No items found.
close
Investorrelasjoner

Vær med til å løse det globale problemet som koster arbeidsplasser 7,8 milliarder dollar

Våre investorer

Vi brenner for medarbeiderengasjement

Et marked med sterk vekst

De siste årene har organisasjoner investert milliarder i teknologier som optimaliserer organisasjonen – fra logistikk, produksjon og økonomistyring til salg og markedsføring. Men de har ikke klart å investere i administrasjon og optimalisering av den aller største ressursen – medarbeiderne.

Vi mener at utfordringen – og muligheten – ligger i målbarhet. Betydelige investeringer i medarbeidertrivsel krever avkastning.

Det er der Winningtemp kommer inn. Vi bruker kvalitativ og kvantitativ analyse for å måle og visualisere hvordan plattformen vår skaper verdi for kundene.

Drevet av kunstig intelligens

Winningtemp er verdens mest avanserte løsning for optimalisering av menneskelige ressurser. Basert på mer enn 600 vitenskapelige studier hjelper vår KI-styrte plattform organisasjoner med å visualisere medarbeiderengasjement i sanntid, som viser helt konkret hva som kan gjøres for å styrke medarbeidernes engasjement og prestasjon.

Plattformen vår bidrar til at ledere og HR-medarbeidere forstår og blir bedre i medarbeiderengasjement, slik at de kan forbedre retensjon og produktivitet. Som et resultat velger 99 % av selskapene å fortsette samarbeidet med oss.


Støtt medarbeiderne gjennom hele arbeidsperioden de er hos deg

Ved å samle inn sanntidsdata fra medarbeiderne – fra deres første til siste dag – tilbyr Winningtemp et sammendrag av trivsel både for den enkelte og for hele organisasjonen. Plattformen vår bruker kunstig intelligens til å proaktivt håndtere den langsiktige organisasjonsveksten, og flagge nye utfordringer før de utvikler seg til problemer.

Automatisert støtte

Gjennom kontinuerlig analyse av tilbakemeldinger fra medarbeidere kan plattformen skille positive og negative følelser, og gi automatiserte forslag til tiltak som styrker virksomheten fremover. Winningtemp hjelper organisasjoner og ledere med å redusere stress, fravær og personalomsetning, i tillegg til å bygge engasjement og tilfredshet.

Plattformen vår har flere nyttige bidrag for organisasjoner som ønsker å utvikle medarbeidernes trivsel – målstyring, ferdighetsutvikling og forsoning – og vi skaper stadig nye funksjoner som kan bidra til å styrke relasjonene til medarbeiderne dine.

Hør hva lederne våre sier

Pierre Lindmark

Founder

«Vi har funnet en timing og et vindu i markedet der vi virkelig har innsett hva dagens organisasjoner trenger. Vi har en visjon om å kunne påvirke så mange selskaper som mulig og å fortsette vår stabile vekst, slik at vi kan utvikle plattformen vår for å ta hånd om hele kretsløpet – fra enkeltpersonenes trivsel til organisasjonens lønnsomhet.»

“We are in a market that is really about to take off. By being able to show our value in measurable results, we eliminate the uncertainty factors that have often held back our willingness to invest. We have a vision of being able to influence as many companies as possible to create more efficient organisations and better workplaces. We want to continue to grow at a steady pace to develop our platform to manage the entire cycle – from the well-being of the individual to the profitability of the organisation.”

Mathias Hansson Fredlund

FOUNDER

«Vi har utviklet et allsidig produkt som har potensiale til å forandre organisasjoner fundamentalt. Winningtemp støtter en proaktiv tilnærming der vi synliggjør både utfordringer og suksesser. Ved å ligge i forkant med ny teknologi kan vi også gjennomføre fremtidsanalyser som hjelper ledelsen med å tilpasse strategiene sine for å minimere psykiske helseutfordringer og personalutskifting.»

“We have developed a tremendously advanced but user-friendly product that has the potential to change organisations fundamentally. Winningtemp supports a proactive approach where we highlight both challenges and successes, but also actively assists with advice and suggestions that help solve challenges and drive customer organisations forward. Being at the forefront of new technology, we can do future analyses that help companies’ management adapt their strategies to minimise negative stress and staff turnover.”

Møt teamet vårt

Carl Axell
Carl Axell
CEO
Ola Qviberg
Ola Qviberg
VP CX
Hannah Wigren
Hannah Wigren
VP Marketing
Fredrik Holmgren
Fredrik Holmgren
CRO
Kristofer Hillhammar
Kristofer Hillhammar
CPTO
Sara Holmberg
Sara Holmberg
CHRO
Per Appelgren
Per Appelgren
CHAIRMAN OF THE BOARD
David Frykman
David Frykman
BOARD MEMBER
Håkan Krook
Håkan Krook
BOARD MEMBER
Steven Dunne
Steven Dunne
BOARD MEMBER
Victor Bodin
Victor Bodin
BOARD MEMBER
Mathias Hansson Fredlund
Mathias Hansson Fredlund
Board member
Pierre Lindmark
Pierre Lindmark
Board member