En komplett plattform som styrker medarbeidernes engasjement
FUNKSJONER

En komplett plattform som styrker medarbeidernes engasjement

Winningtemp er et innovativt verktøy for både ledelsen, sjefer og medarbeidere, og det er like enkelt å bruke på mobiltelefonen som på datamaskinen.

TEMPERATURMÅLING

Moderne medarbeiderundersøkelser basert på AI og forskning

Smarte undersøkelser

Enkle undersøkelser blir sendt ut automatisk, og undersøkelsene tar kun 10 sekunder å svare på. Winningtemps plattform viser så resultatene på en smart måte med fokus på de viktigste funnene.

Data i sanntid

Hvordan har de ansatte det? Få svarene på dette på en skala fra 1 til 10. Winningtemps dashbord gjør det mulig å se på sanntidsresultater, å bygge på styrker og å gjøre målrettede forbedringer.

Handlingsplaner

Koble innsikt sammen med handlinger. Winningtemps handlingsfunksjon hjelper med å sikre at all kunnskap som samles inn, blir overført til reel progresjon og utvikling. Sett datoer, fordel ansvar blant dine ansatte og skap handlingslister.

Medarbeidersamtaler som virkelig motiverer
EN-TIL-EN SAMTALER

Meningsfylte samtaler som faktisk motiverer

Jobb kontinuerlig med de ansattes personlige utvikling i et strukturert prestasjonsskjema (Milestones) og med hyppige tilbakemeldingsmøter (Follow-ups). Opprett møtemaler og dokumenter de viktige samtalene direkte på plattformen. På denne måten kan du lett ha kontroll på oppgaver, avgjørelser og mål som ble diskutert i tideligere en-til-en-samtaler.

GOAL SETTING WITH OKR & SMART

Set goals and automatic follow-ups

Drive innovation and transparency by setting goals for the entire organisation in one platform. Connect the company goals to each employee’s personal objectives, follow the development month by month and discover how everyone contributes along the way in a visual tree view.

automatic
FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater