BLOGG

Nyheter som gir innsikt og friske perspektiver

Medarbeiderundersøkelser: den komplette guiden
Medarbeiderundersøkelser: den komplette guiden

Det er ikke uvanlig at ledelsen kvier seg for å innføre selskapsdekkende systemer som de ansatte kan gi tilbakemeldinger gjennom. Likevel vil fordelene disse undersøkelsene bringer lett utkonkurrere uromomentene eller problemene som eventuelt kan oppstå. Det er mange grunner til at medarbeiderundersøkelser er viktige.

Alice Henebury
Alice Henebury
May 13, 2022
Hvordan pandemien påvirket og endret medarbeideropplevelsen
Hvordan pandemien påvirket og endret medarbeideropplevelsen

Medarbeiderengasjement kan defineres på mange måter, men et gjennomgående tema er den ansattes følelsesmessige tilknytning til arbeidsplassen sin. Dette kan tolkes som hvor stor innsats de er villige til å gi for å se at selskapet eller organisasjonen de er en del av lykkes. Hvordan påvirket pandemien dette følelsesmessige båndet?

Hannah Wigren
Hannah Wigren
March 30, 2022
Engasjer de ansatte før vi går over til 2023! 
Engasjer de ansatte før vi går over til 2023! 

Få flere ideer til hvordan du kan engasjere ansatte! For en oppmøtebasert bedrift betyr dette at man må være veldig tydelig på når de ansatte bør jobbe hjemmefra. Og hvorvidt det forventes at de jobber hjemmefra dersom rollen deres tillater det.

Chelsea Milojkovic
Chelsea Milojkovic
March 23, 2022
De 5 viktigste utfordringene for HR 2022
De 5 viktigste utfordringene for HR 2022

Hvis 2020 var et kriseår og 2021 et innovasjonsår, vil 2022 være et byggeår. En tid der vi bygger kanaler for tilbakemelding i sanntid, som hele tiden oppdaterer HR om hvordan medarbeiderne trives.

Matilda Rydén
Matilda Rydén
February 18, 2022
Lag den ultimate pulsundersøkelsen – hvor mange svaralternativ bør du ha?
Lag den ultimate pulsundersøkelsen – hvor mange svaralternativ bør du ha?

En viktig avgjørelse du må ta når du skal lage en undersøkelse, er hvor mange svaralternativer du vil ha med i svarskalaen. Og det kan faktisk være avgjørende for troverdigheten i resultatene dine. Vi fikk hjelp av forskeren Leif Denti for å finne ut hvor mange svaralternativer som gir det beste resultatet.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
February 17, 2022
Blås i fløyta! – hvordan intern varsling (whistleblowing) styrker bedriftskulturen
Blås i fløyta! – hvordan intern varsling (whistleblowing) styrker bedriftskulturen

Ved å varsle når de ser kritikkverdige forhold, gir medarbeiderne bedriften tillit og sjansen til å gjøre nødvendige endringer før det svekker bedriftens rykte eller skaper usikkerhet hos investorer. Varslingsrapporter bør ses som at medarbeiderne aktivt forsøker å beskytte selskapets interesser, ikke som en trussel mot bedriften de jobber for.

Product Crew
Product Crew
February 16, 2022
Hvordan AI og vitenskapen bak Winningtemp gjør arbeidshverdagen enklere
Hvordan AI og vitenskapen bak Winningtemp gjør arbeidshverdagen enklere

Nøkkelen til suksess (som i dette tilfellet betyr bedre ytelse, økt produktivitet, gladere og mer engasjerte ansatte) er å stille de riktige spørsmålene og trekke de riktige konklusjonene fra svarene. Det er her årene vi har investert i å kombinere atferdsvitenskap og forskning med kunstig intelligens og dyp læring kommer til sin rett. 

Product Crew
Product Crew
January 25, 2022
100% fokus på selvledelse
100% fokus på selvledelse

Det finnes ikke lenger plass til sjefen som kan alt og vet best. Vi vil med kunnskap, hjelp og støtte sørge for å styre selvledelse ut i hele organisasjonen, ut til medarbeiderne og ut i bedriftens blodomløp.

Emma Nilsrud
Emma Nilsrud
January 12, 2022
Slik kan du finne ut hvordan det står til med onboarding av nyansatte – og ta grep
Slik kan du finne ut hvordan det står til med onboarding av nyansatte – og ta grep

Det er alltid dine medarbeidere som best vet hvordan det står til, både når det gjelder dem selv og sine nærmeste kolleger. Den kunnskapen er det vanskelig å få tak i hvis tilstedeværelsen din som leder ikke er til å kjenne og føle på hver eneste dag, hele året. Likevel kan du se at prosessen med onboarding bør forbedres – nettopp for å spare penger og tid. 

Emma Nilsrud
Emma Nilsrud
January 11, 2022
FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater