingskultur med funksjoner for milepælsamtaler, ros, temaforslag og oppfølginger.

Banebrytende  for ledere

Intelligente handlinger

Temperaturdashbord  i sanntid

Innsikt  og smarte prognoser

Finn ut hvordan Winningtemp kan hjelpe ditt team

Vi bruker vitenskap og teknologi til å hjelpe ledere med å skape engasjerte og produktive arbeidsplasser som kan vokse globalt.