Plattform for Winning Team basert på samarbeid

Vår plattform for suksessteam fremmer prestasjoner og bærekraft for organisasjoner. Lytt til alle ansatte, og gi ledere relevant innsikt og handlingsalternativer som gir klare, målbare resultater.

Loved by users on G2
Winningtemp rating on G2
1

Medarbeiderundersøkelse

Våre komplette undersøkelser samler inn anonyme tilbakemeldinger om dine ansattes arbeidssituasjon og trivsel, og hjelper deg med å drive endring og engasjement for hvert enkelt team.

2

Personalanalyse

La dine folk bane vei mot en vinnerkultur. Ved å ta pulsen på dine ansatte, får du en oversikt over hvordan dine ansatte har det og hva de trenger for å være glade, produktive og lojale.

3

Teaminnsikt

Gjør om data til relevant innsikt. Plattformen vår transformerer og analyserer tilbakemeldinger for proaktiv beslutningstaking som hjelper med å ivareta teamene og sikre at de presterer godt.

4

Handling

La data lede deg mot effektivt lederskap. Plattformen vår hjelper med å utvikle vellykkede team som alle ønsker å være en del av ved å gjøre om tilbakemeldinger til handlingskraftig innsikt.

5

Teammøter

Effektiv og ærlig kommunikasjon er viktig. Plattformen vår setter opp hyppige møter for teamet, som vekker engasjerende samtaler og sikrer at alle jobber mot de samme målene.

En smartere vei til effektive team

Løsningen vår er basert på vitenskap, styrt av data og drevet av AI. Vi hjelper organisasjoner over hele verden med å øke engasjementet, samtidig som stressnivået og turnover av ansatte reduseres. Vi frigjør tid, slik at lederne dine kan fokusere på det som virkelig betyr noe.

100 % anonym for ansatte

Winningtemp beskytter ansatte og deres privatliv for enhver pris, og lar dem anonymt dele bekymringer eller flagge mobbing, diskriminering og trakassering. rett med ledelsen.

En plattform for hele organisasjonen

Ledere

Støtt og led teamet ditt ved å bruke relevant innsikt til slagkraftige handlinger.

Platform for winning teams

HR

Få oversikt over dinorganisasjonen for å forhindre utskifting av ansatte, stressog fravær.

Team

Gjør stemmen din hørt for å påvirke teambeslutninger og organisatoriskeinitiativer, samt øke tilfredshet.

Ta temperaturen

Vi måler tilbakemeldinger i temperaturer. På et øyeblikk får du et helhetlig bilde av organisasjonens og teamets opplevde arbeidssituasjon og trivsel. Dette gjør det enkelt å oppdage områder teamet ditt elsker og ønsker å utvikle – slik at du og teamet ditt kan skape vinnende resultater – sammen.

The Winning Difference

Vi gir ledere relevant innsikt for å gjøre meningsfulle forskjeller for teamet deres. Hver liten endring baner vei til en kultur der alle lykkes sammen.

Engasjerte team presterer rett og slett bedre.

+23%
Høyere lønnsomhet
+18%
Høyere produktivitet
-88%
Mindre fravær

Vår plattform i tall

300
tusen
Ukentlige brukere
28
million
Sendte undersøkelser
200
million
Datapunkter