Derfor bør du slutte med den årlige medarbeiderundersøkelsen

by
Hannah Wigren
December 17, 2021
3 MIN READ
Derfor bør du slutte med den årlige medarbeiderundersøkelsen

Å gå gjennom og bearbeide resultatene av en medarbeiderundersøkelse er en utfordring for mange ledere. For å skape en godt fungerende arbeidsplass trenger du de rette forutsetningene for å kunne handle effektivt og proaktivt utifra medarbeidernes erfaringer.

Her er fem grunner til å slutte med den årlige medarbeiderundersøkelsen:

Den årlige medarbeiderundersøkelsen kan ikke påvirke hvordan medarbeiderne har det

Ved å gjøre en årlig medarbeiderundersøkelse får du et resultat som gir deg indikasjoner på hvordan medarbeiderne dine har det. Men en medarbeiderundersøkelse gjelder her og nå, og det er vanskelig å fastslå om medarbeideren bare har hatt en dårlig dag eller om han ikke har hatt det bra over lengre tid. Det kan være vanskelig å avgjøre om det "brenner" eller om det er misnøye over en lengre tidsperiode som ligger og ulmer. Hvis det for eksempel er en mobbesituasjon du ikke har oppdaget, må organisasjonen handle raskt!

Men med b resultatet fra medarbeiderundersøkelsen blir det umulig å prioritere tiltak. Det finnes ganske enkelt ikke nok kunnskap om enkeltsakene. Hvis du venter et helt år med å måle igjen, risikerer du ikke bare at viktige medarbeidere blir sykmeldt eller slutter. Å ikke handle reduserer tilliten til ledelsen og påvirker arbeidsgiverens varemerke på en negativ måte.

Medarbeiderundersøkelsen øker ikke engasjementet

Mange medarbeidere opplever at muligheten til å påvirke og være involvert i organisasjonen er viktig for å føle engasjement. Men å svare på en spørreundersøkelse en gang i året er ikke nok. Det digitale landskapet har endret kundenes adferd. I dag trenger organisasjoner feedback fra kundene så fort som mulig, for ikke å risikere å miste noen. Det samme gjelder for medarbeiderne.

De har ikke tid til å vente til neste medarbeiderundersøkelse for å gjøre sin stemme hørt. Og de har ikke tålmodighet til å vente et år til på at ting som ikke fungerer i dag skal endres. Som moderne arbeidsgiver må du finne måter å jobbe mer agilt med feedback fra medarbeiderne dine. Dette vil du få tilbake i engasjement, og i det lange løp vil det vises på bunnlinjen.

En medarbeiderundersøkelse senker ingen konstnader

Sykefravær, feilrekruttering og turnover. Listen over "unødvendige" medarbeiderkostnader kan bli lang. Men å investere hundretusenvis av kroner i dette er en realitet for mange organisasjoner i dag. Kanskje har man kunnskap om betydningen av en god medarbeideropplevelse, men ikke tid til å gjennomføre endringene som virkelig gjør forskjell i medarbeidernes hverdag. Eller det kan være vanskelig å sette fingeren på hvilke deler som har størst behov for endring.

Ved å ha en åpen kommunikasjon med medarbeiderne og spørre hvordan de har det, kan organisasjonen få uvurderlige innspill på ting som må forbedres. Det kan handle om mindre detaljer, for eksempel behovet for å kjøpe inn en ny kaffemaskin, flere tastaturer eller å lage en trivselsgruppe – eller større ting som organisatorisk misnøye eller lederskap-problemer som det tar lengre tid å finne ut av. Å få fortløpende feedback gjør at du kan opptre proaktivt og være raskere i å forebygge både dårlig helse og mistrivsel.

Det er ikke mulig å reagere i sanntid på resultatene

Noen ganger kan resultatene fra medarbeiderundersøkelsen komme som et sjokk. Alt ser ut til å fungere som normalt, men under overflaten hoper problemene seg opp – og ledergruppen har ikke merket noe. Konflikter, dårlig miljø eller krenkende diskriminering kan ha pågått lenge og slitt på både medarbeidere og arbeidsgrupper i alt fra noen uker til over ett år. Det kan være et lite problem som har vokst eller et overtramp som burde vært håndtert umiddelbart.

Å ikke kunne reagere direkte på disse hendelsene kan ha store og kostbare konsekvenser i form av sykefravær og personalomsetning, men også skape redusert tillit til ledelsen og en internt ryktespredning.

Medarbeiderundersøkelsen er ikke alltid pålitelig

Den årlige medarbeiderundersøkelser verdsettes høyt av ledelsen – det er den eneste ledetråden de har til hvordan medarbeiderne har det. Men sannheten er at den ikke er veldig pålitelig. I de fleste tilfeller gjenspeiler svarene bare hvordan medarbeiderne har det der og da. Å måle engasjement og trivsel i en organisasjon over lang tid kan gi helt andre resultater.

Du får raskere kunnskap om akutte problemer som krenkende diskriminering, og du får kontinuerlig innsikt i hvordan medarbeiderne ser på ledelse, meningsfullhet og arbeidsglede. Å måle organisasjonens trivsel kontinuerlig skaper et unikt helhetsbilde som gjør det mulig å reagere proaktivt ved både å utnytte muligheter og løse eventuelle problemer.

Vil du vite mer om Winningtemp og hvordan vi kan hjelpe deg? Snakk med oss gjennom å fylle ut et enkelt skjema her!

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Winningtemp er nå ISO-27001 og ISO-27701 sertifisert
Winningtemp er nå ISO-27001 og ISO-27701 sertifisert

Winningtemp er nå ISO-27001 og ISO-27701 sertifisert . Vi har alltid sikret at dine data er trygge, og nå har vi sertifiseringen som viser det! Det betyr at vi følger streng praksis av gjeldende kriterier, for å beskytte din informasjon og holde dine data konfidensielle, utviklet av de beste eksperter innen informasjonssikkerhet.

Abtin Kronold
Abtin Kronold
June 8, 2022
Medarbeiderundersøkelser: den komplette guiden
Medarbeiderundersøkelser: den komplette guiden

Det er ikke uvanlig at ledelsen kvier seg for å innføre selskapsdekkende systemer som de ansatte kan gi tilbakemeldinger gjennom. Likevel vil fordelene disse undersøkelsene bringer lett utkonkurrere uromomentene eller problemene som eventuelt kan oppstå. Det er mange grunner til at medarbeiderundersøkelser er viktige.

Alice Henebury
Alice Henebury
May 13, 2022
Hvordan pandemien påvirket og endret medarbeideropplevelsen
Hvordan pandemien påvirket og endret medarbeideropplevelsen

Medarbeiderengasjement kan defineres på mange måter, men et gjennomgående tema er den ansattes følelsesmessige tilknytning til arbeidsplassen sin. Dette kan tolkes som hvor stor innsats de er villige til å gi for å se at selskapet eller organisasjonen de er en del av lykkes. Hvordan påvirket pandemien dette følelsesmessige båndet?

Hannah Wigren
Hannah Wigren
March 30, 2022
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater

Få en gennemgang af  Winningtemp i dag!

Skab en sund og  engageret arbejdsplads, hvor alle driver resultaterne.