Medarbeiderundersøkelser gir deg et fortrinn

Våre komplette undersøkelser samler inn anonyme tilbakemeldinger om dine ansattes arbeidssituasjon og trivsel, og hjelper deg med å drive endring og engasjement for hvert enkelt team.

Gi hvert teammedlem en stemme

Våre ferdiglagde og hyppige undersøkelser tar bare 8 sekunder å besvare. De hjelper organisasjonen og lederne med å samle verdifull informasjon i sanntid om hvert teams utfordringer og arbeidssituasjon. Resultatene vises i temperaturer, som gjør det enkelt å få et helhetsinntrykk av hvordan hver avdeling og team har det.

Vitenskap og KI ved roret

Undersøkelsene våre benytter smart KI og er baserte på over 600 forskningsstudier. De gir hvert teammedlem spørsmål som er skreddersydd kun for dem! Dette fjerner enhver gjetting, og gjør det mulig for ledere å identifisere og iverksette tiltak mot utfordringer før det er for sent.

Tilpassede undersøkelser for smartere beslutninger

Enten du evaluerer endringer eller bare ber om tilbakemelding på en ny idé, lar våre tilpassede undersøkelser deg enkelt lage dine egne spørsmål for hele organisasjonen eller bestemte team. Dette gir deg fleksibiliteten som trengs for å ta enda smartere beslutninger – støttet av organisasjonen.

Sanntidsscore for de ansattes lojalitet

eNPS-spørsmålet er sømløst integrert i undersøkelsene våre, og gir deg en omfattende og kontinuerlig oppdatert forståelse av eNPS. Analyser din eNPS, og sammenlign med temperaturer for å finne ut hvordan du kan forbedre lojaliteten hos de ansatte.

Automatiserte undersøkelser for onboarding og offboarding

Driv kontinuerlige forbedringer for å få alle ansatte til å føle seg verdsatte og støttet gjennom hele ansettelsesforholdet. Ved å samkjøre onboarding og offboarding, sparer du tid og mottar ærlige tilbakemeldinger om hele medarbeideropplevelsen.