VÅR PLATTFORM I KORTE TREKK

SKAP EN ENGASJERT OG HYGGELIG ARBEIDSPLASS MED VÅR INTUITIVE PLATTFORM

Winningtemp hjelper deg med å forstå hvordan medarbeiderne dine egentlig har det, og du får innsikt i hvordan du helt konkret kan støtte dem.

Registrer tilbakemeldinger fra medarbeiderne raskt

Våre automatiserte pulsundersøkelser tar bare 8 sekunder å fullføre, og gir medarbeiderne dine muligheten til å si sine meninger og gi verdifulle tilbakemeldinger

Automatisert analyse

Plattformen vår analyserer tusenvis av pulsundersøkelser hver dag og gjør dem om til gjennomførbar kunnskap, slik at du kan konsentrere deg om løsninger som utgjør en forskjell

Kulturforståelse i korte trekk

Identifiser viktige trender i medarbeideropplevelsen ved hjelp av sanntidsdata, for å vise trender i nøkkelkategorier som jobbtilfredshet, autonomi og personlig utvikling.

Solide personanalyser

Gjør kunnskap om til handling ved å tilpasse medarbeiderengasjement og -ytelse.

Winningtemp hjelper deg med å visualisere medarbeiderengasjement i ni hovedkategorier, i hele livssyklusen og over hele organisasjonen. Varmekartene våre sammenligner hvordan de ulike teamene, kontorene og avdelingene har det, og gir deg kunnskap om arbeidsstyrken din slik at du kan beholde talentene.


Visualiser fremtiden med Smart Insights

Få øyeblikkelig innblikk i hvem som står i fare for å dra, og hvorfor, inkludert detaljer om den atferden som gjør at de drar. Smart Insights varsler også om positive endringer i medarbeidernes holdninger, og viser i sanntid hva slags innvirkning medarbeiderengasjement har på teamene.

Oppfølginger: Gjør det personlig

Du og teamet ditt er mer effektive når dere snakker ansikt til ansikt. Ved hjelp av oppfølgingsfunksjonen kan lederne dine ganske enkelt planlegge diskusjoner i sanntid og sørge for at alle jobber mot de samme målene.

Actions: Planlegge og spore endring

Når du samler inn tilbakemeldinger fra medarbeidere må du sørge for at det iverksettes tiltak som skal styrke medarbeiderengasjementet. Det er der tiltakene trer i bruk. Utarbeide, spore og måle effekten av tiltakene dine, slik at du kan se hvordan du bidrar til bedriftens mål.

eNPS: Beskytt og bygg opp omdømmet ditt

Sett deg inn i eNPS for hver enkelt medarbeider fra dag én. Med eNPS-spørsmålet som aktiveres sømløst hver eneste måned, vil du få de mest komplette og oppdaterte dataene som er mulig for en arbeidsgiver.

Kraften i gode tilbakemeldinger

Gjør hver dag til en god dag ved å gi ros. Med Winningtemp er det enkelt å skape en anerkjennelseskultur, slik at medarbeiderne kan takke og gi ros til kollegaene sine. Send enkelt personlig ros ved hjelp av et system med priser og anerkjennelser.

WHISTLEBLOWING

Hos Winningtemp kan du være trygg på at medarbeiderne kan rapportere upassende oppførsel på en sikker måte via vår varslingsportalen vår. Vær trygg på at du overholder nye EU-forskrifter, da medarbeidere anonymt kan dele informasjon eller hendelser som vurderes som utrygge, bedragerske eller ulovlige.

Samtaler: Anonym toveis dialog

Fremme åpenhet ved å gjøre det mulig for medarbeiderne å ta initiativ til anonyme samtaler med lederne, og bidra til å ta fatt i små problemer før de blir store. Winningtemp gjør det mulig for medarbeidere å ta initiativ til anonyme 2-veis samtaler med lederne sine, og bidrar til at både ledere og medarbeidere bedre kan forstå hvordan man lager vellykkede team.

FINN UT HVORDAN WINNINGTEMP KAN HJELPE DITT TEAM

Vårt oppdrag er å hjelpe HR-team til å få mest mulig ut av medarbeiderne sine. Hvis du synes dette er spennende, bør vi snakke sammen.