Målstyring: 4 enkle steg som hjelper deg med å sette mål for virksomheten

by
Camilla Hällström
December 6, 2021
3 MIN READ
Målstyring: 4 enkle steg som hjelper deg med å sette mål for virksomheten

Syns du det er vanskelig å sette mål for virksomheten? Spesielt i dagens arbeidsliv som endrer seg raskt må bedrifter kunne stole på målstyringsprosesser som fungerer i alle situasjoner. Ellers havner man raskt bakpå og hele organisasjonen lider. Så, hvordan setter du bedre mål? Her er fire steg som hjelper deg med å lykkes. Kunne du tenkt deg en gjennomgang av Winningtemp? Kontakt oss her!

Slik kan effektiv målstyring endre virksomheten

De fleste organisasjoner benytter seg av mål. MIT rapporterer at 95 % av medarbeidere setter mål for seg selv eller sine team. Mål hjelper organisasjoner med å koordinere, oppsummere komplekse prosesser, prioritere, fordele ressurser og evaluere framgang. Derfor trenger organisasjoner fra mindre foretak og startups til større bedrifter og selskaper fungerende målstyringsprosesser på hvert nivå. Målstyring handler ikke kun om prosesser, men også om prestasjon. På individnivå hjelper målstyring medarbeidere med å nå sitt fulle potensial. Slik “Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews" viser, så fører mål til at hjernen fungerer mer effektivt ved at den fokuserer på det aktuellemålet. Dessuten er en følelse av mening en av de viktigste faktorene for å skape engasjerte og motiverte medarbeidere. Forskning viser at medarbeidere som føler at deres arbeidsroller er viktige for å oppnå bedriftens mål presterer bedre. Som du ser er målstyring en av de mest sentrale prosessene i din organisasjon. Men målstyringen må være riktig organisert for å fungere. Slik lager du de beste målene:

1. Lag målstyring som fungerer på alle plan

Hva er en av de største feilene organisasjoner gjør når det kommer til målstyring? Jo, å ikke integrere målstyringen på alle plan i organisasjonen. Organisasjonen setter individuelle mål og mål for ulike enheter. Man man bommer på å lage vertikale mål mellom enheter og medarbeidere. Ifølge Gartner jobber 82 % av de ansatte tett med hverandre, og 73 % har en del å gjøre med andre medarbeidere. Samtidig involverer kun 3 % av organisasjoner medarbeidere i målstyring, og 20 % involverer andre team. Målstyringen må likevel fungere mellom team og medarbeidere for å være av betydning. Men individuelle medarbeideres mål skal ikke bare være koblet opp mot hverandre. De skal også henge sammen med bedriftens overordnede mål. McKinsey rapporterer at 91 % av bedrifter som har effektive Performance Management-prosesser sier at de ansattes mål er koblet til bedriftens prioriteringer. Hos Winningtemp har vi utviklet et digitalt verktøy som hjelper deg å gjøre nettopp det. Med OKR-målsettingsmetoden, som vårt verktøy støtter, blir det enklere å sette mål på alle plan i bedriften. De ansatte kan lage sine egne mål, og de kan også kobles til eksisterende OKR eller hovedmålet.

2. Lag effektiv målstyring

Effektiv målstyring krever en prosess som hele bedriften benytter seg av og forstår. Du kan velge å benytte OKR- eller SMART-mål for målstyringen din, avhengig av dine behov. Disse målsettingsmetodene er:

OKR-målstyring

OKR-målstyring, som benyttes av flere av de største selskapene i verden, slik som LinkedIn og Alphabet, går ut på at man definerer hvordan man når målet gjennom spesifikke steg. Man setter et hovedmål og 3–5 målbare nøkkelresultater som viser stegene man tar for å nå målet. OKR gjør det enklere å skape mål i løpet av noen dager, i stedet for at prosessen tar flere måneder. OKR hjelper bedrifter å fokusere, sikte seg inn på samme sak, hjelpe medarbeidere med å utføre oppgaver, følge opp fremgang og vokse. Denne målsettingsmetoden støtter mål med store ambisjoner, men nøkkelresultatene skal alltid være målbare og tidsbegrensede. Forskning viser at slike (spesifikke og utfordrende) mål leder til en prestasjonsøkning på 90 %. Derimot skal OKR ikke knyttes til bonuser eller andre insentivordninger. Risikoen er at de ansatte velger behagelige mål som de vet at de kommer til å oppnå. Faktum er at man ikke skal oppnå 100 % av sine OKR-mål (en bra tommelfingerregel er 70 %). Hvorfor? Jo, for at målene på den måten ikke er tilstrekkelig ambisiøse. Samtidig skal ikke målene være så uoppnåelige at det ikke er sannsynlig å nå dem. Forskning viser at mål skal være utfordrende, men ikke urealistiske.

SMART-målstyring

SMART-mål hjelper deg med å definere både kort- og langsiktige mål og følge dem opp. "SMART" står for mål som er: spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbegrensede. Med et verktøy som Winningtemp kan du sette opp mål, legge til måleverdier og tidslinjer samt oppdatere målene. Du kan også for eksempel legge til anonym feedback.

3. Automatiser din målstyringsprosess

Sånn, nå vet du hvordan du setter opp mål. Men hvordan setter du mål innad i organisasjonen og følger dem opp på en så automatisert måte som mulig? Flere og flere Performance Management-funksjoner kan i dag måles ved hjelp av data. Slik får man mer nøyaktig informasjon, noe som gjør det enklere å ta gode beslutninger. MIT Sloan Management Review identifiserer for eksempel IBM som et foregangsselskap i å bruke data for å utvikle organisasjonen. I det lange løp kan Performance Management-verktøy ha stor innvirkning på bedrifter – IBM beregner blant annet at selskapet har spart omkring $300 millioner på å minske sin utskiftingstakt av medarbeidere ved hjelp av digitale verktøy. På samme måte kan data brukes for å forbedre målstyringen. Dette skjer for eksempel med Winningtemp, et digitalisert verktøy som hjelper deg å bruke data for å sette mål for hele teamet ditt.

Ved hjelp av plattformen kan du på en praktisk måte sette opp mål med ansvarlige personer, frister og annen informasjon om selve målet. Ledere kan følge opp målsettinger i sanntid, og ved å følge opp hvilke mål som gir resultater og hvilke som ikke gjør det, blir dere som organisasjon bedre på å sette opp riktige mål.

4. Koble mål til avstemninger

Med riktig målstyring når dere målene deres på en systematisk måte.
Men å sette mål for virksomheten slutter ikke der. Bruk all data og informasjon du får inn for å legge inn avstemninger for de ansatte. Ved hjelp av et verktøy som Winningtemp kan de ansatte selv evaluere resultatene sine. Data som disse hjelper dere med å ha meningsfulle samtaler, og medarbeiderne utvikles i å styre sine mål selv. Du kan både identifisere topptalenter og se hvilke medarbeidere som trenger mer støtte for å utvikle seg. Avstemminger kan legges inn med Winningtemp, noe som gjør det enklere å sette opp kontinuerlige avstemninger og dokumentere disse. Dette hjelper deg med å holde kommunikasjonen oppe mellom leder og medarbeidere, noe som ikke bare gir bedre resultat, men også mer fornøyde medarbeidere. Som en Winningtemp-kunde sier det:"Winningtemp kan på en innovativ måte lette ulike former for dialog mellom leder og medarbeidere. Dette hjelper oss å belyse de områdene vi må jobbe videre med. ”Vil du sette mål for virksomheten som fungerer? Få lære mer om hvordan Winningtemps målstyringsfunksjoner hjelper deg med å lage målstyring som resulterer i økt ytelse.

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Winningtemp er nå ISO-27001 og ISO-27701 sertifisert
Winningtemp er nå ISO-27001 og ISO-27701 sertifisert

Winningtemp er nå ISO-27001 og ISO-27701 sertifisert . Vi har alltid sikret at dine data er trygge, og nå har vi sertifiseringen som viser det! Det betyr at vi følger streng praksis av gjeldende kriterier, for å beskytte din informasjon og holde dine data konfidensielle, utviklet av de beste eksperter innen informasjonssikkerhet.

Abtin Kronold
Abtin Kronold
June 8, 2022
Medarbeiderundersøkelser: den komplette guiden
Medarbeiderundersøkelser: den komplette guiden

Det er ikke uvanlig at ledelsen kvier seg for å innføre selskapsdekkende systemer som de ansatte kan gi tilbakemeldinger gjennom. Likevel vil fordelene disse undersøkelsene bringer lett utkonkurrere uromomentene eller problemene som eventuelt kan oppstå. Det er mange grunner til at medarbeiderundersøkelser er viktige.

Alice Henebury
Alice Henebury
May 13, 2022
Hvordan pandemien påvirket og endret medarbeideropplevelsen
Hvordan pandemien påvirket og endret medarbeideropplevelsen

Medarbeiderengasjement kan defineres på mange måter, men et gjennomgående tema er den ansattes følelsesmessige tilknytning til arbeidsplassen sin. Dette kan tolkes som hvor stor innsats de er villige til å gi for å se at selskapet eller organisasjonen de er en del av lykkes. Hvordan påvirket pandemien dette følelsesmessige båndet?

Hannah Wigren
Hannah Wigren
March 30, 2022
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater

Få en gennemgang af  Winningtemp i dag!

Skab en sund og  engageret arbejdsplads, hvor alle driver resultaterne.